ODRŽANA EDUKACIJA O DOSTOJANSTVENOM SEZONSKOM RADU

ODRŽANA EDUKACIJA O DOSTOJANSTVENOM SEZONSKOM RADU

Dana 28.svibnja u Buzetu je održana radionica u sklopu projekta "Platforma za dostojanstven sezonski rad" koja se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Edukaciju pod nazivom „ Jačanje partnerskih odnosa sindikata i poslodavaca u kontekstu promicanja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove“ zajednički su organizirali Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije te Hrvatska udruga radničkih sindikata. Cilj ove edukacije bilo je dodatno jačanje znanja naših sindikalnih aktivista na navedenu temu, kako bi sa novim saznanjima još bolje i kvalitetnije zastupali interese članova u svojim sredinama.

O zanimljivosti i aktualnosti tema govori činjenica da su sudionici edukacije bili iznimno aktivni u interakciji sa predavačima te postavili niz zanimljivih pitanja.

Ovim putem zahvaljujemo se našim predavačima Davidu Jakovu Babiću i Miroslavu Brzici te se unaprijed veselimo našim sljedećim edukacijama koje će, sigurni smo, biti jednako zanimljive kao i ova održana.