Nova podružnica SIKD-a u S.I.C. d.o.o. Višnjan

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije osnovao je svoju novu sindikalnu podružnicu u S.I.C. u Višnjanu, u društvu koje se bavi proizvodnjom, preradom i trgovinom ribljih proizvoda. Za početak u SIKD se učlanilo 15 radnika, a za sindikalnu povjerenicu izabrana je Sanja Peršurić. Nakon obavijesti o formiranju sindikalne podružnice, zatražen je i razgovor sa direktorom Društva. Sastanak je održan 16. rujna na kojem su voditelj ureda Darko Vidmar i sindikalna povjerenica Sanja Peršurić od strane direktora upoznati sa trenutnim stanjem i planovima, kao i problemima sa kojima se Društvo suočava. Sindikalisti su upozorili na diskriminaciju u pogonu, ali i na nisku plaću.
Uvažavajući zahtjev SIKD-a, zaključeno je da će se od 1. rujna satnica povećati za 3,00 kune bruto, čime će se i plaća radnika povećati mjesečno za preko 500,00 kuna bruto. O situaciji u pogonu, raspraviti će se na zajedničkom sastanku Uprave, voditelja pogona i sindikalnih predstavnika koji će se održati u narednom periodu.
SIC Višnjan