Reagiranje SIKD-a na obavijest direktorice Zračne luke Pula

Početni nagovještaji da bi pregovori za izmjene Kolektivnog ugovora u Zračnoj luci Pula koji su pokrenuti zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih epidemijom COVID-a, mogli okončati dogovorom socijalnih partnera, poslodavca i dva sindikata koja djeluju u Društvu, nažalost, nisu se ostvarili. Temeljem obavijesti koju je elektronskom poštom direktorica jučer poslala radnicima, a u kojoj ih obavještava o nepostignutom dogovoru, predsjednica SIKD-a Marina Cvitić odmah je reagirala na netočan sadržaj obavijesti otvorenim pismom članovima SIKD-a u Zračnoj luci i ostalim radnicima Zračne luke:

Poštovani članovi Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, poštovani radnici Zračne luke Pula d.o.o.,

direktorica Zračne luke Pula d.o.o. Vas je jučer u 17,13 sati mailom obavijestila kako potpisnici Kolektivnog ugovora nisu postigli zajednički dogovor oko izmjena i dopuna istog, iz razloga što SIKD nije pristao na usuglašene izmjene i dopune istog. Obavještava Vas da je Uprava Zračne luke Pula d.o.o sa Nezavisnim sindikatom Zračne luke Pula postigla dogovor oko smanjenja osnovice za 15% s primjenom od 1.10.2020. godine, uz uvjet da Uprava do kraja 2021. godine neće raskidati isti niti tražiti njegove izmjene (posebno neće poduzimati daljnje smanjenje osnovice za obračun plaća).
Takvom obavijesti, direktorica želi stvoriti dojam među radnicima kako SIKD nije prihvatio takav prijedlog, što je netočno. Činjenica je, a što smo na zajedničkom sastanku članova SIKD-a prihvatili, da se Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije slaže s prethodnim jer apsolutno razumije situaciju vezano za pandemiju uzrokovanu korona virusom, kao i posljedicama s kojima će se suočavati cjelokupno gospodarstvo, a posebno turizam i promet.
SIKD je želio osigurati dodatnu zaštitu za najosjetljivije, odnosno radnike s najnižom plaćom, da isplaćena plaća radnika ne može biti niža od visine odobrene potpore HZZ koju poslodavac ostvaruje radi očuvanja radnih mjesta (4.000,00 kuna neto). Ako je točno što direktorica govori da nitko nema plaću ispod 5.000,00 kuna bruto (odnosno 4.000,00 kuna neto), nema razloga da takav zahtjev ne prihvati i utvrdi isto Kolektivnim ugovorom, a što ne želi prihvatiti.
Ono o čemu smo htjeli dodatno pregovarati na zakazanim pregovorima 04.11.2020. u 15,00 sati, jest reguliranje prava na naknadu prijevoza na i s posla, koja je drugačije predložena u odnosu na dosadašnji KU, a što direktorica namjerno prešućuje. Na način kako predlaže poslodavac, a čime se bez zadrške slaže Nezavisni sindikat, omogućava se dijelu radnika iz Pule i obližnjih mjesta da dobivaju naknadu prijevoza na i sa posla bez ikakvih utvrđenih kriterija, a drugima onemogućava dobivanje naknade prijevoza jer imaju mogućnost korištenja organiziranog prijevoza od strane poslodavca. Prema mišljenju dijela naših članova koji su prisustvovali skupu članova SIKD-a (03.11.), stvara se nejednakost i diskriminacija među radnicima; jednima se povlađuje na način da im se naknada isplaćuje, a druge se „prisiljava" da koriste organizirani prijevoz autobusom, koji je posebno u ovo vrijeme pandemije upitan i nesiguran, zbog mogućnosti lakšeg prenošenja virusa i zaraze. Nažalost, iako je SIKD poslodavcu ponudio dvije alternative rješavanja spornog prijevoza, Uprava Društva nije željela uopće o tome raspravljati, obzirom da je to Nezavisnom Sindikatu u potpunosti prihvatljivo, što je i potvrdio potpisom Anexa.

Takav Anex koji je potpisan s manjinskim sindikatom ne može se primjenjivati bez potpisa Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, što poslodavac isto tako namjerno prešućuje. Namjerno se želi stvoriti pritisak među radnicima i našim članovima sa ciljem da i SIKD potpiše navedeni Anex KU kojim se osim u dijelu plaće, umanjuju prava i po osnovi naknade prijevoza na i sa posla, a o čemu se radnicima ne želi dati potpuna informacija.
SIKD će danas ponovno održati skup članova Sindikata, dati im potpunu informaciju i kronologiju pregovora, a na kojem će se i donijeti Odluka o daljnjem postupanju.
Ne možemo se ne osvrnuti na „izlijetavanje" Nezavisnog sindikata Zračne luke Pula, koji bez prethodnog usuglašavanja stavova sa SIKD-om, pristaje na sve ponuđeno od strane poslodavca iz čega proizlazi da ili ne zna zakonom propisanu proceduru kolektivnog pregovaranja ili je u službi poslodavca. To će u svakom slučaju procijeniti radnici i članovi tog Sindikata.