Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije ugovorio veće plaće u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin

jvp labin
 
Potpisan je Aneks kolektivnog ugovora za radnike Javne vatrogasne postrojbe Labin kojim se od 01. lipnja ove godine osnovica za obračun plaće povećava za 3% te sada iznosi 2.032,30 kuna.
Nakon povećanja od 5% na početku ove godine, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije je učinio dodatno korak kako bi se ublažile posljedice inflacije. Iako to prema našem mišljenju nije dovoljno kako bi se pokrili povećani troškovi života činjenica je da je u okvirima trenutnih mogućnosti osnivača. Plan je na jesen ponovno potaknuti kolektivne pregovore kako bi se povećala primanja radnika odnosno cijena rada za 2023. godinu.