Očitovanje inicijative udruga i sindikata na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

DV

Dana 17.03.2022. inicijativa udruga i sindikata uputila je prema Vladi RH i zastupnicima u Hrvatskom saboru još jedno u nizu očitovanja na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju u kojim se ističe negativan utjecaj ovog prijedloga na rano i predškolsko obrazovanje djece.

Prihvaćanjem ovakvog prijedloga zakinuti će biti svi, najviše djeca polaznici ustanova za predškolski odgoj, zatim roditelji te iste djece, zaposlenici ustanova predškolskog odgoja te jedinice lokalne samouprave.

Standardi predškolskog odgoja će se srozati na najniže grane, a dječji vrtiće postati će čuvališta.

U nastavku donosimo sadržaj teksta očitovanja

Očitovanje inicijative udruga i sindikata na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju