Povećanje plaća za Porečke vatrogasce

vatrogasci Poreč
 
Potpisan je Aneks br. 2 Kolektivnog ugovora za Javnu vatrogasnu postrojbu – Centar zaštite od požara Poreč. Aneksom se od 01. siječnja 2023., osnovica za obračun plaća povećava za 5% te iznosi =293,13 EUR-a (=2.208,56 kuna).
Osim toga uvećan je i dodatak za rad nedjeljom sa 35% na 50% sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN151/2022).
Navedeni Aneks potpisali su zapovjednik Denis Matošević i sindikalni povjerenik Edvard Valković.