Novo sindikalno vodstvo u Porečkoj Usluzi

  

Usluga Poreč

Na Skupštini Sindikalne podružnice „Usluga“ Poreč kojem je prisustvovalo 28 članova izabrano je novo sindikalno vodstvo, a povod je bio prestanak radnog odnosa u Usluzi dosadašnjeg sindikalnog povjerenika Daniela Stranića, koji je ujedno bio i član Radničkog vijeća, te predstavnik radnika u Nadzornom odboru Društva, te najava odlaska člana povjereništva Fatorić Rina.

Za nove članove sindikalnog povjereništva jednoglasno su izabrani Ivana Erjavec (RJ parkirališta) i Predrag Glavić (RJ Čistoća), uz dosadašnjeg člana Davora Terlevića (RJ Hortikultura). Za glavnog sindikalnog povjerenika jednoglasno je izabran Predrag Glavić.

Sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilnika o načinu izbora članova radničkih vijeća, u Radničko vijeće „Usluga Poreč“ umjesto Danijela ulazi Davor Terlević, a za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Društva predlaže se Radničkom vijeću da izabere Jugovac Roberta.

Uvjereni smo da će novo sindikalno vodstvo nastaviti rad na unapređenju položaja radnika i članova SIKD-a u Usluzi, a Danielu želimo uspješni nastavak rada u Plavoj Laguni d.d. Poreč gdje ostaje član SIKD-a, a nadamo se i aktivni sindikalni aktivist kao što je to i bio u Usluzi.