Potpisan Aneks br.6 za IVB

Istarski vodovod buzet

Potpisan je Aneks br.6 kolektivnog ugovora „Istarski vodovod“ Buzet. Njime se povećava osnovica za obračun plaće za 2,5% od 01. siječnja ove godine. Nakon prošlogodišnjih povećanja osnovice od ukupno 8% ovo nije ono što se u pregovorima očekivalo, ali je dogovoreno da se po pitanju osnovice opet pregovara sredinom godine. Otpremnina za odlazak u mirovinu utvrđuje se u neoporezivom iznosu plus 20% prosječne plaće radnika ili Društva, ako je to za radnika povoljnije, po godini efektivnog staža u Društvu. Povećava se dnevna naknada za prehranu radnika na =3,05 EUR-a ali ne više od =66,36 EUR-a mjesečno. Povećane su potpore djeci umrlih radnika dok su na redovnom školovanju kao i naknada učenicima i studentima na redovnoj praksi. Radnici koji privremeno obavljaju poslove i radne zadatke drugog radnika (zamjena) ostvaruje pravo na plaću radnika kojeg zamjenjuje ako je to za njega povoljnije.