Gasi se Pola Textile

pola textile

Uprava Društva Pola Textile d.o.o iz Pule obavijestila je početkom tjedna Sindikat o odluci o gašenju u potpunosti proizvodnje sa 30.09.2019. godine. Odluka je donesena zbog procjene da nedostatak narudžbi više ne osigurava pozitivno poslovanje. S obaviješću Sindikatu zapravo je otvoren proces savjetovanja budući u Društvu nema radničkog vijeća i njegovu funkciju obnaša sindikalni povjerenik. Poslodavac će u postupku koji prethodi gašenju poslovno uvjetovanim otkazom otkazati ugovore o radu sklopljene sa 168 radnika, a u radnom odnosu ostat će član Uprave i četiri trudnice na rodiljnom dopustu. Odmah po dostavljenoj obavijesti predstavnici Sindikata započeli su razgovore s predstavnicima poslodavca radi operacionalizacije zakonske procedure koja pretpostavlja i poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora, prema kojem radnici imaju pravo na  otpremninu i nešto duži otkazni rok ( u odnosu na zakonski). U Društvu od početka rada tvornice ( prije više od dvadeset godina) djeluje samo SIKD koji će, težak udarac gubitka radnog mjesta, radnicima nastojati ublažiti na način da s poslodavcem dogovori što povoljnije uvjete odlaska.  

Regres i umaškim vrtićima

ku vrtici umag

Danas su potpisani aneksi kolektivnih ugovora umaških dječjih vrtića Duga i Vrtuljak ( Talijanski dječji vrtić) čime su okončani višemjesečni pregovori. U pregovorima je bilo i spornih trenutaka zbog odlučnog sindikalnog neprihvaćanja umanjenja prava po osnovi dana godišnjeg odmora, a na čemu je inzistirao osnivač s obrazloženjem potrebnog ujednačavanja s ostalim proračuncima Grada. Zbog prijepora sindikalni pregovarači tražili su i sastanke s gradonačelnikom. Nakon takvog jučerašnjeg sastanka ipak su usuglašeni stavovi koji su osigurali uspješno okončanje pregovora. Temeljem potpisanih aneksa korigirani su neki ( na bolje) koeficijenti,  radnicima vrtića neće se umanjivati broj dana godišnjeg odmora, ostvarit će pravo na regres u iznosu od 1250,00 kuna i dodatnih 2500,00 kuna za bolovanje preko 9 mjeseci ( uz 2500,00 kuna za bolovanje od 90 do 270 dana). Naknade za prijevoz usklađene su sa sustavom koji se primjenjuje u Gradu i drugim njegovim ustanovama i iznos ne može biti manji od iznosa propisanog za državne službenike i namještenike.  

Treći Okrugli stol iz projekta "InCITY+"

Projekt Buzet 3

U utorak, 18. lipnja ove godine, održan je Okrugli stol pod nazivom „Radničko suodlučivanje i osnovna prava iz Zakona o radu". Treći je to u nizu okruglih stolova koji se održava u sklopu projekta „InCITY+" – nastavak izgradnje socijalnog dijaloga na području Grada Buzeta. Nositelj projekta je Grad Buzet, a Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije je partner u projektu.
Okrugli stolovi se organiziraju za sindikalne povjerenike i članove radničkih vijeća radi pripreme za što bolji i efikasniji socijalni dijalog. Na ovom okruglom stolu sudjelovala su 24 polaznika. Predavači, po temama, bili su pravnici iz Hrvatske udruge radničkih sindikata Miroslav Brzica i Jakov Babić.

S predstavnicima poslodavca o problemima

logo novivinodolski

Predstavnici sindikata koji djeluju u Društvu Opco Novi d.o.o ( SIKD i STUH) koje je preuzelo Hotele Novi iz Novog Vinodolskog sastali su se u srijedu, 12. lipnja, s predstavnicima poslodavca. Sastanak je održan na inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, a kao najvažnija tema bio je već duže vremena aktualan problem neplaćenih poreza i doprinosa na dohodak. Anonimnim dojavama SIKD-u, naime, radnici su više puta upozoravali da im od veljače 2018. godine nisu uredno uplaćivani porezi na dohodak te da iznosi izdvojeni za II. mirovinski stup navedeni u isplatnim listama ne odgovaraju stvarnom stanju mjesečnih izvještaja mirovinskih fondova.
Svjesni problema predstavnici poslodavca naveli su da im je po pitanju dugovanja nastalih u Društvu Hoteli Novi prije no što je upravljanje preuzeo OPCO NOVI d.o.o, svakako cilj podmiriti obveze, ali čekaju razrješenje predstečajnog postupka. Što se tiče uplata u II. mirovinski stup, očekuju rješenje kroz dva do tri tjedna. Na zahtjev sindikata da se razjasni nepoznanica vezana uz sam čin preuzimanja Hotela Novi od strane OPCO NOVI d.o.o. te uloge Windhama u cijelom postupku prezentirano je da su Hoteli Novi vlasnici svih objekata u Društvu, a OPCO NOVI d.o.o. ima ulogu zakupnika i operativnog voditelja cjelokupnog poslovanja Društva. S Windhamom, kao najvećim hotelskim lancem na svijetu, potpisan je ugovor o franšizi, gdje je uloga Windhama da svojim imenom osigura brend koji će povećati konkurentnost Društva na tržištu. Također, Windham osigurava managera koji je zadužen za postavljanje i kontrolu sustava sukladno standardima njihovog poslovanja. Drigim riječima, OPCO NOVI d.o.o. je nositelj poslovanja Društva što će biti i nadalje, a uloga Windhama je podrška i osiguranje standarda kvalitete.
Razgovaralo se i o problemu nedostatka radne snage koji muči jako puno turističkih kompanija u Hrvatskoj. Problem osiguranja radnika se pokušava riješiti na razne načine i s velikim teškoćama s obzirom na povećan odlazak radnika van granica države. Iako se preferira lokalna radna snaga poseže se i za kompenzacijom kroz uvoz radnika, a kako bi se radnici privukli radi se i na projektu izgradnje za njih novih smještajnih kapaciteta.
Sugestija sindikata u razgovoru je bila da se najbolja konkurentnost postiže s poboljšanjem plaće i prava radnika što je i najbolja motivacija interesa radnika da se zaposli. U tom smislu poslodavcu je najavljeno da će sindikati izraditi svoj prijedlog kroz inicijativu za pokretanje pregovora za kolektivni ugovor.
Sporazumom između sindikata i poslodavca koji je na snazi do 30.09.2019. godine, potpisano je povećanje koeficijenata, a sukladno tome i povećanje plaća. Međutim, stav je sindikata da bi, poslodavac svakako trebao poraditi na povećanju prava radnika kroz cijelu godinu, a ne samo kroz razdoblje najintenzivnijeg poslovanja. Kao pitanje nametnula se i informacija o uvrštenju subote u preraspodjelu radnog vremena, što do sada nije bio slučaj. Poslodavac se obvezao pismenim putem dati informaciju sindikatu o navedenom.
Zaključak sastanka je da problemi postoje, da se treba intenzivno raditi na njihovom rješavanju i u tom smislu inicijativa će biti da se ovakvi sastanci održavaju redovito.

Potpisan novi KU za „KAMEN" Pazin

kamen pazin

Nakon podužih kolektivnih pregovora, u kojem vremenu je istekla i produžena primjena pravnih pravila sadržanih u dosadašnjem ugovoru, potpisan je novi Kolektivni ugovor za radnike „Kamena" d.d. za proizvodnju i obradu kamena Pazin. Potpisan je na određeno vrijeme, s primjenom od 01. lipnja do 31. prosinca ove godine.
Najviše se rasprave vodilo oko prijedloga poslodavca da se dodatak za radni staž umanji sa 0,5% na 0,4% po godini staža, što je za sindikalnu stranu na početku bilo neprihvatljivo. U pregovore se ušlo sa ciljem povećanja plaća pa se Sindikat protivio takvom zahtjevu poslodavca. Kroz pregovore se ipak došlo do zajedničkog stava. Poslodavac je pristao na povećanje prvotne ponude osnovice za obračun plaće, a Sindikat je prihvatio predloženo umanjenje dodatka na radni staž. Tako je osnovica za obračun plaće povećana za 7,4% odnosno sa =2.700,00 na =2.900,00 kuna, a time se osiguralo povećanje i za radnike s dužim radnim stažem.
Poslodavac trenutno sprema novu organizacijsku shemu, što će rezultirati novom sistematizacijom radnih mjesta. U tom postupku sudjelovat će i predstavnici Sindikata. Zbog toga je Kolektivni ugovor i potpisan samo do kraja godine jer se očekuje da se s novom sistematizacijom otvore novi pregovori oko koeficijenata složenosti poslova pojedinog radnog mjesta te raspodjele stimulacije.