Naznačeno poboljšanje socijalnog dijaloga u LRH

opatija lrh

Prošlotjedni razgovor predstavnika Sindikata s predstavnicima vlasnika odnosno članovima Uprave opatijskih Liburnia Riviera Hotela SIKD-u otvara optimizam za poboljšanje već mjesecima loše situacije u LRH. Na sastanku održanom u Zagrebu ( 27. listopada), s temama stanja u LRH, socijalnog dijaloga i statusa radnika, bili su predstavnici sindikata i predstavnici tvrtke Gitone Kvarner. Ispred kompanije Gitone Kvarner bio je Johannes Bock koji je ujedno i član Uprave Liburnia Riviera hoteli, Barbara Mesić, članica Uprave Gitone Kvarner, te odvjetnik Vlado Mamić sa svojim timom.
Povod sastanku bilo je pismo koje je 13. listopada 2020. predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić uputila obitelji Lurssen, vlasniku LRH. U ovom, zapravo, ponovljenom pismu (prvo je poslano u srpnju 2020. godine) predsjednica SIKD-a još se jednom bila osvrnula na neizdrživu situaciju u LRH, kada je u pitanju komunikacija sadašnje Uprave prema sindikatima i Radničkom vijeću, kao i gomilanje nezadovoljstva radnika trenutačnim stanjem. U dopisu je ukazala i na nepoštivanje Kolektivnog ugovora u pogledu neisplate Uskrsnice, dara djetetu i solidarnih potpora, te ponašanje Uprave koja ignorira zahtjeve sindikata i RV-a da se dugovanja prema radnicima podmire. U pismu je pozdravila činjenicu o tome da je gospodin Lurssen već u par navrata posjetio Hrvatsku, odnosno bio u Opatiji, što znači da je iznimno zainteresiran za ulaganja u ovu destinaciju. Izrazila je pritom želju da se, u dogledno vrijeme, gosp. Lurssen i osobno susretne s predstavnicima radnika, odnosno sindikata u LRH. Slijedom navedenog, u kratkom roku, od predstavnika kompanije Gitone Kvarner stigao je poziv na sastanak kako bi se raspravilo o navedenom u pismu te pronašlo zajedničko, za svih, zadovoljavajuće rješenje.
Predsjednica SIKD-a upoznala je prisutne sa cjelokupnom situacijom, od trenutka preuzimanja kompanije do danas, posebno ističući, kao najveći problem, nedostatak komunikacije s Upravom, odnosno njeno odbijanje komunikacije, s pokušajima minoriziranja sindikata. Gosp. Bock je najavio promjenu u tim odnosima, naglasivši da su u svim njihovim kompanijama diljem Europe odnosi sa sindikatima iznimno korektni te da tako treba biti i u LRH. Stoga je na sebe i gđu Mesić preuzeo obavezu daljnje komunikacije sa sindikatima, Radničkim vijeće i radnicima. Ovo razdoblje korona krize, po njemu, utjecalo je na sve, ali su spremni napraviti iskorak u odnosima. Cilj im je imati dobre odnose s radnicima jer su oni temelj uspješnog i dobrog poslovanja. Iznimno je važna otvorena komunikacija kao i dogovori koji omogućavaju da i radnici i poslodavac imaju koristi od toga te da se fokus stavi na što bolje poslovanje. Što se tiče dugovanja prema radnicima po osnovi Uskrsnice, dara za dijete i solidarnih potpora, preuzeo je obvezu ispunjavanja svih ugovorenih, a neispunjenih obveze prema radnicima. Međutim, činjenica je da je poslovanje Društva u prethodnom periodu bilo daleko ispod očekivanja, a što je većim dijelom vezano uz pandemiju korona virusa. Izrazio je želju, ali i potrebu, da se sukladno poslovanju i općenito stanju vezano uz korona krizu, kroz naredno razdoblje sjedne za stol sa sindikatima i da se dogovore uvjeti za daljnja isplate iz kolektivnog ugovora. Naglašeno je da će sve što se dogovori biti privremeno i u skladu s trenutačnim stanjem; da neće biti jednostranih odluka poslodavca; da bi se o svemu trebalo dogovarati na tromjesečnoj bazi ovisno o situaciji. Cilj je radnicima ponuditi slične uvjete kompanija u okruženju pa čak, ukoliko okolnosti budu dozvoljavale, i više od toga jer je namjera da LRH bude respektabilan poslodavac kod kojeg ljudi žele biti zaposleni, a da Opatija postane respektabilna destinacija u koju gosti dolaze.

Kako sve ne bi ostalo samo u zatvorenom krugu ljudi, na sastanku je dogovoreno da se u studenom održi skup radnika, na kojem bi se svim radnicima omogućilo, prvenstveno, upoznavanje s planovima koje vezano uz LRH ima novi vlasnik, kao i da im se omogući postavljanje pitanja i rasprava o svim problemima i nepoznanicama s kojima se susreću trenutačno u svom radu. Ako postoje radnici koji ne žele izravno na skupu postavljati pitanja, omogućit će im se da ih dostave pisanim putem te će na njih biti odgovoreno na skupu radnika.
Sastanak SIKD ocjenjuje veoma konstruktivnim. Budi nadu da će se, nakon dugog niza godina, uspostaviti korektna komunikacija i suradnja socijalnih partnera koji su preduvjet zadovoljstva radnika, ali i uspješnog poslovanja Društva.
Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije pokazao se kao konstruktivni socijalni partner koji razumije trenutnu gospodarsku situaciju; koji je u svim kompanijama dao svoj doprinos očuvanju radnih mjesta, te je spreman na isti način, otvoreno i u dobroj vjeri, kako zakon nalaže, pregovarati i u Liburnia Riviera hotelima d.d. U SIKD-u se iskreno nadaju i vjeruju da će, ovog puta, s druge strane u LRH imati pravog socijalnog partnera koji je svjestan da se samo otvorenim i transparentnim socijalnim dijalogom mogu prevladati posljedice izazvane Covidom 19, te da samo takav socijalni dijalog jamči razvoj i uspjeh Društva, a time i standard radnika u ovom Društvu. Strpljivost i upornost Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i radnika LRH u konačnici bi se trebala isplatiti. Sindikat se usprkos pritiscima nije predavao. U želji za pronalaženjem konstruktivnog rješenja kroz socijalni dijalog, uporno se, bez posezanja za medijskom pozornošću, vlasnika upozoravalo na događanja u LRH. Sada, nakon posljednjeg sastanka s čelnicima LRH ima nade da će se u tome i uspjeti.