Sastanak s predstavnicima Grada Pule

U ponedjeljak 25. rujna održat će se sastanak voditelje pulskog ureda SIKD-a Rajka Kutlače s predstavncima Grada Pule na temu radno-socijalnih prava radnika u društvima i ustanovama u vlasništvu Grada. Razgovor je zatražio predstavnik SIKD-a temeljem stava da se mogućnosti i načini rješavanja problema iz postavljene teme trebaju rješavati kroz dijalog i dogovor.