Osnovane podružnice Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u tri riječka dječja vrtića

DV rijekaDV Moredv sušak
 
U petak 11. ožujka osnovane su sindikalne podružnice Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u dječjim vrtićima Rijeka, More i Sušak.
Nastavak je to organiziranja SIKD-ovih sindikalnih podružnica u dječjim vrtićima, gdje je očito prepoznat uloženi rad i zalaganje predstavnika našeg sindikata u osiguravanju materijalnih i ostalih prava radnika u predškolskom odgoju.
Na tim pravima, ali i u borbi za pravedniji Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ćemo kao sindikat i nadalje raditi konstantno i odgovorno kao i do sada, jači za još tri podružnice.
U dječjem vrtiću Rijeka za sindikalnu povjerenicu je izabrana Rebecca Domika, a uz nju Izvršni odbor podružnice čine zamjenica Maja Paulić i Tamara Biondić.
U dječjem vrtiću More za sindikalnu povjerenicu je izabrana Nikolina Đečaj, a uz nju Izvršni odbor podružnice čine zamjenica Dušica Kailer i Matea Grdinić.
U dječjem vrtiću Sušak za sindikalnu povjerenicu je izabrana Nika Vincetić, a uz nju Izvršni odbor podružnice čine zamjenica Iva Magazin i Sanja Horner.
Svima njima, ali i svim novim članicama i članovima želimo dobrodošlicu u našu ekipu i uspješan rad.

Radnicima Jadran d.d. Crikvenica 12% veće plaće od 1. travnja 2022.

Jadran
Jadran d.d. Crikvenica prva je kompanija koja u povećanje plaće svojim radnicima kreće već od 1. travnja 2022., a plaća se povećava za čak 12%. Tako je dogovoreno između socijalnih partnera Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i STUH-a sa Upravom Jadrana d.d. iz Crikvenice.
Osim povećanja od 12%, radnicima u hotelskim operacijama za najintenzivniji period u sezoni, odnosno od 1. lipnja do 30. rujna plaća će se dodatno povećati za 6% , a svim radnicima za mjesec lipanj, srpanj i kolovoz isplatiti će se i dodatna nagrada od po 1.000,00 kuna mjesečno, odnosno ovisno o sezoni moguća je isplata i za rujan.
Uvažavajući činjenicu kontinuiranog rasta cijene goriva, dogovoreno je da se poveća naknada za prijevoz na i sa posla te je ista vezana uz cijenu goriva, pa je na taj način dugoročno osigurano da se pokriva realan trošak prijevoza.
Briga za zdravlje radnika veoma je bitna, pa će sada pored radnika sa ugovorom na neodređeno vrijeme, pravo na dodatno zdravstveno osiguranje koji obuhvaća godišnji preventivni sistematski pregled (sa mogućnošću liječenja), od sada će ostvarivati i stalni sezonci, te radnici sa ugovorom o radu na godinu dana ili duže.
Ovisno o tijeku sezone i ostvarenju rezultata, do konca godine, isplatiti će se dodatne nagrade kao što su božićnica, regres za godišnji odmor, dar djetetu, dar u naravi …
Naime i koncem prošle godine prepoznavši nesebičan doprinos radnika, u dogovoru sa socijalnim partnerima, Jadran je radnicima isplatio božićnicu u maksimalnom neoporezivom iznosu od 3.000,00 kuna, neoporezivu nagrada u visini 2,000,00 kuna neto, dar u naravi u maksimalnom neoporezivom iznosu od 600,00 kuna, a roditeljima djece do 15. godine starosti, za svako dijete isplaćen je maksimalni neoporezivi iznos od 600,00 kuna po djetetu.
Ovakvim povećanjem plaća i drugim ugovorenim materijalnim pravima radnika, nakon dugo godina stagniranja, zbog stečaja i poslijestečajnog oporavka kada je veći fokus bio na investicijama u objekte, a manje u kadrove, Jadran d.d. Crikvenica se približio plaćama radnika većih turističkih kompanija u Hrvatskoj. Da nije bilo pandemije, uvjereni smo da bi plaće radnika, ali i uvjeti rada bili još i bolji.
Nakon uspješne provedene privatizacije od strane mirovinskih fondova, od male kompanije sa malo kvalitetnih hotela Jadran je postala velika turistička kompanija sa objektima duž cijele Jadranske obale od Umaga, Krka, Crikvenice, Novog Vinodolskog do Baškog polja.
U Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije zadovoljni smo postignutim dogovorom, posebno u okolnostima novonastalih okolnosti u Europi. Očekujemo da će sezona ipak biti dobra, te vjerujemo da je ovo samo početak iskoraka u značajnijem povećanju plaća i drugih materijalnih prava, te da je Jadran d.d. napokon postala prepoznatljiva i poželjna kompanija ne samo za turiste, već i za radnike.

Dogovoreno povećanje plaće u Plavoj Laguni

PLAVA LAGUNA
 
Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije kao većinski sindikat u Plavoj Laguni, zajedno sa STUH-om, sa poslodavcem je dogovorio novi Aneks Kolektivnog ugovora koji će dovesti do trajnih povećanja materijalnih prava radnika te u potpunosti vratiti u primjenu važeći Kolektivni ugovor, a novine će se primjenjivati od 1. svibnja 2022. godine. Nakon nekoliko kruga pregovora, te međusobnog dopisivanja, s poslodavcem je dogovoreno slijedeće:
1) Povećanje osnovne plaće koja se množi pripadajućim koeficijentom za 5,5%, odnosno sa dosadašnji 4.062,00 kune na 4.275,00 kuna. S obzirom na povećanje troškova života sa kojima se svakodnevno susrećemo, Sindikat nije prihvatio bilo kakvo povećanje ispod porasta godišnje stope inflacije.
2) Kolektivnim ugovorom utvrđuje se isplata sezonskih nagrada u maksimalno neoporezivom iznosu od 5.000,00 kuna, što predstavlja porast nagrada od 1.152,00 kune odnosno gotovo 30%.
Nagrade će biti isplaćene za rad u svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu, a za svaki će mjesec iznositi 1.000,00 kuna za puni fond sati, odnosno proporcionalno ostvarenom fondu za radnike koji ne ostvare puni mjesečni fond sati.
3) Kolektivnim ugovorom utvrđuje se Božićnica u maksimalno neoporezivom iznosu od 3.000,00 kuna.
4) Ono na čemu smo posebno inzistirali, kako ove godine tako i u prethodnim, je izjednačavanje prava radnika na korištenje toplog obroka. Naime, do sada su pravo na besplatan topli obrok ostvarivali isključivo radnici korisnici smještaja kod poslodavca, dok se domicilnim radnicima topli obrok subvencionirao u visini 50% iznosa. Od početka primjene novog Aneksa, odnosno od 1. svibnja, svi će radnici ostvarivati pravo na stopostotnu subvenciju toplog obroka, odnosno pravo na besplatnu prehranu.
Potpisom novog Aneksa Kolektivnog ugovora Plava laguna ostaje turistička kompanija sa najsnažnijim Kolektivnim ugovorom, u kojemu su sva materijalna primanja, poput Božićnice u maksimalno neoporezivom iznosu od 3.000,00 kuna, sezonskih nagrada u maksimalno neoporezivom iznosu od 5.000,00 kuna, dar u naravi te dar djetetu u maksimalno neoporezivom iznosu od 600,00 kuna, regres u iznosu od 70,00 kuna u bruto iznosu, ugrađena u Kolektivni ugovor.
Nadamo se kako će rezultati Društva u 2022. godini omogućiti i da nakon sezone razgovaramo i o dodatnom nagrađivanju, no uspjeh u pregovorima osim o poslovnim rezultatima Društva ovisi i o snazi sindikata, na koju prije svega utječe brojnost članova. Radnici Plave lagune oduvijek prepoznaju rad sindikata i važnost sindikalne organizacije, a vjerujemo kako se dodatnim udruživanjem radnika u sindikat može u sljedećim pregovorima pokazati još i veću snagu, a time i ugovorit još i više za radnike Plave lagune.

Novo sindikalno vodstvo u Porečkoj Usluzi

  

Usluga Poreč

Na Skupštini Sindikalne podružnice „Usluga“ Poreč kojem je prisustvovalo 28 članova izabrano je novo sindikalno vodstvo, a povod je bio prestanak radnog odnosa u Usluzi dosadašnjeg sindikalnog povjerenika Daniela Stranića, koji je ujedno bio i član Radničkog vijeća, te predstavnik radnika u Nadzornom odboru Društva, te najava odlaska člana povjereništva Fatorić Rina.

Za nove članove sindikalnog povjereništva jednoglasno su izabrani Ivana Erjavec (RJ parkirališta) i Predrag Glavić (RJ Čistoća), uz dosadašnjeg člana Davora Terlevića (RJ Hortikultura). Za glavnog sindikalnog povjerenika jednoglasno je izabran Predrag Glavić.

Sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilnika o načinu izbora članova radničkih vijeća, u Radničko vijeće „Usluga Poreč“ umjesto Danijela ulazi Davor Terlević, a za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Društva predlaže se Radničkom vijeću da izabere Jugovac Roberta.

Uvjereni smo da će novo sindikalno vodstvo nastaviti rad na unapređenju položaja radnika i članova SIKD-a u Usluzi, a Danielu želimo uspješni nastavak rada u Plavoj Laguni d.d. Poreč gdje ostaje član SIKD-a, a nadamo se i aktivni sindikalni aktivist kao što je to i bio u Usluzi.

SIKD podržao djelatnike Hitne medicinske pomoći

Kolege iz Hrvatskog sindikata hitne medicine i Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći obratile su nam se sa zamolbom da podržimo njihove prosvjedne aktivnosti. Prosvjed djelatnika se organizira zbog šutnje nadležnih po njihovom zahtjevu da im se prizna, zbog režima i uvjeta rada, staž sa produženim trajanjem odnosno benificirani radni staž. Prosvjed se provodi na području cijele Republike Hrvatske sviranjem sirena točno u podne svakog ponedjeljka.

   Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uvijek je bio spreman na solidarnost sa kolegama iz drugih sindikata. Dokazano je to i ovoga puta kada su podršku sviranjem sirena dali Istarski vatrogasci. Točno u podne sirene na svojim vozilima uključili su vatrogasci u svih sedam Javnih vatrogasnih postrojbi: Pula, Rovinj, Poreč, Umag, Buzet, Pazin i Labin.

 

tovari2