Zatraženi pregovori za CR Abitare

07. lipnja upućena je sindikalna inicijativu za kolektivne pregovore radi sklapanja izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i poslodavca u CR ABITARE d.o.o. Labin, sklopljenog 31. svibnja 2017. godine. Sindikalni pregovarački tim radit će u sastavu: Marina Cvitić, Darko Vidmar, Elvis Hamzić i Edin Mujkić. Voditelj tima je Darko Vidmar. U inicijativi se predlaže da se prvi sastanak pregovaračkih timova održi tijekom 25. tjedna ove godine (od 18. do 21. srpnja). Točno vrijeme i mjesto sastanka prepušta se odluci poslodavca. Pregovarati se želi o ograničenju preraspodjele na maksimalno 10 dana godišnje; traži se da se dodatni broj dana godišnjeg odmora temeljem radnog staža utvrdi temeljem ukupnog radnog staža radnika; uz suglasnost da plaćeni dopust u slučaju smrti djedova i baka bude 2 radna dana traži se utvrđivanje prava na plaćeni dopust za svako darivanje krvi od 1 radnog dana i 3 sata, da se povećanja plaće za prekovremeni i rad subotom utvrde u visini od 50%. Sindikat također smatra da treba iskoristiti sve mogućnosti za isplate neoporezivih iznosa utvrđenih Pravilnikom o porezu na dohodak jer je to najjeftiniji način zadovoljavanja radnika te mogućnost za rast produktivnosti. Stoga se predlaže da se ugovori isplata regresa i božićnice (zajedno 2.500,00 kuna), dar u naravi, dar djetetu povodom Dana Sv. Nikole, solidarne potpore te naknada za prijevoz na posao i sa posla u visini pojedinačne karte javnog prijevoza. U Tarifni dio treba unijeti sva radna mjesta koja egzistiraju u Društvu jer neka nedostaju. Prema prijedlogu Sindikata Kolektivni ugovor sklopio bi se na neodređeno vrijeme. Šira obrazloženja prijedloga bit će prezentirana na početku pregovora.