Veće plaće za Pulske vatrogasce

Vatrogasci Pula

 

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula dogovoreno je povećanje plaća u dva koraka. Prvi je povećanje osnovice za obračun osnovnih plaća za 3% od 01. kolovoza ove godine dok se od 01. listopada ove godine plaće dodatno povećavaju za 3%. Time se i radnici u JVP Pula izjednačuju sa zaposlenima u ostalim ustanovama čiji je osnivač Grad Pula. Malo je to povećanje na galopirajuću inflaciju, ali i za posao koji obavljaju. Međutim, očekujemo da će se na temelju postignutog sporazuma da u rujnu započnu kolektivni pregovori radi utvrđivanja cijene rada za 2023. godinu, barem uskladiti sa inflacijom, kako se ne bi umanjivala kupovna moć naših članova.