Pokrenuti kolektivni pregovori u „Novation Tech Istria“

Novationtech pict

   Predajom inicijative i prijedloga Kolektivnog ugovora pokrenuti su kolektivni pregovori u labinskom Novation tech Istria, sa ciljem ugovaranje zajedničkog akta kojim će se regulirati prava i obveza radnika.

   „Novation Tech Istria“ d.o.o. sa sjedištem u Rijeci svoj proizvodni pogon ima u sklopu industrijske zone Vinež kraj Labina. Proizvodi dijelove za auto i avio industriju od karbonskih vlakana. Trenutno zapošljava preko pedeset radnika od kojih je oko 50% članova SIKD-a od siječnja. Radi teških uvjeta rada, nažalost i fluktuacija radnika je veća od uobičajene. Želja je članova SIKD-a da se na razini Društva sklopi Kolektivni ugovor koji bi im pružao veću sigurnost te omogućio povoljnija prava radnika u odnosu na postojeći Pravilnik o radu.