Potpisan novi Kolektivni ugovor za Park d.o.o i Park odvodnja d.o.o. Buze

Odvodnja buzet
Direktorica Ervina Šurković Kisiček i sindikalni povjerenik SIKD-a Darko Klarić potpisali su novi Kolektivni ugovor za „Park“ d.o.o. i „Park odvodnja“ d.o.o. Buzet koji će se primjenjivati od 01. siječnja 2022. godine.
Nakon preko dvadeset godina primjene „starog“ kolektivnog ugovora, sa svim izmjenama koje su se u tom periodu desile, socijalni parneti su zaključili kako je vrijeme da se sačini novi kolektivni ugovor. Njime je dogovoreno povećanje osnovice za obračun osnovne plaće od 3,33% te iznosi =3.100,00 kuna. Kolektivni ugovor ponovno je potpisan na neodređeno vrijeme, što radnicima jamči veću sigurnost..