RADNICIMA JADRAN CRIKVENICA ISPLATA NAGRADE I ZA KOLOVOZ

Jadran

Poslodavac u Jadran d.d. Crikvenica donio je Odluku da i u kolovozu radnicima isplati nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna neto. Nagradu će zbog ostvarenih rezultata, koji su posljedica uloženog iznimnog truda radnika kako bi se odradio povećani opseg posla dobiti svi radnici u Društvu uključujući i radnike sa polumanagerskim i managerskim ugovorima.
Uvjeti za dobijanje nagrade su:
- da su radnici odradili puni fond sati u kolovozu (176 sati)
- da su radnici u proteklom razdoblju pretrpjeli ozljedu na radu, a zbog toga nisu bili u mogućnosti ostvariti mjesečni fond sati
- da radnici nisu tijekom kolovoza prekršili radne obveze te da im nije u navedenom razdoblju izrečena usmena ili pisana opomena
- da radnicima nije na mjestima troška gdje rade tijekom kolovoza ustanovljen višak ili manjak u vrijednosti većoj od 1% prosječnog dnevnog prometa u kolovozu.
Isto tako donesena je Odluka da se učenicima koji ostanu raditi do 29.08.2021. te studentima koji ostanu raditi do 05.09.2021. godine isplati odgovarajuća nagrada.