Sindikati poslali inicijativu za pregovore o novom KU u Zračnoj luci Pula

U skladu s rješenjem Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti, na inicijativu SIKD-a, s Nezavisnim sindikatom Zračne luke Pula potpisan je Sporazum o pregovaračkom odboru između SIKD-a i NSZL Pula.  SIKD će u pregovaračkom odboru imati 4 člana, a NSZLP 3 člana. SIKD će u pregovaračkom odboru zastupati: Marina Cvitić – predsjednica SIKD-a, Rajko Kutlača, Elizabeta Berbakov, Irena Bajtl, Dražen Blažanin i Borislav Santini, od kojih će u pregovorima uvijek biti po četvorica. Odmah po dostavljenom potpisanom Sporazumu  članovima pregovaračkog odbora NSZLP upućen je prijedlog dokumenata koje bi se uputili direktorici: Inicijativa za kolektivno pregovaranje o novom Kolektivnom ugovoru, prijedlog protokola za kolektivno pregovaranje te prijedlog novog Kolektivnog ugovora. 

Prema dogovoru sa članovima SIKD-a prijedlog novog Kolektivnog ugovora identičan je pročišćenom tekstu  Kolektivnog ugovora čija primjena zbog poslodavčevog otkaza prestaje 09. ožujka. Iz NSZLP očitovali su se 04. ožujka da se slažu sa svim predloženim dokumentima pa su 05. ožujka navedeni dokumenti, zajedno sa Sporazumom o pregovaračkom odboru potpisanom između dva sindikata, proslijeđeni direktorici, sa zamolbom da, obzirom na gubitak vremena, čim prije dostavi prijedlog termina za početak kolektivnog pregovaranja. Cjelokupna dokumentacija upućena je i predsjedniku Nadzornog odbora g. Ivanu Glušcu. S obzirom na nategnutu višemjesečnu situaciju u Zračnoj luci Pula nakon otkazanog KU, kako u odnosima s poslodavcem tako i u međusindikalnoj komunikaciji, predstavnici sindikata izražavaju nadu da će razum prevladati i da će direktorica prihvatiti inicijativu i čim prije predložiti termin pregovora.