Još jedna sindikalna podružnica u Dječjim vrtićima - u Žminjskim "Rapčićima"

DV Žminj
Nakon poziv radnika Dječjeg vrtića „Rapčići“ Žminj održan sastanak je sa radnicima na kojem je prezentirano način rada, organizacija i djelovanje Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, te povoljnosti koje koriste njegovi članovi. Pristupanjem gotovo svih radnika u članstvo SIKD-a , osnovala se Sindikalna podružnica DV "Rapčići" Žminj.
Za sindikalnu povjerenicu izabrana je Petra Borović, dok je za njezinu zamjenicu izabrana Suzana Filipović. Od ravnateljici su zatraženi akti kojima se regulira radno – pravni status radnika. Postavljeni su ciljevi: priprema Kolektivnog ugovora, te pokretanje inicijative za kolektivno pregovaranje radi utvrđivanja boljih prava radnika u odnosu na postojeće stanje.