Dogovoreno povećanje plaće u Plavoj Laguni

PLAVA LAGUNA
 
Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije kao većinski sindikat u Plavoj Laguni, zajedno sa STUH-om, sa poslodavcem je dogovorio novi Aneks Kolektivnog ugovora koji će dovesti do trajnih povećanja materijalnih prava radnika te u potpunosti vratiti u primjenu važeći Kolektivni ugovor, a novine će se primjenjivati od 1. svibnja 2022. godine. Nakon nekoliko kruga pregovora, te međusobnog dopisivanja, s poslodavcem je dogovoreno slijedeće:
1) Povećanje osnovne plaće koja se množi pripadajućim koeficijentom za 5,5%, odnosno sa dosadašnji 4.062,00 kune na 4.275,00 kuna. S obzirom na povećanje troškova života sa kojima se svakodnevno susrećemo, Sindikat nije prihvatio bilo kakvo povećanje ispod porasta godišnje stope inflacije.
2) Kolektivnim ugovorom utvrđuje se isplata sezonskih nagrada u maksimalno neoporezivom iznosu od 5.000,00 kuna, što predstavlja porast nagrada od 1.152,00 kune odnosno gotovo 30%.
Nagrade će biti isplaćene za rad u svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu, a za svaki će mjesec iznositi 1.000,00 kuna za puni fond sati, odnosno proporcionalno ostvarenom fondu za radnike koji ne ostvare puni mjesečni fond sati.
3) Kolektivnim ugovorom utvrđuje se Božićnica u maksimalno neoporezivom iznosu od 3.000,00 kuna.
4) Ono na čemu smo posebno inzistirali, kako ove godine tako i u prethodnim, je izjednačavanje prava radnika na korištenje toplog obroka. Naime, do sada su pravo na besplatan topli obrok ostvarivali isključivo radnici korisnici smještaja kod poslodavca, dok se domicilnim radnicima topli obrok subvencionirao u visini 50% iznosa. Od početka primjene novog Aneksa, odnosno od 1. svibnja, svi će radnici ostvarivati pravo na stopostotnu subvenciju toplog obroka, odnosno pravo na besplatnu prehranu.
Potpisom novog Aneksa Kolektivnog ugovora Plava laguna ostaje turistička kompanija sa najsnažnijim Kolektivnim ugovorom, u kojemu su sva materijalna primanja, poput Božićnice u maksimalno neoporezivom iznosu od 3.000,00 kuna, sezonskih nagrada u maksimalno neoporezivom iznosu od 5.000,00 kuna, dar u naravi te dar djetetu u maksimalno neoporezivom iznosu od 600,00 kuna, regres u iznosu od 70,00 kuna u bruto iznosu, ugrađena u Kolektivni ugovor.
Nadamo se kako će rezultati Društva u 2022. godini omogućiti i da nakon sezone razgovaramo i o dodatnom nagrađivanju, no uspjeh u pregovorima osim o poslovnim rezultatima Društva ovisi i o snazi sindikata, na koju prije svega utječe brojnost članova. Radnici Plave lagune oduvijek prepoznaju rad sindikata i važnost sindikalne organizacije, a vjerujemo kako se dodatnim udruživanjem radnika u sindikat može u sljedećim pregovorima pokazati još i veću snagu, a time i ugovorit još i više za radnike Plave lagune.