Grad Pula zatražio pregovore

gradpula logo

Neposredno pred kraj prošle godine Grad Pula pokrenuo je inicijative za otvaranje kolektivnih pregovora u dječjim vrtićima DV Pula i Rin Tin Tin te u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula. Inicijativa kojom se zapravo predlaže smanivanje plaća do 10% obrazlaže se potrebom usklađivanja plaća sa smanjenim prihodima Grada. Pregovori za JVP Pula počinju 20. siječnja. Za pregovore za dječje vrtiće valja pričekati Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti budući je SIKD, sukladno Zakonu, od tog nadležnog tijela zatražio da utvrdi koji su sindikati reprezentativni za pregovore.  

Temeljem zahtjeva ravnateljice pulskog talijanskog dječjeg vrtića Rin Tin Tin 12. siječnja sastat će se članovi Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora ove predškolske ustanove. U kontekstu novog Zakona o radu, Komisija ima zadaću dati tumačenje prava radnika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme na isplatu regresa. Prema novom Zakonu sva materijalna prava, ukoliko Kolektivnim ugovorom nije drugačije uređeno, određuju se proporcionalno fondu sati.