Održani izbori za radničko vijeće u Maistri

U četvrtak, 8. rujna, održani su izbori za novi saziv Radničkog vijeća u Maistri d.d., te povjerenike zaštite na radu.
Kao i u prethodnom mandatu na izbore se kandidirala zajednička lista članova Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije te Sindikata turizma i usluga Hrvatske, a s obzirom na to da kod poslodavca djelujemo kao većinski sindikat sa višestruko većim brojem članova, na listi je od 13 članova SIKD-u pripalo 11 mjesta.
Iako je na izborima sudjelovala samo jedna lista zahvaljujemo radnicima što su visokom izlaznošću od 44%, a čime je zadovoljena zakonska obaveza o minimalnoj izlaznosti za valjanost rezultata, prepoznali rad Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije te njihovih predstavnika ispred poslodavca.

Maistra