Zatražena isplata jubilarnih nagrada

logo brijunirivijera

Predsjednica Odbora za turizam SIKD-a Marina Cvitić zatražila je, dopisom od 18. rujna, od Uprave Društva Brijuni Rivijera da se radnicima u što kraćem roku isplate jubilarne nagrade. Od prijenosa kampa Pineta Fažana s Cluba Ariatic d.o.o. na Brijuni Rivijera d.o.o., te prijenosa Ugovora o radu radnika zaposlenih u kampu Pineta na Brijuni Rivijera d.o.o., radnicima se, naime, nije isplaćivala jubilarna nagrada sukladno preuzetim obvezama, odnosno sukladno Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva i Kolektivnim ugovorom Društva. Sukladno članku 81. Kolektivnog ugovora Društva od 29. siječnja 2015. godine radnici Društva ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu za ukupni neprekidni radni staž, odnosno za navršenih 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina radnog staža kod istog poslodavca u visini neoporezivih iznosa. Za radnike koji su preuzeti iz Ministarstva obrane RH i društva Cluba Adriatic radni staž se kumulira, odnosno pribraja. Stoga je, po mišljenju Sindikata, isplata jubilarnih nagrada za period od potpisivanja KU nesporna i ničim ograničena. Za period od prijenosa Ugovora o radu, odnosno od preuzimanja radnika, tj. od 2012. godine do potpisivanja Kolektivnog ugovora Društva 29. siječnja 2015. godine poslodavca je obvezivao Kolektivni ugovor ugostiteljstva od 10. svibnja 2012. godine, a koji je odlukom ministra koja je objavljena u NN broj 69/02. od 13.06.2002. g. proširen na sve poslodavce i radnike u djelatnosti ugostiteljstva. Navedeni Kolektivni ugovor, odnosno Odluka o proširenoj primjeni bila je na snazi do 08.02.2015. godine, nakon čega je sklopljen novi Kolektivni ugovor i donesena nova Odluka o proširenju objavljena u NN broj 55/2015. od 20.05.2015.

Sindikat se nada da će poslodavac nagrade isplatiti i dvama radnicima čija su potraživanja po toj osnovi, nažalost, u zastari.