Zaključci GSV-a o brodogradnji

Gospodarsko-socijalno vijeće je na 220. sjednici, održanoj 28. svibnja 2018. godine, između ostalog raspravljalo o točki dnevnog reda pod nazivom: „Opstojnost i budućnost hrvatske brodogradnje kao strateške djelatnosti" te donijelo ZAKLJUČAK:
1. Afirmirajući načela tripartitnog socijalnog dijaloga Gospodarsko-socijalno vijeće snažno podržava napore za opstojnost brodograđevne industrije u Republici Hrvatskoj.
2. U tom kontekstu Gospodarsko-socijalno vijeće daje snažnu podršku izradi konačne i usuglašene verzije Plana restrukturiranja Uljanik Grupe sa svim dionicima uključenim u proces.
3. Cijeneći stratešku važnost brodogradnje za hrvatsku industriju općenito, Gospodarsko-socijalno vijeće podržava utemeljenje instrumenata jamstvenog fonda, s ciljem potpore daljnjem razvoju hrvatske brodogradnje.

Točka  o brodogradnji uvrštena je, inače, na zahtjev GSV-a Primorsko goranske županije. Na sjednici su sudjelovali Koordinator SIKD-a za Uljanik Fabricio Kalčić i voditelj ureda SIKD-a Rajko Kutlača koji je ujedno i predsjednik GSV-a u Istarskoj županiji. Osim stanja u hrvatskoj brodogradnji i potrebnih koraka kako bi brodogradnja dobila uvjete u kojima može opstati i raditi, jedna od glavnih tema bila je restrukturiranje Uljanik Brodogradilišta i rješenja za cijelu Grupu Uljanik pa tako i 3.Maj. Predsjednik GSV-a PGŽ Damir Bačinović ( koji je istovremeno i regionalni povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske-Industrijskog sindikata) je unaprijed pripremio i prijedlog zaključaka nacionalnog GSV-a, prema kojima bi se direktno uvjetovalo što treba pisati u tekstu programa restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta. U prijedlogu zaključka je brojkom bilo definirano koliki je dug Uljanika prema 3. Maju, te određeno da je obvezno pronaći kupca i prodati 3. Maj kao jedino rješenje. Provedena je široka rasprava, u kojoj je i predstavnik Ministarstva gospodarstva konstatirao kako se GSV ne može miješati u tekst programa restrukturiranja, ali i da iznos duga koji je naveden u prijedlogu zaključka kolege Bačinovića nije točan ne navodeći drugi iznos. GSV nije prihvatio Bačinovićev prijedlog zaključka, na njegovo izrazito nezadovoljstvo, značilo bi to miješanje u sam proces izrade programa restrukturiranja, što i nije uloga GSV-a. U svom zaključku GSV je snažnu podršku za što bržom izradom programa restrukturiranja, iz čega treba proizaći opstojnost i pulskog i riječkog škvera i nastavak proizvodnje. Također je podržano osnivanje fonda za financiranje brodogradnje i opstojnost brodogradnje, kao nositelja industrijske proizvodnje u RH.

Predstavnik SIKD-a  u raspravi je apsolutno i bezrezervno podržao obvezu vraćanja duga prema 3. Maju. Naglasio je kako je Država kroz Hrvatsku brodogradnju kontrolirala sve financijske tokove i sasvim sigurno zna iznos duga. Također je naglasio da se mora utvrditi zakonitost svih radnji u poslovanju 3. Maja i da, u slučaju nezakonitih radnji, odgovorne osobe trebaju odgovarati. Nije, međutim, podržao formulaciju kako se MORA pronaći kupac i prodati 3. Maj. Jasno je naglasio kako to rješenje može biti dobrodošlo, ali da se ne može deklarirati kao jedino jer to zatvara vrata drugim rješenjima. Decidirano utvrditi, što je tražio SMH odnosno Bačinović, kako je to jedino rješenje može značiti kraj za 3. Maj ukoliko sadašnji zainteresirani kupac (Fincantieri) odustane. Naglasio je, također, kako u cijelom procesu restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta nedostaje dijaloga i da Ministarstvo ne odgovara na pozive sindikata na razgovor. Ukoliko razgovara samo s biranim pojedincima, onda SIKD zanima na koji način bira sugovornike. Zatraženo je od GSV-a da u svom zaključku navede da se u ovom procesu mora provoditi tripartitni dijalog.

Nakon sjednice GSV-a, iz razgovora o temi restrukturiranja  s pomoćnikom ministra gospodarstva, može se zaključiti da je Ministarstvo dovedeno u zabludu vjerujući kako kolega Bačinović predstavlja sindikate u cjelini. Ne po prviput predstavnici SIKD-a vrlo su jasno iznijeli da ih ne zanima visoki biznis ni politika, a pogotovo ne interesi pojedinaca, već isključivo opstanak što većeg broja radnih mjesta i u Puli i u Rijeci. Sve ostalo nije bitno ili je manje bitno. Bili su vrlo neugodno iznenađeni činjenicom da su još isti dan predstavnici SMH-a po 3. Maj-u širili neistinite priče o tome da je predstavnik SIKD-a bio protiv vraćanja duga 3. Maju. Stoga valja ponoviti da im je interes opstanka radnih mjesta i plaća radnika Uljanik Grupe, pa tako i 3. Maja, jedini interes; svi dugovi se moraju vratiti, a eventualne nezakonite radnje kazniti; dolazak novog vlasnika 3. Maja je dobrodošao ukoliko je u interesu radnika 3. Maja; interesi pojedinaca, bilo politički bilo neki drugi, SIKD ne zanimaju.