POKRENUTA INICIJATIVA ZA PREGOVORE U ENERGO d.o.o. RIJEKA

3ENERGO

Dana 20. listopada 2021. godine od strane Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije prema poslodavcu Energo d.o.o. Rijeka upućena je inicijativa za pregovore oko kolektivnog ugovora koji ističe krajem ove godine.

Namjera je sindikata nakon pregovora potpisati kolektivni ugovor koji će radnicima Energa osigurati veća materijalna prava u odnosu na dosadašnja, što smatramo iznimno važnim u trenutcima kada su troškovi života u konstantnom porastu i predstavljaju sve veći udar na sve građane pa tako i na zaposlenike Energa.

Uvjereni smo da je i poslodavac svjestan te činjenice te da ćemo kroz konstruktivne pregovore uspjeti iznaći načina da se radnicima povećaju materijalna prava.

Nakon upućene inicijative poslodavac je zakazao inicijalni sastanak za 5. studenoga 2021. godine kao početak pregovora oko kolektivnog ugovora.