Potpisan KU za Triglav

potpisivanje kutriglav

U sjedištu Triglav osiguranja d.d  29. prosinca 2014. godine potpisan je Aneks Kolektivnom ugovoru i pročišćen tekst Kolektivnog ugovora za radnike ovog Društva. Kolektivni ugovor u odnosu na stari akt nije pretrpio bitnije promjene, već je uglavnom usklađen sa zakonskim promjenama. Potpisan je na razdoblje do kraja 2016. godine. Sa strane sindikata Kolektivni ugovor potpisali su Rajko Kutlača ispred Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Miroslav Hrašćanec u ime Granskog sindikata zaposlenih u osiguranju.