USPJELO MIRENJE ZA JVP UMAG

Do 23. veljače nastavit će se pregovori za sklapanje Kolektivnog ugovora za Javnu vatgrogasnu postrojbu Umag, a SIKD-sindikalna podružnica JVP Umag obvezuje se do 23. siječnja JVP-u, odnosno osnivačima, dostaviti izmijenjeni prijedlog Kolektivnog ugovora - zaključci su sa uspješno provedenog postupka mirenja u kolektivnom radnom sporu između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije - Sindikalne podružnice JVP Umag i Javne vatrogasne postrojbe Umag.

Mirenje je  održano 14. siječnja u Puli na zahtjev Sindikata koji je bio pokrenuo inicijativu za nove kolektivne pregovore nakon što je JVP Umag bio otkazao stari Kolektivni ugovor  zbog gospodarske situacije i učinaka porezne reforme na proračun Umaga. Postupak je vodila miriteljica Snežana Klarić.