Upravno vijeće JVP Umag odbilo pregovore

vatrogasna vozila

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Umag konačno je, u dopisu dostavljenom SIKD-u 18. prosinca, odgovorilo na sindikalnu inicijativu za pokretanje kolektivnih pregovora od 28. studenog i požurnice od 12. prosinca. Kolektivni pregovori koje traži Sindikat ne prihvaćaju se s obrazloženjem da je u pregovorima koje je prije sindikalne inicijative bio inicirao poslodavac Sindikat bio odbio poslodavčev prijedlog izmjena Kolektivnog ugovora sa smanjivanjem plaća i materijalnih prava zbog pogoršanog materijalnog položaja poslodavca.

U dopisu, u kojem se u obrazloženju odbijenice za pregovore Sindikat optužuje za metode pritisaka kroz medije, poslodavac ipak podržava razgovor obiju strana kao najprihvatljivije rješenje opsega prava umaških vatrogasaca, ali kad pokazatelji o učincima porezne reforme na prihode općinskih i gradskih proračuna budu konkretniji.  

Iako, treba reći, pregovori nisu bili prekinuti u formalnoj proceduri koju predviđa Zakon, poslodavac je otkazao Kolektivni ugovor i pokrenuo postupak donošenja Pravilnika o radu, nakon čega je Sindikat odmah pokrenuo inicijativu za nove pregovore koje, nažalost, poslodavac nije prihvatio.