Ugovoreno uvođenje naknade za prehranu u labinskom „1. maju“

1.maj labin

Kako se još ne nazire dovršetak postupka na izmjenama i dopunama Popisa radnih mjesta po profitnim centrima i sektorima sa brojem izvršitelja (sistematizacija) kroz koji smo htjeli koeficijentima povećati osnovne plaće radnika, naročito operativaca, u labinskom 1. Maju dogovoreno je uvođenje naknade za prehranu radnika tijekom rada. Naknada će se isplaćivati od 01. lipnja ove godine u iznosu od =400,00 kuna mjesečno. Uvjet za ostvarivanje prava na ovu naknadu je da radnik radi barem jedan dan tijekom mjeseca.
 U iščekivanju konačne izrade sistematizacije ovo je jedan od koraka u ublažavanju posljedica inflacije, ali i pokušaj smanjenja fluktuacije radnika.