Sindikat pokreće mirenje u Zračnoj luci Pula?

zracna luka pulalogo

Sve je izvjesnije da će Sindikat morati u Zračnoj luci Pula pokrenuti postupak mirenja nakon što je 06. studenog otkazan Kolektivni ugovor. Na to, nažalost, ukazuje očitovanje direktorice (od 17. studenog) na zahtjeve predsjednice SIKD-a, iznesene do tada u dva dopisa, da se povuče nezakonita i nerazumljiva odluka o otkazu KU koja će nanijeti štete Zračnoj luci kako s aspekta socijalnog partnerstva tako i s aspekta poslovanja, te da se u interesu obje strane nastavi pregovarački proces.
Valja podsjetiti da je, s uvjerenjem da nisu iscrpljene sve mogućnosti pregovaranja u Zračnoj luci Puli, predsjednica SIKD-a Marina Cvitić ( nakon prvog dopisa direktorici, od 9. studenog 2020. godine, u kojem je upozorila na nezakonitost otkazivanja Kolektivnog ugovora te zatražila povlačenje otkaza KU i nastavak pregovora), u još jednom dopisu od 16. studenog, ponovila je sindikalne stavove o neosnovanosti otkaza Kolektivnog ugovora budući da predstavnici SIKD-a nikada nisu odustali od pregovora. Štoviše, nastavno uspješnoj praksi dijaloga s brojnim poslodavcima koji su se u epidemiji susreli s problemima, uvažavajući probleme koji su se zbog epidemije reflektirali na smanjeni promet u Zračnoj luci, prihvatili su prijedloge druge strane glede umanjivanja plaća i materijalnih prava, ali su imali i svoje zahtjeve sa ciljem zaštite radnih mjesta i plaća najugroženijih radnika. Direktorica Zračne luke, međutim, uopće nije htjela razgovarati o njihovim zahtjevima da se u vrijeme primjene Aneksa ( kojim bi se KU produžio na godinu dana) ne mogu otkazivati ugovori o radu i da isplata plaće neće biti ispod visine naknade koju daje država. Tema o kojoj je uz ove dvije trebalo nastaviti pregovarati bio je i prijevoz oko kojeg su bila različita stajališta. Umjesto toga, suprotno zakonskoj obvezi i provedbi postupka mirenja prije otkazivanja KU, direktorica je ostala ustrajna u svojoj Odluci da otkaže KU. Na zahtjeve Sindikata očitovala se, inače, tek 17. studenog, nakon drugog dopisa SIKD-a koji je na znanje bio upućen i Nadzornom odboru Zračne luke i njezinim osnivačima - Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Istarskoj županiji, gradovima Puli, Poreču, Labinu, Rovinju, Pazinu i Bujama. U očitovanju je osporila pravo Sindikatu da ulazi u pitanje poslovanja Društva te dovela u pitanje sindikalnu brigu o interesima radnika i dobronamjernost odnosno dobru vjeru SIKD-a u pregovaranju čiji predstavnici, po njenom mišljenju, za razliku od „kućnog" Nezavisnog sindikata Zračne luke Pula ( koji je potpisao Anex KU ), nisu shvatili ozbiljnost situacije i ne žele preuzeti odgovornost u izvanrednim okolnostima poslovanja.
Predsjednica SIKD-a dopisom Zračnoj luci Pula od 19. studenog još je jednom pozvala na nastavak pregovaranja potkrijepivši dobru volju Sindikata cjelovitom retrospektivom pregovaračkih aktivnosti za izmjenu KU, pokrenutih u lipnju sa strane poslodavca. Podsjetila je direktoricu da je, svjestan težine situacije, SIKD tu inicijativu poslodavca prihvatio, a „kućni" Nezavisni sindikat odbio. S naglaskom da zahtjevi SIKD-a sigurno nisu razlog zbog kojeg bi trebalo otkazati Kolektivni ugovor predsjednica SIKD-a još je jednom upozorila na činjenicu da prije otkazivanja KU nije provedeno mirenje. Na negativan odgovor iz Zračne luke ili izostanak odgovora na poziv da se nastavi s pregovorima Sindikat će, kao što je i najavio, poduzeti sve aktivnosti sukladno Zakonu sa ciljem zaštite prava radnika.