Prosinački pregovori u Puli

grad pulalogo

Radnicima pulskih komunalnih društava Herculanee i Pragrandea, uz plaću za studeni, isplaćene su i nagrade u neoporezivom iznosu od 1200,00 kuna. Rezultat je to dogovora sindikalnih pregovarača s poslodavcem, s kojim se pregovori za Kolektivni ugovor nastavljaju nakon Nove godine. Idući tjedan, 27. prosinca, nastavljaju se i pregovori za Pulapromet koji su započeti još u listopadu. Neoporezivih 1200,00 kuna nagrade bit će ovih dana isplaćeno i radnicima Pulaprometa.
Do kraja prosinca u Puli se, inače, očekuje potpisivanje nekoliko kolektivnih ugovora:
U četvrtak, 19. prosinca, nakon višemjesečnih pregovora, dogovoreno je potpisivanje Kolektivnog ugovora za JVP Pula kojim su za sljedeće razdoblje važenja Ugovora bitno poboljšana materijalna prava.
Nakon provedenih usuglašavanja, slijedi potpisivanje i kolektivnih ugovora za pulske dječje vrtiće DV Pula, Rin Tin Tin i Mali svijet kojima se od 01.01.2020. godine osnovica za obračun plaće povećava za 6%. Umjesto dosadašnjih ograničenja do iznosa neoporezivog radnicima vrtića isplaćivat će se božićnica, regres, dar za djecu, jubilarne nagrade, dar u naravi, solidarne pomoći u neoporezivom iznosu. Konačno je precizno regulirano plaćanje prekovremenog rada te uvedeni neki novi dodaci na plaću, a razrađeni su i kriteriji za plaćeni dopust i godišnje odmore.
Radi usklađivanja s pravima dogovorenim u kolektivnim ugovorima za vrtiće, otvaraju se pregovori i za Aneks Kolektivnom ugovoru za Dnevni centar Veruda iako je prvi akt takve vrste u toj Ustanovi, s primjenom od 01.01. iduće godine, bio potpisan tek nedavno.
Ako se ispune gradska obećanja dana Sindikatu koji je još u rujnu bio zatražio otvaranje kolektivnih pregovora u pogrebnom poduzeću Monte Giru koji nikad nije imao Kolektivni ugovor, uskoro bi za pregovarački stol trebali sjesti predstavnici poslodavca i sindikata i u ovom Društvu.

Okončani uspješni pregovori u Holcimu

logo lafargeholcim

U ponedjeljak, 9.12.2019, uspješno su završeni kolektivni pregovori predstavnika sindikata s upravljačkim timom Holcima u Hrvatskoj.
S primjenom u prosincu 2019. godine, temeljem ušteda koju je Holcim ostvario jer je Vlada RH ukinula porez na prehranu zaposlenika za rujan, listopad, studeni i prosinac, svi radnici dobit će poklon karticu u vrijednosti od 500 kuna za kupnju u Lidlu. Kartice će se podijeliti najkasnije do 24.12.2019. Tijekom ovog mjeseca isplatit će se na plaću i 50% ovogodišnjeg bonusa, a 50-60%, ovisno o rezultatima poslovanja, početkom iduće godine ( u veljači).
S primjenom od 1.1.2020. godine dogovoreni fond za povećanje primanja radnika iznosi 6,23% mase plaća. Sastoji se od sljedećih elemenata:
- Nadoknada troškova prehrane, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak od 1.9.2019. i to prema osobnom izboru svakog zaposlenika: ili 5.000 kuna godišnje neoporezivo raspoređeno na mjesečne iznose, ili korištenje besplatne marende/gableca koja će biti organizirana od strane poslodavaca do maksimalnog iznosa od 12.000 kuna godišnje, a na bazi tržišne cijene koja će biti dogovorena s pružateljima usluga na pojedinoj lokaciji.
- Zaposlenici će za Uskrs dobiti Lidlovu poklon karticu u iznosu od 600 kuna neoporezivo (istovremeno se ukida nabava voća od 1.1.2020).
- Zaposlenicima na Kolektivnom ugovoru u Očuri povećat će se bruto plaća za 1,5% fiksno. Nakon toga, za 2021. godinu, odredit će se adekvatno povećanje plaće tako da prosječna plaća zaposlenika u Očuri bude na razini ostalih kamenoloma Holcima u Hrvatskoj.
- Fiksno povećanje plaće za sve radnike iznosi 3,1%, dok fond za varijabilno povećanje plaće prema matrici iznosi 1,2% mase plaća. Matrica će biti određena na sastanku predstavnika Sindikata i Menadžment tima Holcima nakon provedenih sastanaka kalibracije. Prije samih kalibracija ponovit će se edukacije voditelja o evaluaciji učinka. Do lipnja 2020. godine revidirat će se i predložiti eventualne promjene u sustavu evaluacije učinka zaposlenika. Iznos pasivnog dežurstva uskladit će se za navedeno fiksno povećanje plaće.
- Princip utvrđivanja bonusa za 2020. godinu mijenja se na način da: 50% mjesečne osobne bruto plaće se sigurno isplaćuje (Bonus I), dodatnih 50% plaće (Bonus II) isplatit će se ako se ostvari EBITDA dobit veća od prethodne godine, a u slučaju da se prijeđe EBITDA dobit budžetirana za 2020. godinu isplatit će se još 10% bruto plaće (Bonus III). Ukoliko je ostvarena EBITDA veća od prethodne godine, a manja od budžeta, isplatit će se proporcionalni dio bonusa do max 10%. Dodatni bonus (Bonus IV) radnik može dobiti ukoliko se ostvari EBITDA veća od budžetirane i to do maksimalno 10% bruto plaće, ali samo ako ne bude bilo više od jedne(1) ozljede s izgubljenim vremenom vlastitog zaposlenika ili ne više od jedne ozljede zbog kritičnog incidenta trećih lica na lokacijama.
- Isplata Bonusa I (koji se isplaćuje neovisno o ostvarenim rezultatima) isplaćivat će se radnicima koji odlaze u mirovinu ili radnicima u slučaju poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza, a čiji će radni odnos završiti prije 31.12. tekuće godine, u proporcionalnom iznosu.
- Naknada za bolovanje na teret poslodavca vratit će se na prethodni način obračuna, odnosno: za vrijeme privremene nesposobnosti za rad do 42 dana radnik ima pravo na naknadu plaće, pod uvjetom da se ponaša sukladno aktima Fonda zdravstva RH, u visini od 90% njegove prosječne bruto plaće isplaćene u skladu s važećim zakonskim propisima.
Za primjenu od 1.1.2021. godine dogovoreni su Kriteriji za povećanje plaće za 2021. godinu:
o Minimalno fiksno povećanje mase plaća za 2021. godinu bit će za inflaciju iz 2020. godine
o Dodatne korekcije plaća od minimalno 0,5% će ovisiti o ostvarenju EBITDA dobiti (ostvarenje budžeta 2020. godine), novčani tijek (ostvarenje budžeta 2020. godine), postotak korištenja zamjenskih goriva (ostvarenje budžeta 2020. godine) te pokazatelja iz područja zdravlja i sigurnosti (najviše 1 ozljeda u Holcimu u Hrvatskoj).
Sukladno dogovorenom, novi kolektivni ugovor izradit će se i potpisati najkasnije do kraja veljače 2020. godine. 

Potpisan Aneks 2 KU "CR Abitare"

Okončanjem kolektivnih pregovora u „CR Abitare" d.o.o. Labin potpisan je Aneks 2 kolektivnom ugovoru za ovo Društvo. Njime je produženo trajanje kolektivnog ugovora do 01. listopada 2020. godine. Ugovoreni su i dodaci na plaću za vrijeme trajanja preraspodijele radnog vremena koja može trajati do šest mjeseci godišnje te iznosi mjesečne stimulacije u neto iznosima. I nadalje ostaje na snazi odredba da osnovicu za obračun osnovne plaće čini iznos minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Time će radnici ovog Društva, od 01. siječnja iduće godine, ostvariti povećanje plaće od 8,3%.

Veće plaće za porečku Uslugu i Odvodnju

Okončani su kolektivni pregovori za porečka komunalna društva „Uslugu Poreč" d.o.o. i „Odvodnju Poreč" d.o.o. Dogovoreno je povećanje osnovice za obračun osnovne plaće za 8% te će od 01. siječnja iduće godine osnovica iznositi 3.900,00 kuna. Ovakvo povećanje bi prema očekivanjima trebalo pridonijeti zaustavljanju velike fluktuacije radnika prisutne u ovim društvima posljednjih godina.
Kako od 01. rujna ove godine poslodavci godišnje imaju mogućnost radnicima isplatiti na ime troška prehrane do 5.000,00 kuna neoporezivo, dogovoreno je da radnik ostvaruje pravo na 24,00 kune po danu rada. Kada radnik iskoristi neoporezivih 5.000,00 kuna plaćanje doprinosa i poreza preuzima poslodavac, čime će radniku stalno biti osigurano pravo na 24,00 kune po danu.

Veće plaće i za labinske i umaške vatrogasce

Od studenog ove godine radnicima Javne vatrogasne postrojbe Labin uvećana je osnovica za obračun osnovne plaće za 5% te sada iznosi 1.879,15 kuna. Time se i ova Postrojba pridružila vatrogasnim postrojbama Pule, Rovinja i Poreča koje su već ranije uvećale osnovicu u ovom postotku.

Nakon što se od 2015. godine osnovica za obračun plaće umanjila za 5,7%, u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag se, nakon provedenih kolektivnih pregovora, uvećava osnovica za obračun plaće na 1.850,00 kuna. Primjenjivat će se od 01. siječnja 2020. godine.
Osim toga, utvrđena je obveza isplate neoporezivih iznosa za regres i božićnicu te je, u slučaju otkazivanja ugovora o radu, dogovorena otpremnina u iznosu od jedne trećine plaće po godini staža, bez zakonskog ograničenja od maksimalno šest plaća.

Na nivou Istre, gdje naš Sindikat djeluje u svih sedam vatrogasnih postrojbi, došlo je do pomaka u plaćama osim za pazinsku i buzetsku postrojbu.
JVP Pazin je trenutno na osnovici za izračun osnovne plaće koja je bila jedinstvena za svih sedam postrojbi odnosno 1.788,60 kuna. Od 01. siječnja iduće godine radnici će ostvarivati pravo na mjesečnu neoporezivu nagradu do 250,00 kuna, zavisno o tome da li su koristili i koliko bolovanja, što se odnosi i na sve ostale korisnike gradskog proračuna. U JVP Buzet je i nadalje najlošije stanje što se tiče materijalnih prava radnika. Još uvijek je na snazi umanjenje osnovice od 6% uz sva nastojanja Sindikata da se ona povrati ili bar da se iskoriste mogućnosti isplate neoporezivih nagrada koje se mogu iskoristiti. Vjerujemo da će na tragu povećanja primanja radnika u svim ostalim postrojbama to konačno doživjeti i buzetski vatrogasci.