Potpisan kolektivni ugovor u DV Tratinčica Barban

U četvrtak 20. siječnja 2022. su u Barbanu Načelnik Općine Barban Dalibor Paus ispred osnivača te sindikalna povjerenica Martina Lucchetto Žgomba i voditelj Ureda Pula Rajko Kutlača ispred Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisali Kolektivni ugovor za Dječji vrtić Tratinčica na neodređeno vrijeme. Radni odnosi do sada nisu bili regulirani kolektivni ugvorom obzirom da su radnici tek prije nekoliko mjeseci pristupili Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije. U vrlo korektnom dijalogu postignut je znatan napredak za radnike ove predškolske ustanove: osnovica za izračun plaće je porasla za nešto manje od 5%, istovremeno je ugovoren čitav niz dodataka na plaću kojih do sada nije bilo ili su bili tek mogućnost kao što su dodaci za prekovremeni rad, rad neradnim danima i blagdanima, rad u drugoj smjeni, rad kad radnik sam odrađuje posao za koji je predviđeno da odrađuju dva radnika, rad noću, rad subotom i nedjeljom, dvokratni rad, rad u spojenim grupama i slično. Ugovorena je također obveza isplate regresa i božićnice, dogovorena otpremnina za odlazak u mirovinu i u slučaju otkaza ugovora o radu, jubilarne nagrade, poklon djeci, solidarne potpore, osiguranje radnika i plaćanje putnih troškova. Potpisivanjem ovog Kolektivnog ugovora uspostavljeni su korektni partnerski odnosi između osnivača i sindikata te uspostavljen korektan socijalni dijalog koji jamči korektan partnerski odnos kojim će se, kako je dogovoreno, rješavati i sva druga otvorena pitanja. Ovo je primjer kako se mogu dogovoriti značajni pomaci ukoliko postoji uzajamno razumijevanje dviju strana, Sindikata za mogućnosti osnivača i osnivača za potrebe svojih radnika. Još jednom se pokazalo da je kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovor najveće civilizacijsko dostignuće međusobnih odnosa poslodavaca i radnika kojem treba težiti u obostranom interesu.

Rajko dv Tratinčica