POVEĆANJE MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIKA MAISTRE

Maistra
Potpisom Aneksa kolektivnog ugovora i Sporazuma o isplati nagrada za 2022. godinu okončani su pregovori u Maistri d.d.Aneksom je reguliran novi iznos osnovice za obračun plaće koja se, sa danom 1. srpnja, povećava za 6%, odnosno novi iznos osnovice iznosit će 4.300,00 kuna.Sporazumom o isplati nagrada ugovoreno je nagrađivanje radnika sa 1.000,00 kuna neto za mjesece travanj, svibanj, lipanj i srpanj, a potpisnici su se obvezali o dodatnim nagradama pregovarati najkasnije do 31. kolovoza ovisno o mogućnostima Poslodavca i poslovnih rezultata Društva.Nadamo se kako će navedeni rezultati Društva biti zadovoljavajući te kako će postaviti dobar temelj za kvalitetne pregovore o dodatnim nagrađivanjima radnika u drugom dijelu godine, a svakako nam u pregovorima pomaže i činjenica kako radnici Maistre svojim članstvom prepoznaju rad sindikata i važnost sindikalne organizacije. Nadamo se kako će tu važnost prepoznati još i veći broj radnika te nam svojom brojnošću u Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije dati dodatnu snagu u narednim pregovorima.

DOGOVORENO POVEĆANJE MATERIJALNIH PRAVA U LRH

LRH
 
U Liburnia Riviera Hotelima kroz pregovore sindikata i poslodavca dogovoreno je povećanje materijalnih prava radnika za 2022. godinu.
Potpisom aneksa kolektivnog ugovora došlo je do povećanja koeficijenata u tarifnom prilogu čime su plaće radnicima porasle u prosjeku od 8-12%. Navedeno povećanje primjenjivat će se od 01.04.2022.godine.
Isto tako Sporazumom između sindikata i poslodavca regulirano je, uz uvjet da ne bude poremećaja u poslovanju uzrokovanih vanjskim utjecajima, da se u svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu radnicima u Sektoru Hotelskih operacija isplati nagrada za radne rezultate najviše u iznosu do neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, odnosno najviše 1.000,00 kn mjesečno po radniku, odnosno ukupno najviše 5.000,00 kn po radniku.
Radnicima u centralnim službama planira se isplatiti 2.000,00 kuna nagrade.
Iznos nagrade za svakog pojedinog radnika u svakom pojedinom mjesecu utvrditi će se uzimajući u obzir neoporezive iznose na koje svaki pojedini radnik ima pravo i proporcionalno s trajanjem radnog odnosa radnika u tom mjesecu, a pravo na isplatu neoporezive nagrade u skladu sa sporazumom ostvarit će radnici koji su u radnom odnosu kod Poslodavca na dan obračuna plaće.
Povrh navedenog poslodavac je isplatio uskrsnicu u iznosu od 600,00 kuna te će radnicima sukladno pravu iz kolektivnog ugovora isplatiti božićnicu u iznosu od 3.000,00 kuna, dar djetetu u iznosu od 600,00 kuna, osigurat će se besplatna prehrana za sve zaposlenike.
Radnicima u nižem i srednjem managmentu u operativnim odjelima koji imaju posebne ugovore planira se povećanje plaće od 515 kuna u bruto iznosu.
S poslodavcem je dogovoreno da se u listopadu 2022. godine započnu pregovori oko dodatnog povaćanja materijalnih prava i cijene rada za sljedeću sezonu.

OSNOVANA NOVA SINDIKALNA PODRUŽNICA CASTRUM PULA 97

 

castrum pula

Jučer smo organizirali u našoj sindikalnoj obitelji još jednu podružnicu, Castrum Pula 97. Podružnica je osnovana na traženje radnika a sindikalni povjerenik je preuzeo i ulogu radničkog vijeća. Učlanilo se 50% zaposlenih, a već danas smo održali uvodni sastanak s poslodavcem. Najavili smo aktivnosti u cilju sklapanja kolektivnog ugovora i razvijanja dobrih socijalno partnerskih odnosa. Prema prvim izjavama i poslodavac je spreman na to te očekuje pomoć kod donošenju potrebne dokumentacije kojom se regulira organizacija rada i radni odnosi. Nadamo se da će ovo postati još jedna uspješna sindikalna priča koja će pokazati kako sindikalna organiziranost nema alternative kod postizanja kvalitetnih radno pranih odnosa u društvu i zaštiti prava radnika.

POVEĆANA MATERIJALNA PRAVA RADNICIMA PULA HERCULANEE, PRAGRANDEA I U DJEČJIM VRTIĆIMA U PULI

Pula
Nakon višemjesečnih konstruktivnih, ali veoma teških kolektivnih pregovora, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije ovih je dana potpisao anekse kolektivnih ugovora temeljem kojih su se povećala materijalna prava u ustanovama i društvima u kojima je Grad Pula osnivač, a u kojima djeluje Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i to: Pula Herculanea, Pragrande Pula i za ustanove predškolskog odgoja, odnosno za dječje vrtiće u Puli.
U Pula Herculanei sa Upravom Društva dogovoreno je povećanje plaće za 10%, dodatak za pripravnost povećava se sa 20 na 25% satnice, a dodatak za prisutnost na radu sa 100 na 150,00 kuna neto mjesečno, te je utvrđena naknada za prehranu u iznosu od 100 kuna neto. Primjena dogovorenog biti će od 1. siječnja 2022. godine.
Sa direktorom Pragradea, također je dogovoreno povećanje plaće za 10%, kao i povećanje naknade za pripravnosti na 25%, a dogovorena je i naknada za prehranu u iznosu od 300,00 kuna neto za puni fond sati. I u ovom slučaju sve dogovoreno primjenjivati će se od 1. siječnja 2022. godine.
Sa Gradonačelnikom Pule, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisao je Anex Kolektivnog ugovora za radnike dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Pula-Pola, koji se odnosi na tri vrtića: DV Pula, DV Rin Tin Tin i DV Mali svijet. Temeljem ovog Aneksa plaća se povećava za 3% od 01. srpnja, te dodatno 3% od 01. studenog ove godine. Također je potpisan sporazum kojim se strane potpisnice Kolektivnog ugovora obvezuju u rujnu ove godine započeti pregovore o novim izmjena, odnosno o dodatnom povećanju materijalnih prava za 2023. godinu, dakle prije izrade Proračuna za 2023 godinu, što je vrlo značajno i što je bilo presudno za ovakav dogovor.
Nažalost, zbog stagniranja materijalnih prava u proteklom razdoblju, te znatnom porastu troškova života u proteklom periodu, a koji će se na žalost nastaviti i u narednom periodu, navedenim povećanjima tek zadržavamo dosegnuti nivo standarda radnika. I upravo zbog toga, socijalni partneri su se dogovorili da će redovito pratiti kako poslovanje Društava, odnosno punjenje Gradskog proračuna, tako i objektivne okolnosti na koje poslodavac ne može utjecati i koje ugrožavaju standard radnika, te će zajednički pokušati u okviru mogućeg, zaštititi standard radnika.
Sindikat Istre Kvarnera i Dalmacije pokrenuo je inicijativu za Kolektivno pregovaranje i u pulskom Monte Giru i u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula u kojem su pored Grada Pule osnivači i ostalih 11 jedinica lokalne samouprave na području Istarske Županije, te se nadamo da ćemo u konstruktivnim i korektnim pregovorima doći do dogovora.
Nažalost, zbog raspisivanja natječaja za direktora Pulaprometa, započeti kolektivni pregovori su stali, a nezadovoljstvo radnika sve je veća. Zato je Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uputio požurnicu pulskom Gradonačelniku, da neovisno o procesu izbora direktora Pulaprometa koji je u tijeku, sa pregovorima o povećanju plaće treba nastaviti, obzirom da najveći trošak poslovanja ionako ide na teret Grada, te bez suglasnosti Grada neovisno tko je direktor, ne može se sklopiti dogovor. Plaće radnika u Pulaprometu značajno zaostaju, te je Sindikat pokazao izuzetno razumijevanje za vrijeme izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom Corona virusa Covid 19, kada je poslovanje bilo narušeno, te je Društvo „preživljavalo“ uz potpore za očuvanje radnih mjesta. Međutim, situacija se „normalizirala“ i radnici opravdano očekuju i zahtijevaju povećanje materijalnih prava, te ne mogu biti taoci političkih odluka. Svako drugačije razmišljanje može dovesti do još većeg odljeva vozača, bez kojih će biti teško organizirati javni servis građanima na koji su bili navikli.
 

Očitovanje inicijative udruga i sindikata na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

DV

Dana 17.03.2022. inicijativa udruga i sindikata uputila je prema Vladi RH i zastupnicima u Hrvatskom saboru još jedno u nizu očitovanja na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju u kojim se ističe negativan utjecaj ovog prijedloga na rano i predškolsko obrazovanje djece.

Prihvaćanjem ovakvog prijedloga zakinuti će biti svi, najviše djeca polaznici ustanova za predškolski odgoj, zatim roditelji te iste djece, zaposlenici ustanova predškolskog odgoja te jedinice lokalne samouprave.

Standardi predškolskog odgoja će se srozati na najniže grane, a dječji vrtiće postati će čuvališta.

U nastavku donosimo sadržaj teksta očitovanja

Očitovanje inicijative udruga i sindikata na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju