Povećanje materijalnih prava za djelatnike Maistre

Maistra

Nakon inicijative sindikata za reguliranje materijalnih prava djelatnika za 2023. godinu, te više održanih sastanaka pregovaračkih odbora, dogovorena su povećanja materijalnih prava za djelatnike Maistre.
U 2023. godini osnovica za obračun plaće rast će za 11,09%, te će nova osnovica iznositi 634,00 eura. Uz to, doći će i do korekcije koeficijenata za određena radna mjesta te se uvode i nova radna mjesta koja će djelatnicima omogućiti daljnja napredovanja.
Ono što ističemo u svim pregovorima sa turističkim kompanijama, pa tako i u Maistri koja zapošljava veliki broj domicilnih djelatnika, je činjenica kako su djelatnici koji koriste smještaj kod poslodavca u povoljnijem položaju u odnosu na domicilne djelatnike. U konačnosti je dogovoren model prema kojemu će djelatnik koji ne koristi smještaj kod poslodavca ostvariti pravo na dodatnih 4,80 eura po danu provedenog na poslu, što bi značilo, ovisno o danima provedenim na poslu, prosječno 120,00 eura mjesečnog dodatka za puni odrađeni mjesec.
Nadalje, dogovorene su i prigodne nagrade za ljetne mjesece i to:
- travanj 100,00 eura
- svibanj 100,00 eura
- lipanj 100,00 eura
- srpanj 263,61 eura
- kolovoz 100,00 eura
Vjerujemo da će se u sezoni ostvariti, a i premašiti predviđeni poslovni rezultati, te ćemo uspjeti sa poslodavcem dogovoriti nagradu i za mjesec rujan koji je svake godine sve intenzivniji uz manji broj radnika s obzirom na odljev studenata i pomoćnih radnika. Isto tako, na jesen ćemo pokrenuti pregovore o visini božićnice i dodatne nagrade za kraj godine, a nadamo se da će to biti najmanje u visini prošlogodišnjih isplata u prosincu kada je djelatnicima isplaćeno ukupno 6.000,00 kuna božićnice i nagrade za radne rezultate.
Sva gore navedena materijalna prava, osim nagrade za radne rezultate koja kreće nešto ranije, kreću sa primjenom od 1. lipnja. Nadamo se kako su naši članovi u Maistri zadovoljni postignutim rezultatima, a još se više nadamo da ćemo u jednom trenutku u budućnosti razgovarati i o dodatnim pravima za članove sindikata, koji su zaslužni što poduzeće ima Kolektivni ugovor i što se u poduzeću kontinuirano održavaju pregovori i korigiraju materijalna prava. Zato pozivamo one koji još nisu članovi SIKD-a da to postanu i ojačaju našu poziciju u nekim budućim pregovorima, jer čim nas je više to će naši pregovori biti i uspješniji.