Zatražena isplata plaća bez umanjenja

dv petarpanlogo

U Dječjem vrtižću Petar Pan iz Vodnjana održan je u utorak sastanak sa članovima Sindikata na kojem je analizirana aktualna situacija u ovoj preškolskoj ustanovi po pitanju primjena mjera u prevladavanju epidemije koronavirusa, odnosno o odnosima u Ustanovi. Zaključeno je da je aktivnost u lipnju normalna, da rade sve odgojne skupine i ostvaruju prihode. Isti je slučaj i s radom kuhinje koja ostvaruje posebne prihode. Sindikat je, temeljem tog zaključka, uputio danas dopis ravnateljici Dječjeg vrtića i Gradu Vodnjanu u kojem ih poziva da se, nakon odluka kojima su dva puta radnicima Vrtića smanjene plaće, ne donosi odluka o smanjenju plaća za lipanj jer za takvu nema opravdanja te da se radnicima obračuna i isplati plaća na način kako je to činjeno prije epidemioloških mjera.  

Sastanak s gradonačelnikom Umaga

grad umag

Jučer je, povodom isteka tromjesečnog roka za koji je, zbog uvođenja mjera uzrokovanih koronavirusom, bio potpisan Sporazum o smanjenju osnovice za obračun plaća od 01. travnja, na zahtjev SIKD-a održan sastanak predstavnika Sindikata s gradonačelnikom Umaga. Gradonačelnik je upoznao sindikalce sa stavom Grada da je nužno još tri mjeseca produžiti donesene mjere obzirom da se financijska situacija nije popravila i da joj treba još neko vrijeme da se počne popravljati. Njegovo je uvjerenje da daljnjeg produljenja mjera neće biti. Sindikat je, s druge strane, iznio svoje primjedbe na dosadašnje mjere te predložio nove elemente mogućeg sporazuma. Prvenstveno je izneseno sindikalno neslaganje s upućivanjem radnika na zarađene slobodne dane koji bi se trebali koristiti tijekom zimskih i ljetnih praznika. Time su radnici, po mišljenju Sindikata, dovedeni u neravnopravan položaj budući da su neki bili kod kuće na teret ustanove, a neki na vlastiti trošak. Izrazivši razumijevanje za problem gradonačelnik je naložio da se situacija ispita. Također je zatražena zaštita najmanjih plaća, u smislu da se plaće koje su ionako manje od 4000 kn ne umanjuju, odnosno da se one koje bi umanjenjem došle ispod 4000 kn umanje do 4000 kn. Po tom pitanju, uz skepsu da li će takav pristup zaštite najugroženijih naići na podršku ljudi ( koja je rezultat informacija s terena), gradonačelnik će zadužiti službe da se ispita koliko takvih ima u poduzećima i ustanovama Grada. Predstavnici Sindikata istakli su pak svoje uvjerenje da podrška takvom pristupu uopće nije upitna. U razgovoru su još insistirali na zaštiti radnih mjesta, odnosno ugovora o radu na neodređeno vrijeme te od gradskih predstavnika dobili uvjeravanja da se ne planiraju otpuštanja u dječjim vrtićima iz ekonomskih ili tehnoloških razloga. Upravo suprotno, rečeno je da će trebati i novih zapošljavanja. Tema o mogućnostima korištenja besplatnog toplog obroka za radnike dječjih vrtića, nije naišla na podršku s druge strane obzirom da u Gradu Umagu većina radnika nema mogućnost koristiti topli obrok. Prema uvjerenju gradonačelnika, za cijenu koju topli obrok mogu plaćati radnici dječjih vrtića, ne može se nigdje marendati te on smatra da bi oslobađanje participacije za topli obrok radnika DV bila privilegija na koju ne pristaje. Nakon rasprave dogovoreno je da se prije mogućeg potpisivanja novog sporazuma sve izneseno još jednom treba sagleda i analizira. U Sindikatu očekuju da će gradonačelnik zaista realno sagledati otvorena pitanja i prihvatiti sindikalne argumente i stavove.

Potpisan Aneks 3 Kolektivnog ugovora Pulaprometa

pulapromet logo

Danas su predstavnici Pulaprometa i dvaju sindikata koji djeluju u Društvu , Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Sindikata prometa i veza Hrvatske, potpisali Anex 3 Kolektivnog ugovora koji će se primjenjivati za svibanj, lipanj i srpanj ove godine. Zbog izvanrednih okolnosti i negativnih učinaka pandemije COVID-19, radi očuvanja radnih mjesta i primanja radnika odnosno održivosti poslovanja Društva, socijalni partneri usuglasili su se oko smanjenja osnovice za obračun plaća za 5%, odnosno dodatnog smanjenja osnovice za 15% za dane kada radnik nije radio. Nema umanjenja osnovice za radna mjesta u kojima bi isplaćena plaća ili nakn ada bila manja od 4000,00 kuna. Ukida se mjesečni dodatak od 700,00 kuna, a radnici imaju pravo na naknadu za prehranu u iznosu od 625,00 kuna neto ako rade u punom radnom vremenu, odnosno za dane blagdana, plaćenog dopusta ili za dane obrazovanja za radničko vijeće ili sindikalnog rada. Naknada se proporcionalno smanjuje za dane odsutnosti s posla zbog bolovanja, godišnjeg odmora ili prekida rada za koji nije odgovoran radnik. Za dane u kojima radnici nisu radili zbog korona virusa pripada im naknada za prehranu od 550,00 kuna neto mjesečno, proporcionalno danima koje nisu radili. U slučaju da poslodavac zbog posljedica epidemije nije u mogućnosti osigurati obavljanje poslova određenom broju radnika dužan je utvrditi da li neki radnici dobrovoljno prihvaćaju odsustvo s rada pod uvjetima Aneksa. Mogući problem interesa prevelikog broja radnika za odsustvo rada rješavat će među njima osiguranjem ravnomjerne raspodjele odsustva. Aneksom je utvrđeno da neće biti raskida ugovora na neodređeno.

Zatražen sastanak s opatijskim gradonačelnikom

grad opatija

Predsjednica SIKD-a Marina Cvitić zatražila je od gradonačelnika Opatije Ive Dujmovića sastanak na temu Liburnia Riviera hoteli. Zahtjev je upućen i članicama Nadzornog odbora Andrei Radančić i Heleni Masarić.
Prije ovog zahtjeva, a s namjerom da gradonačelnik bude upoznat sa situacijom u ovom opatijskom hotelijeru, predsjednica SIKD-a uključila ga je u nekoliko korespondencija koje su se odvijale između poslodavca Liburnia Riviera hoteli i sindikata koji djeluju u Društvu. U obrazloženju zahtjeva za neposrednim sastankom, predsjednica SIKD-a navela je da se Sindikat, nažalost, nakon inicijalnog sastanka s predstavnicima novog vlasnika, prevario misleći da je Društvo LRH napokon dobilo vlasnika i Upravu koja će ga, nakon toliko godina stagniranja i lošeg poslovanja, vratiti tamo gdje pripada na karti turističke ponude, a radnicima napokon vratiti vjeru da postoje poslodavci kojima je stalo do kvalitetnih kadrova. Prateći zbivanja u LRH Sindikat koji je u turizmu svjedočio raznim situacijama, naime, strahuje da bi daljnje aktivnosti sadašnje Uprave mogle dovesti do njegove potpune devastacije. U svjetlu najnovijih događanja vezanih uz LRH, a to je prijedlog emisije novog paketa dionica kojim bi se dokapitaliziralo društvo, Sindikat izražava podršku gradu Opatiji i jedinicama lokalne samouprave (koje su u suvlasništvu kontrolnog paketa dionica) da ne pristaju sudjelovati u dokapitalizaciji. Podržava se i stav gradonačelnika Opatije da nije spreman sudjelovati u dokapitalizaciji jer smatra da postoje i druga rješenja kojima poslodavac može pribjeći kako bi osigurao novac za isplatu plaća i tekuće poslovanje društva.
S obzirom da dosadašnjim djelovanjem predstavnici novog vlasnika SIKD-u nisu ulili nadu u časne namjere, njegovo je mišljenje da i iza prijedloga dokapitalizacije mogu stajati namjere koje ne idu u smjeru zaštite Društva i radnika, već sticanja potpune kontrole nad vlasničkim udjelom LRH koja bi im dala „otvorene ruke" da rade što žele.