ZAHVALNICA ĐURĐEVCA ZA SUDJELOVANJE U HUMANITARNOJ AKCIJI

Uz obavijest o uspješno okončanoj Humanitarnoj akciji "Svi za jednog, lift za sve" iz Grada Đurđevca stigla je Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije, za sindikalnu podružnicu Plava laguna koja se uključila u akciju,  Zahvalnica za sudjelovanje u akciji kojom je ugradnjom dizala uklonjena još jedna arhitektonska barijera teže pokretljivim osobama u Gradu Đurđevcu.