U Zračnoj luci utvrđena reprezentativnost

U Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije danas je, nakon dužeg iščekivanja, zaprimljeno Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti. Kao što se očekivalo oba sindikata koja djeluju u Zračnoj luci Pula su  reprezentativna za kolektivno pregovaranje, a prema Rješenju Povjerenstva Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije većinski je sindikat. Kako se ne bi gubilo dragocjeno vrijeme (kojeg nema) odmah je upućen dopis predsjedniku Nezavisnog sindikata Zračne luke Pula g. Lokmeru, s prijedlogom da se potpiše Sporazum o pregovaračkom odboru u kojem bi 4 člana bila iz SIKD-a, a 3 člana iz NSZLP, te da dostavi punomoć o ovlaštenim osobama za kolektivno pregovaranje. SIKD je preuzeo obvezu izrade svih potrebnih dokumenata za kolektivno pregovaranje. Sve sa ciljem da se u interesu zaštite dosegnutih prava radnika u ovom Društvu koje sa 9. ožujkom, nakon niza godina, ostaje bez ovog važnog akta jer ga je poslodavac otkazao, odmah pokrene inicijativa za pregovore o novom Kolektivnom ugovoru. U SIKD-u se vjeruje da predsjednik NSZLP g. Lokmer shvaća nužnost HITNOG djelovanja, da će (kad već sam, prema nekim informacijama, ne želi učestvovati u pregovorima) dati ovlaštenje drugim članovima svog Sindikata koji će zajedno s predstavnicima SIKD-a nastojati ispregovarati što kvalitetniji Kolektivni ugovor u korist radnika Zračne luke Pula.