Sindikati zatražili hitna rješenja za TESU

tesu pogon

Uljanikove koordinacije Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Sindikata metalaca Hrvatske – Industrijskog sindikata 26. studenog uputile su Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu financija i CERP-u ( a na znanje i predsjedniku Vlade) pismo u kojem nastoje ponovo skrenuti pozornost na hitnu potrebu rješavanja problema Društva Uljanik TESU.

S molbom za uključivanje u taj proces naslovljene se institucije podsjeća na nedovršen posao započet prije nekoliko godina, kada su se zajednički za TESU, proizvodno i izvozno društvo u vlasništvu države, bila pronašla određena kratkoročna rješenja za njegovu vrlo tešku situaciju obilježenu s jedne strane kašnjenjem plaća, dugovima prema dobavljačima, nedostatkom posla, ali, s druge strane, i znanjem radnika te tradicijom kao sigurnom pretpostavkom za budućnost. Tadašnja rješenja, međutim, bila su tek predah u kojem je TESU ipak uspio nemoguće – riješiti dugove prema bankama, svesti dugove dobavljačima na minimum, te pronaći nova tržišta i otvoriti perspektivu za nove plasmane s novim proizvodima npr. za hidrocentrale, rekonstrukciju 9000 ruskih lokomotiva koje se moraju prilagoditi novim uvjetima. Realizaciju naznačene perspektive, nažalost, usprkos podmirivanju tekućih obveza, već nekoliko mjeseci onemogućavaju stara porezna dugovanja koja je država, nakon razdoblja njihova mirovanja, počela ovršno i s kamatama naplaćivati. Osim nemogućnosti isplata plaća radnicima koji su na rubu egzistencije, sve to blokira ukupno tekuće poslovanje TESU-a i briše njegove perspektivne poslovne planove budući da poslovni partneri za suradnju traže garanciju, koju TESU ima u znanju, intelektualnoj vrijednosti dokumentaciji, ali nema ni u imovini ni u korporativnim jamstvima vlasnika.

U pismu državnim institucija sindikalci stoga ponovo apeliraju da se što prije sjedne za stol kako bi se spriječilo propadanje još jednog izvoznog poduzeća sa više od 100 zaposlenih radnika, čiji bi opstanak trebao svima biti imperativ, a posebice državi kao njegovom vlasniku.