Novim KU do većih prava u labinskom 1. maju

Novim kolektivnim ugovorom za TD „1. Maj“ d.o.o. Labin, kojeg su potpisali direktor Blašković Donald, te sindikalna povjerenica Nataša Licul u ime Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, te Bruna Jakovčić Vlašić u ime manjinskog sindikata komunalaca, značajno su povećana materijalna prava radnika
Osnovica za obračun plaća povećava se za 7% kao i koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta čime se osnovne plaće radnika u operativi uvećavaju za više od 10% pa čak i do 15%. Drugo je to povećanje u ovoj godini i iskorak u očuvanju standarda radnika i sprečavanju njihovog odlaska iz Društva, ali i u privlačenju novih radnika. Osim toga smanjena je udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta rada radi ostvarivanja prava na naknadu za trošak putovanja na posao i sa posla te je uvećana mjesečna naknada za prehranu radnika tijekom rada sukladno novom neoporezivom iznosu.
Kolektivni ugovor primjenjuje se od 01. listopada ove godine.
 
1.MAJ LABIN