Potpisan Aneks KU Doma za starije i nemoćne osobe Poreč

dom poreč

U nemogućnosti da se drugačije povećaju primanja radnika, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uspio je dogovoriti sa Gradom Poreč, isplatu 416,66 kuna neto mjesečno na ime naknade za prehranu tijekom rada, što je regulirano Anexom Kolektivnog ugovora kao trajno pravo radnika Doma za starije i nemoćne osobe Poreč.

   Kako Dom ima kuhinju koja može pripremati tople obroke i za zaposlene dogovoreno je kako će se svaki radnik do kraja tekućeg mjeseca izjasniti da li će idući mjesec koristiti usluge kuhinje ili ne. Radnicima koji se odluče koristiti usluge kuhinje u Domu obračunati će se trošak prehrane u iznosu od =6,00 kuna po danu rada, a koji će se odbijati od navedene naknade.

   Odredbe ovog Aneksa primjenjuju se od 01. listopada ove godine.

Zahvaljujući SIKD-u, u Jadranu d.d. Crikvenica ipak veće plaće i za rujan

Jadran

Uprava Jadrana d.d. obavijestila je Sindikate 01. listopada da se Sporazum kojim je osnovica za obračun plaće povećana za period od lipnja do kolovoza 2021. godine neće produžiti i na mjesec rujan. Uprava je obrazložila da se još uvijek osjećaju posljedice teške pandemijske 2020. godine, brigom da se očuva likvidnost u narednom periodu, posebno iz razloga što je Jadran radi dobrih ostvarenih rezultata „kažnjen“, pa nije za pet mjeseci dobio državne potpore za očuvanje radnih mjesta, čime je izgubio znatan prihod.

U SIKD-u se nismo pomirili sa takvim odgovorom poslodavca, pa je predsjednica SIKD-a Marina Cvitić 04. listopada uputila dopis članovima Uprave u kojem izražava nezadovoljstvo i razočaranost takvom odlukom. U svom dopisu predsjednica je istakla da su uvijek podržavali Upravu društva u nastojanjima da se ispravi nepravda oko kriterija za ostvarivanje prava na novčane potpore Države, da se obraćala i ministarstvu financija i ministarstvu turizma, a to će i dalje činiti. Međutim, naglasila je kako su radnici mukotrpno i požrtvovno odradili ovu sezonu i ne smiju biti kažnjeni zbog „grešaka“ države. Ti radnici su, navela je predsjednica u dopisu, radili u rujnu istim intenzitetom kao i u kolovozu i srpnju, jer je veliki broj sezonskih radnika, posebno studenata koncem rujna završio svoj rad u Jadranu. Upravo zbog toga, rezultati i za rujan, biti će dobri, pa će se radnici osjećati prevareno, izigrano, razočarano, te unatoč argumentiranog odgovora Uprave, neće pokazati razumijevanje, već nezadovoljstvo. Predsjednica je zamolila Upravu da još jednom preispitaju svoju Odluku, te da na zadovoljstvo radnika produži primjenu Sporazuma i za rujan, obzirom da bi u protivnom plaća djela radnika (zajedno sa dodatkom od 1.000,00 kuna) bila i do 2.000,00 kuna niža u odnosu na prethodni mjesec.

Uprava Društva je očito preispitala svoju Odluku i danas nas obavijestila, da će se Sporazum kojim se osnovica za obračun plaće, a koja je uvećana za 6%+4%, primjenjivati i za rujan.

Sve to zahvaljujući upornosti i dosljednosti Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.

Ono što nam slijedi, jesu pregovori oko ostalih materijalnih prava do konca godine, ali i za povećanje plaće u narednoj godini.

Uvjereni smo da ćemo biti uspješni i u daljnjim pregovorima sa Upravom Društva.

Susret sa Gradonačelnicom Pazina

grad pazin

Na inicijativu Darka Vidmara, voditelja ureda Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, prošlog je tjedna održan sastanak sa gradonačelnicom Grada Pazina Suzanom Jašić kojem su prisustvovale i pročelnica Ureda Grada Martina Brajković Mrak i pročelnica za gospodarstvo, financije i proračun Maja Stranić Grah.

Bila je to prilika da se novo vodstvo Grada Pazina upozna sa radom i djelovanjem Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, u društvima i ustanovama u kojima je Grad Pazin osnivač ili vlasnik. Gradonačelnica je izrazila zadovoljstvo susretom te spremnost na buduću suradnju. Poseban značaj u razgovoru dat je problemu visine plaća spremačica i kućnih majstora u Pazinskim ustanovama, čiji je osnivač Grad Pazin. Postojećim koeficijentima složenosti poslova i osnovicom za obračun osnovne plaće ta radna mjesta ne stignu zadovoljiti iznos minimalne plaće u RH zbog čega se tim radnicima u plaću dodaje „zaštitni dodatak“ kako bi se zadovoljilo Zakonu o minimalnoj plaći. Razlog je to što je na tim radnim mjestima stalno prisutna fluktuacija radnika, te je gotovo nemoguće, zbog visine plaće, doći do novih radnika. To uvelike stvara poteškoće u redovnom funkcioniranju tih ustanova, a naročito Pučkog otvorenog učilišta.

   Zaključeno je kako taj problem treba hitno riješiti, dok bi o linearnom povećanju plaća mogli početi pregovarati tek na proljeće iduće godine kada se vidi kakvo će biti punjenje Gradskog proračuna.

Upućen zahtjev za sastankom gradonačelniku Rijeke

grad rijeka
Dana 04.10.2021. godine od strane Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, gradonačelniku Rijeke gosp. Marku Filipoviću upućen je zahtjev za sastankom, na kojem bi se sastao sa predstavnicima SIKD-e, koji sindikalno djeluju u komunalnim i trgovačkim društvima grada Rijeke.
Obzirom na činjenicu da u narednom razdoblju predstoje pregovori oko kolektivnih ugovora u KD Kozala i TD Energo potrebno je kroz socijalni dijalog iskomunicirati mogućnosti povećanja materijalnih prava radnika u tim društvima, ali i porazgovarati o svim ostalim segmentima koji se odnose na status radnika.
Cilj je naravno da se prava radnika povećaju te se u tom smislu nadamo uspješnom sastanku koji će rezultirati sa konkretnim informacijama na temelju kojih će se krenuti u pregovore.

Zbog rada smanjenim kapacitetom, u P.P.C. Buzet dogovoreno smanjenje plaća od 1.10. do konca godine.

„P.P.C. Buzet“ d.o.o. Buzet (grupa “Cimos“) proizvodi aluminijske dijelove za vodeće marke auto-industrije u Europi. Kako je u cijeloj auto- industriji došlo do problema sa opskrbom čipovima cijela je ta industrija „na koljenima“ zbog čega tvornice ne rade ili rade sa minimalnim kapacitetima. Odrazilo se to i na rad ovog Društva sa više od 700 zaposlenih. Uprava je pokrenula inicijativu za kolektivne pregovore, a s ciljem spašavanja što više radnih mjesta i očuvanja kompanije.
Prema prijedlogu Uprave, ali i zahtjeva oba sindikata, prekinuti su ugovori sa vanjskim izvođačima (održavanje, čišćenje), otkazani su ugovori sa agencijama za posredovanje u zapošljavanju kao i sa strancima (gotovo stotinjak radnika), članovi uprave i ostali sa „menedžerskim“ ugovorima umanjili su plaće za 20% od 01. rujna. Dogovoreno je da se radnicima do 16. platnog razreda osnovna plaća umanji za 5%, do 20. platnog razreda za 10%, a onima sa višim platnim razredom za 20% sve na razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca ove godine. Zbog nemogućnosti da se odmah otkaže ugovor o pružanju usluga marendi u periodu od 01. studenog do 31. prosinca ove godine radnicima će se isplaćivati naknada za prehranu tijekom rada u iznosu od =19,70 kuna dnevno. Radnici koji budu u tom periodu jeli u menzi sami će plaćati kuhanu marendu po tržišnoj cijeni.
Vjerujući da će se u narednom periodu desiti nešto pozitivno u auto-industriji, smatramo da smo potpisom ovog Aneksa napravili najbolje za opstojnost radnih mjesta te osiguranju redovite isplate plaća.ppc buzet