Novim Kolektivnim ugovorom do većih materijalnih prava u turističkoj kompaniji Maslinica d.o.o. Rabac

Maslinica
 
Nakon nekoliko mjeseci konstruktivnog pregovaranja, između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Maslinice d.o.o. Rabac sklopljen je 12. svibnja novi Kolektivni ugovor za radnike Maslinica d.o.o. Rabac. Novim Kolektivnim ugovorom osim što je usklađen s izmjenama Zakona o radu, poboljšana su materijalna prava radnika.
Nakon što su plaće radnika u prethodnoj godini povećane od 7,5 do 10%, od 1. svibnja ove godine ponovno se povećavaju od 7 do 10%, a za najniže vrednovana radna mjesta i preko 20% . Tako će najniža osnovna bruto plaća za najjednostavnije poslove iznositi 878,24 Eura, a radnici ostvaruju i dodatak za minuli rad od 0,5% po godini radnog staža, odnosno za rad nedjeljom i praznikom za 50%, odnosno 10% za dvokratan rad i 30% za noćni rad. Kolektivnim ugovorom utvrđena je i stimulativna nagrada za ljetne mjesece kada je rad najintenzivniji, u iznosu od 150 do 250 Eura mjesečno, a radnicima koji nisu na smještaju kod poslodavca i koji su u tekućoj godini radili duže od 6 mjeseci isplatiti će se 200 Eura s plaćom za listopad. Božićnica u iznosu od 663 Eura isplatiti će se u prosincu radnicima koji su bili u radnom odnosu 12 mjeseci, a radnicima koji su bili kraće od 12 mjeseci, a duže od 2 mjeseca razmjerni dio. U prosincu će se svim radnicima koji budu u radnom odnosu, za svako dijete do 15 godina starosti isplatiti dar djetetu u maksimalno neoporezivom iznosu od 132,73 Eura.
Povećana je i otpremnina za odlazak u mirovinu na 5 prosječne plaće Društva u prethodnom razdoblju od tri mjeseca.
Dogovoreno je i da će u listopadu započeti pregovori za izradu novog Tarifnog priloga kojim će se utvrditi novi koeficijenti po radnim mjestima, ovisno o složenosti poslova i njihovog odnosa na tržištu rada.
Ocjenjujemo da su u posljednje dvije godine u Maslinici učinjeni značajni pomaci u materijalnim pravima radnika, čime je ova kompanija postala konkurenta na tržištu rada. Vjerujemo da će dodatna isplata radnicima koji nisu na smještaju kod poslodavca stimulirati domicilne radnike za rad u Maslinici.
U ime Sindikata Kolektivni ugovor je potpisao Mladen Lazarić sindikalni povjerenik SIKD-a, a za poslodoavca Edvard Lesnik prokurist u Maslinici.