DOGOVORENO POVEĆANJE MATERIJALNIH PRAVA U LRH

LRH
 
U Liburnia Riviera Hotelima kroz pregovore sindikata i poslodavca dogovoreno je povećanje materijalnih prava radnika za 2022. godinu.
Potpisom aneksa kolektivnog ugovora došlo je do povećanja koeficijenata u tarifnom prilogu čime su plaće radnicima porasle u prosjeku od 8-12%. Navedeno povećanje primjenjivat će se od 01.04.2022.godine.
Isto tako Sporazumom između sindikata i poslodavca regulirano je, uz uvjet da ne bude poremećaja u poslovanju uzrokovanih vanjskim utjecajima, da se u svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu radnicima u Sektoru Hotelskih operacija isplati nagrada za radne rezultate najviše u iznosu do neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, odnosno najviše 1.000,00 kn mjesečno po radniku, odnosno ukupno najviše 5.000,00 kn po radniku.
Radnicima u centralnim službama planira se isplatiti 2.000,00 kuna nagrade.
Iznos nagrade za svakog pojedinog radnika u svakom pojedinom mjesecu utvrditi će se uzimajući u obzir neoporezive iznose na koje svaki pojedini radnik ima pravo i proporcionalno s trajanjem radnog odnosa radnika u tom mjesecu, a pravo na isplatu neoporezive nagrade u skladu sa sporazumom ostvarit će radnici koji su u radnom odnosu kod Poslodavca na dan obračuna plaće.
Povrh navedenog poslodavac je isplatio uskrsnicu u iznosu od 600,00 kuna te će radnicima sukladno pravu iz kolektivnog ugovora isplatiti božićnicu u iznosu od 3.000,00 kuna, dar djetetu u iznosu od 600,00 kuna, osigurat će se besplatna prehrana za sve zaposlenike.
Radnicima u nižem i srednjem managmentu u operativnim odjelima koji imaju posebne ugovore planira se povećanje plaće od 515 kuna u bruto iznosu.
S poslodavcem je dogovoreno da se u listopadu 2022. godine započnu pregovori oko dodatnog povaćanja materijalnih prava i cijene rada za sljedeću sezonu.