Ugovoreni dodaci uz plaću u Maslinici d.o.o. Rabac

Maslinica  pict

Unatoč veoma složenoj situaciji u Maslinici d.o.o. Rabac, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije je sa poslodavcem dogovorio dodatak uz plaću u najintenzivnijim mjesecima ljetne sezone.

Sa plaćom za lipanj isplatiti će se 1.000,00 kuna, sa plaćom za srpanj 500,00 kuna, odnosno uz ugovoreni dodatak Kolektivnim ugovorom sa plaćom za srpanj isplatiti će se 1.500,00 kuna, kao i za kolovoz, a za rujan će se isplatiti dodatak u iznosu od 1.000,00 kuna.

Pravo na navedene iznose ne pripada radnicima koji imaju koeficijent 3,50 i više, odnosno radnicima koji imaju ugovorom o radu ili ugovorom sa posebnim ovlastima i odgovornostima ugovorenu plaću 12.000,00 kuna bruto ili više.

Ukoliko radnik ne ostvari ukupan mjesečni fond sati efektivnog rada, ostvaruje pravo na dodatak u iznosu koji je razmjeran, odnosno proporcionalan ostvarenim satima rada.

Na taj način radnicima će se isplatiti cjelokupni neoporezivi iznos predviđen Pravilnikom o porezu na dohodak.