Pregovori za DV Pahuljica Rab

logo dvpahuljicarab

Nakon pripremnih aktivnosti započetih još tijekom ljeta, uključujući i proceduru utvrđivanja reprezentativnosti sindikata koji djeluju u Dječjem vrtiću „ Pahuljica" s Raba, sutra će se u Rijeci po prvi put sastati predstavnici SIKD-a i SOMK-a, u nastojanju da usuglase tekst prijedloga Kolektivnog ugovora. Ispred SIKD-a sastanku će nazočiti sindikalna povjerenica Zdenka Pećarina, voditelj ureda SIKD-a u Rijeci Vedran Sabljak te predsjednik Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje pri SIKD-u Rajko Kutlača. Prema najavi, predsjednica SOMK-a ( Sindikat odgoja, medija i kulture) odredila je da će interese ovog Sindikata u razgovorima predstavljati pravnica njihove središnjice (SSSH) iz riječkog ureda. Iako pomalo iznenađeni takvom odlukom predsjednice SOMK-a i s nadom da to neće utjecati na tijek pregovora, u SIKD-u se nadaju da će se tekst kolektivnog ugovora usuglasiti kroz što manje sastanaka kako bi se sa zajedničkim prijedlogom što prije došlo pred poslodavca. Primarni cilj SIKD-a je da se ovim pregovorima uspostavi dijalog predstavnika radnika s poslodavcem i osnivačem te da se izradi zajednički akt kojim bi se prava radnika DV Pahuljica podignula na višu razinu s istovremenim osiguravanjem trenda povećanja prava kao u ostalim ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.
Zbog činjenice da se Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti nije sastajalo više mjeseci i da je za pregovaračku aktivnost izgubljeno previše vremena, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uputio je dopis Gradu Rabu i poslodavcu sa zahtjevom da se u proračunu Grada (izrada kojeg je poodmakla) osiguraju potrebna sredstva sukladno namjeri da se u pregovorima ugovore bolje materijalna prava radnicima DV Pahuljica. U tom kontekstu očekuje se iskazivanje dobre volje osnivača i poslodavca ( kojemu je SIKD bio najavio pregovaračku inicijativu na sastanku održanom u lipnju ove godine) da se otvoreno i u dobroj vjeri postave korektni odnosi među socijalnim partnerima.

Godišnje savjetovanje u Cerknu

Tradicionalne godišnje savjetovanje za aktiviste SIKD-a ove godine održano je od 18. do 20. listopada u Cerknu. Savjetovanju je nazočilo 120 sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća i aktivista u sindikalnim podružnicama. Teme su bile: "Osnažimo socijalni dijalog - osigurajmo budućnost" i "Mirovinska reforma", a prezentirali su ih pravnici Hrvatske udruge radničkih sindikata Jakov Babić i Miro Brzica. Predsjednica Marina Cvitić na okupljanju aktivista koji je prethodio radnom dijelu zahvalila je polaznicima na odazivu koji je i ove godine potvrdio odgovornost aktivista za potrebe edukacije i neposredne razmjene iskustava na ovakvim druženjima. Podsjetila je na ciljeve zadane na prošlogodišnjem sličnom druženju u vezi s obvezom većeg aktiviranja svih na učlanjivanju i sa zadovoljstvom istakla postignute rezultate. Sindikat je, naime, dobio oko 500 novih članova, među kojima i nove članove u dubrovačkom Valamaru koji su se nedavno organizirali u posebnu sindikalnu podružnicu te s predstavnicom podružnice u Hotelima Maestral iskoristili mogućnost da kroz Savjetovanje odmah angažiraju na sindikalnim zadaćama. Postignut uspjeh u učlanjivanju mora biti podstrijek pa je podržana inicijativa predsjednice da se u tom smislu podigne ciljna ljestvica. 

 

Cerkno  2 002    

Ispraviti nepravdu prema dijelu radnika LRH

Nastavno vođenim razgovorima na sastanku održanom 04. listopada ove godine s novom Upravom Liburnia Riviera Hotela predsjednica SIKD-a Marina Cvitić obratila se novom predsjedniku Uprave Heimu Waldemaru Hirnu pismom sa zahtjevom za isplatu dodatka na plaću na mjesečnoj bazi i radnicima s tkzv. individualnim ugovorima. Temeljem Sporazuma između poslodavca i sindikata, naime, isplata mjesečnog dodatka od 1000,00 kuna bila je zajamčena tijekom 4 najfrekventnijih ljetnih mjeseci radnicima koji imaju sklopljen Ugovor o radu temeljem Kolektivnog ugovora. Poslodavac, međutim, nije preuzeo obvezu isplate navedenog iznosa radnicima s tkzv. individualnim ugovorima, odnosno menegerskim ugovorima. Tim radnicima, a ima ih popriličan broj, isplaćen je iznos od 1.000 kuna samo za srpanj jer po mišljenju prethodne Uprave isplata dodatka za te radnike vezana je uz poslovne rezultate Društva na mjesečnoj razini koji se nisu ostvarili. Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije više je puta zahtijevao da se, kao i ostalim radnicima, i tim radnicima ( ne odonosi se na direktore hotela, PC-a, sektora...) koji zapravo predstavljaju operativne izvršitelje, a ne manegement, isplati dodatak na mjesečnoj bazi. Takozvane menegerske ugovore ima veliki broj radnika koje je poslodavac jednostrano, bez suglasnosti sindikata, „maknuo" iz Tarifnog priloga Kolektivnog ugovora. Radi se o šefovima sala, kuhinja, recepcije, domaćinstva ...., ali i samostalnim referentima i tkzv. Voditeljima na koje poslodavac, po sindikalnom mišljenju protivno zakonu, ne primjenjuje Kolektivni ugovor, za njih ne vodi pravilno evidenciju o radnom vremenu, odnosi se prema njima kao da su ovlašteni voditi poslove poslodavca, što nisu (čl.88.st.4. Zakona o radu). Iako Sindikat i o toj temi planira razgovarati s novom Upravom LRH-a, u ovom momentu prioritet mu je da se tim radnicima isplati preostali iznos od 3.000,00 kuna kao i ostalim radnicima. Stoga očekuje da nova Uprava razmotri mogućnost da se navedenim radnicima retroaktivno isplate mjesečni dodaci za lipanj, kolovoz i rujan. Oni su, ističe predsjednica SIKD-a, dio tima koji je ne samo vodio, već zajedno s operativnom radnom snagom, iznio (kao i svake dosadašnje godine) sezonu. Kao šefovi imali su i veću odgovornost, a u konačnici mnogi su imali dosta manja mjesečna primanja od onih kojima su bili nadređeni, čak i manje u odnosu na sezonske radnike. Upućen zahtjev SIKD-a istovremeno je i apel novoj upravi za ispravkom nepravde koja je učinjena tim radnicima.

Sastanak s novom Upravom

liburnia logo

Opatijski Liburnia Riviera Hoteli dobili su novu Upravu koja se, odmah po imenovanju, prošli tjedan sastala u Opatiji s predstavnicima sindikata, radničkog vijeća te predstavnikom radnika u NO. Brza reakcija nove Uprave izazvala je zadovoljstvo predstavnika sindikata i radnika koji su to ocijenili dobrim pokazateljem i temeljem dobre daljnje suradnje i socijalnog dijaloga.  Predsjednica SIKD-a Marina Cvitić pritom je navela da u posljednjih par godina nije bilo zadovoljavajućeg socijalnog dijaloga između sindikata i poslodavca. Odnos prema radnicima bio je jako loš, što je rezultiralo i brojnim medijskim istupima u kojima se upozoravalo na takvu situaciju. Promjenom vlasništva u sindikatu očekuju i promjene na tom planu.
Predsjednik Uprave gospodin Hirn načelno se složio s navedenim konstatacijama, ustvrdivši da je zatečeno raslojeno i neorganizirano stanje u konstrukciji Društva, ali što je uobičajeno s obzirom na prethodnu strategiju i cilj društva. U njihovom slučaju to nije tako jer investitor nije fond, već obitelj s dugom poslovnom povijesti i kada se radi o LRH njihovi planovi nisu kratkotrajni, već se donose na period od 20 godina pa i više.
U kontekstu toga naveo je da je novom vlasniku cilj od Društva LRH napraviti priču te ga vratiti, ali i cijelu Opatiju, na mjesto koje mu pripada na turističkoj karti svijeta.

Opširnije:Sastanak s novom Upravom

Inicijativa za povećanje materijalnih prava za 2020. i anketa o dnevnom odmoru

pulapromet autobus

Sukladno dogovoru s ovogodišnjih pregovora u Pulaprometu da se prije donašanja proračuna Grada pregovara o mogućem povećanju materijalnih prava, posebno iz razloga što su plaće u Društvu godinama stagnirale, sindikati su pokrenuli inicijativu za pregovore. Prvi krug pregovora, a na kojem će sindikati dati konkretan prijedlog, održat će se 21. listopada 2019. godine. Očekuje se da se i u ovim pregovorima dogovori dodatno povećanje materijalnih prava kako bi se poboljšao standard radnika koji je godinama bio u opadanju.

Što se tiče nedavno aktualiziranog problema Pulaprometa vezanog za osiguranje dnevnog odmora šoferima sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, zbog kojeg je  intervenirao i Državni inspektorat, SIKD je odlučio provesti anketu među članovima. Naime, važećim Kolektivnim ugovorom utvrđen je dnevni odmor između dva uzastopna dana u trajanju od najmanje 12 sati. Godinama, do anonimne prijave Državnom inspektoratu i objave u medijima, taj se članak nije primjenjivao, odnosno radilo se na način da su radnici mogli mijenjati smjene pa je dnevni odmor iznosio 8 ili više sati. Po sindikalnimsaznanjima i radnicima i poslodavcu odgovarala je mogućnost izmjena smjena s poštivanjem dnevnog odmora od najmanje 8 sati. Iako Zakon o radu omogućava da se kolektivnim ugovorom utvrdi najkraće trajanje dnevnog odmora od 8 sati, ni poslodavac ni sindikat nisu poduzeli aktivnosti da se taj članak mijenja. Nakon posjete Državnog inspektorata poslodavac je napravio raspored na bazi dnevnog odmora od 12 sati, a prepustio sindikatu da, ako smatra da je to za radnike povoljnije, pokrene inicijativu za izmjenu tog članka Kolektivnog ugovora. Po mišljenju sindikata, neovisno što bi to dijelu radnika odgovaralo, radi se o mogućem „smanjivanju“  stečenih prava. Prijedlog SIKD-a da se Kolektivnim ugovorom utvrdi dnevni odmor od najmanje 8 sati za radnike koji bi dobrovoljno pristali na takav odmor, poslodavac nije prihvatio. Razlog tome, po riječima direktora, jest što bi nastao potpuni kaos u rasporedu i jednostavno ne bi se moglo napraviti raspored radnika po dva režima odmora. Isto tako organizacija posla sa 12 sati dnevnog odmora ne predstavlja za poslodavca nikakav problem niti iziskuje potrebu zapošljavanja novih radnika. Imajući u vidu stavove poslodavca te mišljenje dijela radnika o potrebi izmjene tog članka, a kako bi radnici, posebno šoferi imali mogućnost izmjena smjena, sindikati su odlučili provesti anketu među članovima o dužini dnevnog odmora. Ovisno o volji članova sindikata, sindikati će (ili neće) pokrenuti inicijativu o izmjeni članka kojim se regulira dnevni odmor.