Pregovaračka inicijativa za kontinuitet socijalnog dijaloga

Temeljen potpisanog kolektivnog ugovora za pulske dječje vrtiće, svake godine, prije donošenja Proračuna za Grad Pulu, potpisnici su se obvezali pregovarati o visini osnovice za izračun plaće. Iako je epidemija koronavirusa izazvala poremećaje, kako u gospodarstvu tako i u funkcioniranju gradova i općina, u interesu održanja kontinuiteta socijalnog dijaloga, SIKD je za tri pulska vrtića, prema Gradu Puli kao osnivaču, pokrenuo inicijativu za pregovore. Sastanak predstavnika Grada i Sindikata održan je u srijedu, 28. listopada. Nastavno iznesenom na prethodnim pregovorima, Sindikat je ponovno skrenuo pozornost na činjenicu kako su plaće radnika dječjih vrtića u posljednjem desetljeću zaostale za prosjekom i u RH i u Puli te kako je standard radnika dječjih vrtića još uvijek ispod onog prije deset godina. Predstavnici Grada, svjesni te činjenice, istakli su da su pri potpisivanju Kolektivnog ugovora imali iskrenu namjeru to ispraviti, da je imaju još i sada, ali da je prihodovna strana Proračuna, bez obzira na smanjivanja rashodovne, takva da nema prostora za dizanje plaće ni u ovoj, ali ni u sljedećoj godini. Pritom su napomenuli da nemaju namjeru ponovno tražiti da se plaća smanji te istakli spremnost za razgovore oko povećanja plaće za 2022. Sve obveze iz Kolektivnog ugovora (osim regresa za 2020.) će se uredno izvršavati pa tako uskoro slijedi i isplata 1000 kn koja je, inače, bila dogovorena za Božić. Uz izraze nezadovoljstva što su radnici pulskih vrtića ponovno na svojevrsnom čekanju i isticanja potrebe dizanja plaća, predstavnici Sindikata pokazali su razumijevanje za izvanrednu situaciju. Na razgovore su išli svjesni situacije da je mogućnost povećanja plaće u ovom trenutku tek teoretska, bez obzira na realnu potrebu. Ipak, željeli su drugoj strani neposredno iskazati potrebu za povećanjem, istaknuti rad, uvjete rada i požrtvovnost svih radnika dječjih vrtića, a posebno odgajatelja i stručnog osoblja, te od Grada dobiti potvrdu da je o povećanju plaća u vrtićima koje je neosporna potreba spreman razgovarati slijedeće godine.