Razlika za prijevoz

bee village

Iz SIKD-a je od Uprave Društva Industrial Projects (Fažana) zatražena isplata razlike svim radnicima po osnovi nezakonite isplate za prijevoz u određenom razdoblju.
Od sredine 2015. do veljače 2017. godine Društvo Industrial Project d.o.o ( Fažana) radnicima je isplaćivalo naknadu prijevoza na i s posla protivno Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva. Pravilni obračun i isplata u primjeni je nakon reakcije sindikalnog povjerenika Matije Premušta i dostave službenog tumačenja članka 46. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, a koje je dalo Zajedničko tijelo za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, započeo je pravilni obračun i isplata naknade za prijevoz. Iako je Uprava također sindikalno bila upozorena na obvezu isplate i razlike za cijeli period nepravilnog obračuna, to nije učinjeno, već se razlika isplatila samo radnicima kojima je prestao radni odnos zbog poslovno uvjetovanog razloga.
Kako nedvojbeno radnicima pripada razlika, vodstvo Društva  je dopisom voditeljice ureda SIKD-a Marine Cvitić pozvano da izvrši obračun razlike naknade prijevoza svim radnicima, te da se, ukoliko smatra potrebnim, dogovori način isplate razlike na zajedničkom sastanku.