Pregovori u Zračnoj luci Rijeka

tomislav palalic

U konstruktivnom dijalogu i ozračju dobre vjere s obje pregovaračke strane, u petak, 23. kolovoza, počeli su kolektivni pregovori u Zračnoj luci Rijeka. Pregovaračku stranu poslodavca vodi direktor Tomislav Palalić, a pregovarače Sindikata predsjedica Marina Cvitić. Sljedeći pregovarački krug dogovoren je za 04. rujna.

Radnicima crikveničkog Jadrana tisuću kuna neto dodatka na plaću

Temeljem Sporazuma sklopljenog sa Sindikatom radnicima Jadran Crikvenice, za napore zbog povećanja posla u ljetnim mjesecima, isplaćan je neoporeziv dodatak u iznosu od 1000,00 kuna. Na taj način radnicima su barem u ljetnim mjesecima povećane izuzetno niske place.

http://hr.n1info.com/Biznis/a427676/Crikvenicki-Jadran-sve-zaposlenike-nagradio-s-tisucu-kuna-neto-dodatka-na-placu.html

Novi članovi u Valamaru u Dubrovniku

Valamar-Dubrovnik-President-Hotel- -Dubrovnik

Jedan od strateških pravaca razvoja SIKD-a u turističkoj djelatnosti u srpnju bilježi novo članstvo na području Dalmacije i to u dubrovačkom dijelu Valamar Riviere. Nakon što se u hotelima Valamara u Rapcu SIKD pozicionirao kao jedini sindikat, a u Poreču je većinski sindikat, novi članovi u Dalmaciji bit će zasigurno novi podstrijek planovima za snažnije djelovanje u tom dijelu Hrvatske.  

Iz Zračne luke Rijeka stigla inicijativa za pregovore

Nakon što je Vrhovni sud potvrdio presudu Županijskog suda kojom je bila poništena Odluku o otkazu Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Zračnoj luci d.o.o Rijeka, iz Zračne luke Rijeka SIKD-u je 06. kolovoza dostavljen dopis s pozivom na kolektivno pregovaranje. Sa stavom da brojni aneksi aktualnog Kolektivnog ugovora te brojne tehničke greške otežavaju „snalaženje" u tekstu i postojeći KU čine neodrživim bez obzira na sudsku presudu, poslodavac je predložio pregovore za novi Kolektivni ugovor koji je dostavio u privitku.
Sindikat koji je cijelo vrijeme spora predlagao da se sjedne za stol prihvatio je pregovore, pri čemu je naglašeno da ne želi polemizirati o tezi neodrživosti postojećeg Kolektivnog ugovora te da sudska presuda nalaže poslodavcu da ga poštuje. Kako je istaknuto u očitovanju na prijedlog poslodavca, za Sindikat socijalni dijalog nema alternative, a izgubljeno je puno vremena, energije, a nastali su i troškovi. Da li će se raditi o novom Kolektivnom ugovoru ili o Anexu – bit će to, po mišljenju Sindikata, stvar kolektivnog pregovaranja i zajedničkog usuglašavanja u neposrednim razgovorima. Sindikat će pregovorima pristupiti kao i uvijek u dobroj vjeri usprkos svemu što se događalo u prethodnih nekoliko godina, u kojima se od poslodavca poticalo iščlanjivanje iz Sindikata. Dobra vjera u pregovorima i ponašanje iskrenog socijalnog partnera očekuje se i od poslodavca. Činjenica je da Kolektivni ugovor ne može biti statičan, da se on mijenja u skladu s poslovanjem i u skladu sa situacijom i potrebama, ali pregovariat se mora na bazi argumenata. Sindikat neće pristati na bilo kakve ucjene.
Prije početka pregovora, odnosno uopće očitovanja na prijedlog novog Kolektivnog ugovora, od poslodavca je zatraženo da Sindikatu dostavi i važeći Pravilnik o radu koji bi, uz aktualni KU i predloženi novi, također bio osnova za pregovore. Predloženo je i potpisivanje Protokola o pregovorima kojim bi utvrdili predmet kolektivnog pregovaranja, dinamiku pregovaranja te način pregovaranja, kako što je to uobičajeno i u drugim kompanijama. S obzirom na godišnje odmore radnika Sindikata do 19. kolovoza predloženo je da tekst Protokola Sindikat dostavi odmah po povratku na posao, kada bi se i predložio termin prvog susreta. Do tada bi se razmijenile i pregovaračke punomoći.
Odgovor na dostavljenu inicijativu za pregovore predsjednica Sindikata Marina Cvitić koja svakako računa na bolju suradnju ubuduće, iskoristila je i da izrazi nadu da je poslodavac postupio po sindikalnom prijedlogu obračuna srpanjske plaće. Prvi susret svakako bi se iskoristio i za razgovore oko isplate zaostataka radnicima.

Konferencija za novinare: Pravda je spora, ali dostižna

zracna luka rijeka

Povodom presude Vrhovnog suda RH koji je potvrdio presudu Županijskog suda o nezakonitosti otkazivanja Kolektivnog ugovora u Zračnoj luci Pula, predsjednica SIKD-a Marina Cvitić i voditelj riječkog ureda Vedran Sabljak održali su danas konferenciju za novinare, za koje je bio pripremljen i pisani materijal na temu koji prenosimo u cjelosti:

 

Vrhovni sud RH potvrdio je presudu Županijskog suda u Rijeci da je poslodavac Zračna luka Rijeka d.o.o. nezakonito i jednostrano, bez valjanih razloga, otkazao Kolektivni ugovor kojim su ugovorena prava i obveze radnika i poslodavca u Zračnoj luci Rijeka, a koji je sklopljen između Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i Zračne luke Rijeka d.o.o. 2006. godine, i mijenjan i dopunjavan sa 7 Anexa u vremenu do 2015. godine.

Od dana kada je poslodavac prestao primjenjivati Kolektivni ugovor, tj. od 1. svibnja 2018. pa do današnjeg dana, poslodavac je dužan radnicima isplatiti razlike u plaći po osnovi Kolektivnog ugovora koji nije primjenjivao.

Naime, poslodavac je od 1. svibnja 2018. godine primjenjivao Pravilnik o radu, kojim su mnoga prava umanjena u odnosu na važeći Kolektivni ugovor. Između ostalog, ukinuo i dodatak po osnovi minulog rada, čime su posebno stariji radnici oštećeni i do 1.000,00 kuna mjesečno. Svu razliku poslodavac će morati isplatiti radnicima, a u protivnom slijede daljnje tužbe, koje će poslodavca teretiti i dodatnim troškovima.

O presudi Vrhovnog suda, SIKD će obavijestiti predstavnike vlasnika, kao i članove Nadzornog odbora, upravo iz razloga što smo se njima i obraćali i upozoravali cijelo to vrijeme da je odluka o otkazu KU nezakonita i da će za Društvo nastati šteta. Obzirom na tu činjenicu, smatramo da bi vlasnici trebali podnijeti tužbu pred nadležnim sudom da članovi Uprave i Nadzornog odbora snose sve troškove koji su nastali temeljem vođenja sudskog spora te, posljedično tome, i svih troškova koji su nastali za Društvo po osnovi neprimjene Kolektivnog ugovora. Naime, temeljem Zakona o trgovačkim društvima, članovi Uprave i Nadzornog odbora jamče za zakonitost poslovanja sa svom svojom imovinom.

Da podsjetimo: na protekli period u Zračnoj luci, a o čemu smo kao Sindikat javnost informirali putem medija, uporno smo od 2016. godine upozoravali sve nadležne o mogućim nepravilnostima u Zračnoj luci Rijeka; od podizanja kredita bez odobrenja Nadzornog odbora; sumnjama o sklapanju štetnih ugovora po Zračnu luku Rijeka, izvođenju radova od nestručnih osoba, kadrovske devastacije pa sve do sumnje o ugrožavanja sigurnosti u zračnom prometu. O tome smo izvještavali Ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, župana Zlatka Komadinu te sve gradonačelnike i načelnike koji imaju suvlasnički dio u Zračnoj luci Rijeka, kao i članove Nadzornog odbora, međutim, nitko od suvlasnika nije pokazivao neki osobiti interes da se naši navodi adekvatno istraže i da se reagira.

Posljedica tih naših upozoravanja nije bilo rješavanje problematike koja je bila očigledna, već suprotno. Da bi se sindikat oslabio i kako bi se riješio onih koji upozoravaju na njegove radnje, direktor Tomislav Palalić krenuo je u osvetu na način da je odlučio jednostrano raskinuti Kolektivni ugovor koji je bio na snazi u Zračnoj luci Rijeka, pokrenuo je postupak otkazivanja ugovora o radu sindikalnom povjereniku, ali i predsjedniku RV i članu Nadzornog odbora ispred radnika, koji su nakon godina mobinga i borbe sa vjetrenjačama popustili i otišli iz firme.

29.siječnja 2018. godine, unatoč ukazivanja SIKD-a da ne postoje razlozi za otkaz KU, te poziva da se nastavi sa socijalnim dijalogom, direktor Tomislav Palalić donio je Odluku o jednostranom otkazu Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Zračnoj luci Rijeka.

Opširnije:Konferencija za novinare: Pravda je spora, ali dostižna