O Clubu Adriatic d.o.o. kod ministra državne imovine Gorana Marića

clubadriatic logo

Predsjednik Bruno Bulić i predsjednica Odbora za turizam SIKD-a Marina Cvitić su na jučerašnjem sastanku (26.09.2017.) s ministrom državne imovine Goranom Marićem razgovarali o budućnosti Cluba Adriatic, odnosno sudbini radnika u toj kompaniji. Obje strane su se složile da su dosadašnjim lošim načinom vođenja Društva, od mnogobrojnih uprava u posljednjih nekoliko godina, objekti devastirani, a uprave su u pravilu, umjesto da vode brigu o državnoj imovini, gledale osobne interese. Club Adriatic, nakon 31. listopada, više neće upravljati nekretninama u Orebiću (TN Perna s hotelom Komodor i kampom Orebić), Selcu (kamp uvala Slana i Club Vala), kao ni s hotelom Hrvatska u Baškom Polju. Odluka je to Upravnog vijeća CERP-a koja je donesena na prijedlog ministra državne imovine. Za sve te objekte pripremaju se pojedinačni javni natječaj za prodaju ili zakup i očekuje se da bi do konca godine ti natječaji trebali biti objavljeni, a možda i provedeni. Predstečajna nagodba Cluba Adriatic u kojoj se vjerovnici moraju odreći 30% svojih tražbina nije za RH prihvatljiva, te će se, nakon ponovne procjene, zatražiti pisma namjere te objaviti javni natječaj za prodaju Cluba Adriatic, ali na način da se svi vjerovnici namire u 100%-tnom iznosu.
Što se tiče radnika, naglasio je ministar Marić, neovisno u kojim nekretninama ili destinacijama radili, svi su oni radnici Cluba Adriatic i u tom smislu imaju ista prava, isti status i dijele istu sudbinu. Kad su u pitanju potraživanja radnika, svi radnici ostvaruju ista prava u cilju naplate svojih potraživanja, a nakon privatizacije, odnosno prodaje Cluba Adriatic, novi vlasnik će, u skladu sa svojim potrebama i svojim programima, donositi odluke o zbrinjavanju radnika.
Prilikom prodaje nekretnina koja nisu u vlasništvu Cluba Adriatic vodit će se briga da novi vlasnik (ukoliko to bude u obostranom interesu) preuzme radnike koji rade u tim objektima.
U Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije podržavaju takav način privatizacije Cluba Adriatic, ali i ostalih nekretnina u vlasništvu RH kojima je Club Adriatic upravljao, te očekuju da će se realizirati u predviđenim rokovima, a interes radnika i članova SIKD-a je prioritet. Poštenim i korektnim ocjenjuje se pristup da svi radnici Cluba Adriatic moraju imati isti status, kako u pogledu namirenja svojih potraživanja, tako i radnopravnog statusa.