Pregovori za KU u DV Medulin

logo dvmedulin

Pregovarački tim SIKD-a i SOMK-a, nakon potpisivanja Sporazuma o reprezentativnosti, uputio je 15. veljače Općini Medulin inicijativu za sklapanje Kolektivnog ugovora u Dječjem vrtiću Medulin. Inicijativi su priloženi prijedlozi Kolektivnog ugovora i Protokola za pregovore. Predstavnici sindikata očekuju početak pregovora u posljednjem tjednu veljače. Za Dječji vrtić Medulin bio bi to prvi Kolektivni ugovor.