Aneksima KU u Buzetu povećanje osnovice za 4%

Potpisani su Aneksi kolektivnim ugovorima za zaposlene u Gradskoj upravi Buzeta, Dječjem vrtiću „Grdelin“ i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Buzet kojima se osnovica za obračun osnovne plaće povećava za 4%, a što se primjenjuje od 01. listopada ove godine. Anekse su potpisali Gradonačelnik Damir Kajin i sindikalni povjerenici Zvjezdana Majcan (Gradska uprava), Darija Zornada (Dječji vrtić) i Nenad Vrbaški (JVP). Ovo povećanje odnositi će se i na ostale korisnike gradskog proračuna kao što su POU i Dom za starije osobe Buzet za kojeg će se kolektivni ugovor potpisati krajem godine sa primjenom od 01. sijećnja 2023. godine.

Sukladno dogovoru u plan proračuna za iduću godinu ugrađeno je povećanje osnovice za još 6%. Kako su sa 01. siječnjem ove godine osnovice već povećane za 6% sve zajedno trebalo ublažiti posljedice rasta troškova života.

grad BuzetJVP Buzetgrdelin buzet

Novim KU do većih prava u labinskom 1. maju

Novim kolektivnim ugovorom za TD „1. Maj“ d.o.o. Labin, kojeg su potpisali direktor Blašković Donald, te sindikalna povjerenica Nataša Licul u ime Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, te Bruna Jakovčić Vlašić u ime manjinskog sindikata komunalaca, značajno su povećana materijalna prava radnika
Osnovica za obračun plaća povećava se za 7% kao i koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta čime se osnovne plaće radnika u operativi uvećavaju za više od 10% pa čak i do 15%. Drugo je to povećanje u ovoj godini i iskorak u očuvanju standarda radnika i sprečavanju njihovog odlaska iz Društva, ali i u privlačenju novih radnika. Osim toga smanjena je udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta rada radi ostvarivanja prava na naknadu za trošak putovanja na posao i sa posla te je uvećana mjesečna naknada za prehranu radnika tijekom rada sukladno novom neoporezivom iznosu.
Kolektivni ugovor primjenjuje se od 01. listopada ove godine.
 
1.MAJ LABIN

Aneksom Kolektivnog ugovora za PPC Buzet do većih primanja

Prošli tjedan potpisan je Aneks br. 6. Kolektivnog ugovora za „P.P.C. Buzet“ d.o.o. Buzet kojim se mijenja Tarifni prilog Kolektivnom ugovoru. Navedenim izmjenama osnovna plaća se povećava u prosjeku za 10% sa primjenom od 01. listopada ove godine. Dogovorena je i povećanje naknada troška prijevoza na posao i sa posla koja se uskladila se sa cjenikom javnog prijevoza u punom iznosu (do sada se isplaćivalo 70% cijene javnog prijevoza). Kako kuhinja ne radi nedjeljom, radnicima koji rade na taj dan isplaćuje se naknada za prehranu tijekom rada. Povećanje putnih troškova te naknada za prehranu nedjeljom primjenjuju se od 01. lipnja ove godine.

ppc buzet

Veće plaće za radnike pazinskog vrtića

pazinski vrtići
Nakon pregovora sa osnivačem Gradom Pazinom te sedam okolnih općina kao financijera, potpisan je Aneks 3. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin kojim se plaće zaposlenih povećavaju za 5%. Osnovica za obračun plaća koja se množi koeficijentom radnog mjesta povećala se na =4.265,64 kuna bruto. Pored toga povećala se i naknada za prijevoz na posao i s posla na =1,80 kuna po kilometru udaljenosti od mjesta prebivališta do mjesta rada bez ograničenja udaljenosti. Aneks je stupio na snagu 01. rujna ove godine, pa će veća materijalna prava radnici osjetiti već sa ovom plaćom.
Dogovoren je i nastavak kolektivnog pregovaranja do kraja ove godine kako bi se ugovorila i plaća za 2023. godinu.

Sandra Stanić - hotelska domaćica godine

SANDRA STANIĆ, sindikalna aktivistica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u Jadran d.d. Crikvenici dobitnica je nagrade za hotelsku domaćicu godine. Nagrada joj je uručena na Danima hrvatskog turizma koji se ove godine održavaju u Šibeniku.
Tako se Sandra pridružila ekipi priznatih i nagrađivanih članova SIKD-a, jer članovi SIKD-a nisu samo dobri sindikalni aktivisti, oni su i dobri radnici !!!
Ponosni smo na Sandru i čestitamo joj.
Bravo Sandra, zaslužila si!!!
Sandra Stanić