Zatražen sastanak s opatijskim gradonačelnikom

grad opatija

Predsjednica SIKD-a Marina Cvitić zatražila je od gradonačelnika Opatije Ive Dujmovića sastanak na temu Liburnia Riviera hoteli. Zahtjev je upućen i članicama Nadzornog odbora Andrei Radančić i Heleni Masarić.
Prije ovog zahtjeva, a s namjerom da gradonačelnik bude upoznat sa situacijom u ovom opatijskom hotelijeru, predsjednica SIKD-a uključila ga je u nekoliko korespondencija koje su se odvijale između poslodavca Liburnia Riviera hoteli i sindikata koji djeluju u Društvu. U obrazloženju zahtjeva za neposrednim sastankom, predsjednica SIKD-a navela je da se Sindikat, nažalost, nakon inicijalnog sastanka s predstavnicima novog vlasnika, prevario misleći da je Društvo LRH napokon dobilo vlasnika i Upravu koja će ga, nakon toliko godina stagniranja i lošeg poslovanja, vratiti tamo gdje pripada na karti turističke ponude, a radnicima napokon vratiti vjeru da postoje poslodavci kojima je stalo do kvalitetnih kadrova. Prateći zbivanja u LRH Sindikat koji je u turizmu svjedočio raznim situacijama, naime, strahuje da bi daljnje aktivnosti sadašnje Uprave mogle dovesti do njegove potpune devastacije. U svjetlu najnovijih događanja vezanih uz LRH, a to je prijedlog emisije novog paketa dionica kojim bi se dokapitaliziralo društvo, Sindikat izražava podršku gradu Opatiji i jedinicama lokalne samouprave (koje su u suvlasništvu kontrolnog paketa dionica) da ne pristaju sudjelovati u dokapitalizaciji. Podržava se i stav gradonačelnika Opatije da nije spreman sudjelovati u dokapitalizaciji jer smatra da postoje i druga rješenja kojima poslodavac može pribjeći kako bi osigurao novac za isplatu plaća i tekuće poslovanje društva.
S obzirom da dosadašnjim djelovanjem predstavnici novog vlasnika SIKD-u nisu ulili nadu u časne namjere, njegovo je mišljenje da i iza prijedloga dokapitalizacije mogu stajati namjere koje ne idu u smjeru zaštite Društva i radnika, već sticanja potpune kontrole nad vlasničkim udjelom LRH koja bi im dala „otvorene ruke" da rade što žele.

Zbog korone tromjesečno umanjenje osnovice

DCZR Veruda

U Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda - Pula, dodatkom Kolektivnom ugovoru koji je potpisan 04. lipnja zbog posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa, od 01. svibnja do 31.srpnja ove godine zaposleni će imati plaću koja će se obračunavati sa smanjenom osnovicom od 4379,02 kune. Kao i u pulskim predškolskim pulskim ustanovama, za koje  su Sindikat i Grad istu smanjenu osnovicu dogovorili dan ranije, i u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda radnicima s koeficijentom 1 osnovica se neće smanjivati, a poslodavac neće otkazivati ugovore na neodređeno za vrijeme primjene odredbi iz Dodatka KU.

S Godišnje skupštine: Neprocjenjiva je uloga sindikalnih povjerenika

skupstina slika6

S tri mjeseca odgode zbog epidemioloških mjera jučer je u Buzetu održana Godišnja izvještajna skupština SIKD-a ( trebala biti održana 06. ožujka), na kojoj je prihvaćen Izvještaj o radu u 2019. godini ( integralni tekst objavljen u rubrici "dokumenti"). Predsjednica Sindikata Marina Cvitić članovima Skupštine zanimljivom prezentacijom kroz dijapozitive dopunila je izvještaj koji je članovima Skupštine uobičajeno bio dostavljen u pisanoj formi.
U prezentaciji je naglasak bio na zbivanja vezana za Uljanik koja su, nakon brojnih sindikalnih aktivnosti usmjerenih prema Vladi za spas Uljanika, nažalost kroz stečaj i gašenje brodogradnje u Puli te gubitak velikog broja radnih mjesta, a time i sindikalnih članova, u negativnom smislu obilježila prošlu godinu. Usprkos tomu, reorganizacijom Stručne službe i angažiranim radom u drugim podružnicama, kroz učlanjenje u drugim djelatnostima ( više od 500 novih članova, najviše u turizmu, komunalnoj djelatnosti i djelatnosti predškolskog odgoja) uspjelo se nadoknaditi gubitak članova u brodogradnji pa je 2019. godina okončana s pozitivnim financijskim rezultatom. Uz izuzetak kolektivnog spora i neuspješnog mirenja u Liburnia Riviera hotelima te uspješnog mirenja s Gradom Buzetom u pregovorima za njegove ustanove, odnosno i dalje aktualnog odbijanja pregovora poslodavca Baumita, u svim ostalim sredinama u kojima se pregovaralo uspjelo se podići razinu prava radnika ili barem osigurati dosadašnja prava. Prošla godina, kroz razne radionice, tribine, stručne seminare na aktualne teme socijalnog dijaloga i mirovinske reforme te zakonskih poreznih promjena u obračunu plaća, bila je i vrlo intenzivna u provedbi redovitog programu edukacije članova i radnika u stručnoj službi čemu je značajno pridonijelo partnersko sudjelovanje SIKD-a u EU projektima s Gradom Buzetom i HURS-om.
Kao i u svim prethodnim godišnjim skupštinama, u gotovo 25 godina djelovanja Sindikata, isticanje značaja sindikalnih povjerenika bila je nezaobilazna tema. Predsjedništvo SIKD-a odlučilo je da će se od ove Skupštine najaktivnije podružnice u učlanjivanju te najistaknutije pojedince u promoviranju SIKD-a nagrađivati posebnim zahvalnicama i prigodnim poklonima. Priznanja za prošlogodišnje rezultate podružnica, koje su preuzeli sindikalni povjerenici, dodijeljena su trima sindikalnim podružnicama: Laguni Novigrad, Valamar Rivieri ( Rabac) i rovinjskoj Maistri.
Za izuzetan doprinos u promoviranju Sindikata nagrađena su dva povjerenika: Marica Kurtek, sindikalna povjerenica u podružnici Plava laguna Poreč i Daniel Stranić, sindikalni povjerenik u Usluzi Poreč.
Prigodom uručivanja priznanja predsjednica Marina Cvitić istaknula je: „Nikad nije dovoljno ponavljati da je neprocjenjiva uloga sindikalnih povjerenika za kvalitetno funkcioniranje Sindikata. Oni su ti koji se najviše trude da informacije, pomoć i savjet dođe do svakog člana. Oni su ti koji su, i najviše i često, izloženi pritiscima. Iako bi po Zakonu trebali biti zaštićeni, imamo situacija u kojima poslodavci ne prežu ni od otkaza povjerenicima. Posve razumljivo to izaziva nesigurnost i strah, ne samo kod njih, nego i kod članova. Zato je sindikalni život zapravo neodvojiv od hrabrosti naših povjerenika, aktivista. Opstojnost svakog sindikata, pa tako i našeg, prije svega ovisi o njihovoj požrtvovnosti da u svojim sredinama među svim radnicima promoviraju vrijednosti sindikalnog aktivizma, da kontinuirano učlanjuju nove radnike, ali i da imaju hrabrosti suprotstaviti se onima koji ih pritišću, koji im nerijetko prijete.
Podatak o 500 novih članova u prošloj godini koji, kad govorimo o budućnosti ovog Sindikata, najviše ohrabruje – rezultat je upravo njihova rada. A taj rad treba znati cijeniti i nagraditi, što će ubuduće biti naša redovna praksa i obveza".
Govoreći o povjerenicima kojima su predane posebne zahvalnice, Marici Kurtek i Danielu Straniću, naglasila je da je riječ o aktivistima koji su se svojim izuzetnim radom i zalaganjem posebno istakli u svojim sindikalnim aktivnostima, kojima ni vlastita sindikalna podružnica, ali ni vrijeme nikad nisu bili granice u, vrlo često, samozadanim obvezama općeg promoviranja Sindikata.
„U sindikalnim podružnicama Laguna Novigrad, Riviera Rabac i Maistra u prošloj godini zabilježen je najveći porast članova, što je bez dileme učinak njihovih povjerenika, ali i svih aktivista. Svojim velikim angažmanom na učlanjivanju ove su podružnice zaslužile da, u našoj novoj praksi, budu prve tri kojima ćemo danas posebno zahvaliti dodjelom zahvalnica. Moram naglasiti da je bilo još podružnica koje su po broju novih članova bile vrlo blizu nagrađenima, kojima usmeno zahvaljujem, ali odluka je da se pismenim zahvalnicama nagrađuju tri s najvećim brojem...Ovo je početak jer sadašnje kriterije ćemo sigurno razrađivati za ubuduće. Nadamo se da će nagrade svima biti poticaj i da ćemo ovu godinu okončati s još većim brojem novih članova ili podružnica, tolikim da će biti prostora da se, možda, istakne veći broj naših najaktivnijih članova i podružnica" - rekla je predsjednica SIKD-a zaključivši rad Skupštine.
Kao poseban gost, ali i još uvijek član Sindikata, Skupštini je prisustvovao i bivši dugogodišnji predsjednik Bruno Bulić koji je, zahvalivši na pozivu kojem će se uvijek odazvati, istaknuo zadovoljstvo što je Sindikat s novom predsjednicom i sa svojim aktivistima uspješno nastavio rad ove organizacije.skupstina slika1

Zoran Čato, sindikalni povjerenik SP Laguna Novigrad primio je priznanje za najveći broj novih članova

Potpisan novi dodatak KU za pulske vrtiće

logo pula

Nakon višednevnih pregovora jučer je potpisan Dodatak kolektivnom ugovoru za pulske dječje vrtiće: Rin Tin Tin, Dječji vrtić Pula i Mali svijet. Dodatkom su, na zahtjev Grada, a zbog posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa, dogovorene izmjene koje će se primjenjivati za svibanj, lipanj i srpanj. U tom razdoblju osnovica za izračun plaće smanjena je sa 4.708,62kn na 4.379,02 kn, što je umanjenje od 7%.
Pregovore za Dodatak KU inicirao je Grad Pula koji je za svibanj tražio smanjenje plaće za 12,5%, najavljujući da će smanjenje svakako tražiti još jedan mjesec. Poučen travanjskim iskustvom od 15% smanjenja osnovice, što su radnici teško podnijeli, sindikalni prijedlog bio je da se, kad je riječ o umanjenju osnovice, ne razgovara o dva, već odmah o tri mjeseca, ali s znatno manjim umanjenjem. Prihvaćen je i zahtjev Sindikata da se nesmanjivanjem osnovice zaštite najugroženiji s najnižim plaćama ( s koeficijentom 1) te da se troškovi prijevoza, koji se prema kolektivnom ugovoru ne isplaćuju u lipnju, (a obzirom da se nije radilo i troškovi prijevoza nisu isplaćeni za travanj), za lipanj ipak isplate. Također je dogovoreno da će svi radnici koji nisu radili, već su bili kod kuće (ne uračunavajući bolovanje), biti evidentirani i plaćeni sukladno članku 95 Zakona o radu za slučajeve kad radnik ne može raditi ne svojom krivicom.
Sindikat je svjestan da je svako umanjenje plaće, pa makar i privremeno, udarac na standard radnika. Međutim, morao je preuzeti odgovornost u trenucima krize te uvažiti posebne okolnosti nametnute epidemijom, zbog kojih su u svim jedinicama lokalne samouprave smanjene plaće ( uglavnom u većem postotku), a u nekima je bilo i otpuštanja radnika. Ustrajnošću u pregovorima koja je rezultirala činjenicom da je Grad uvažio gotovo sve sindikalne argumente, postignut je dobar dogovor kojim su, što je Sindikatu bio prioritet, sačuvana radna mjesta i prošle godine potpisan novi Kolektivni ugovor kojim je povećana plaća, ugovoreno plaćanje prekovremenog rada, dodataka za preklapanje rada odgojiteljica te povoljnijih putnih troškova.

Godišnja skupština 04. lipnja

Smirivanje situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa omogućilo je Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije  održavanje Godišnje izvještajne skupštine. Skupština, na kojoj se uobičajeno rezimiraju aktivnosti iz prethodne godine, održat će se 04. lipnja, u Buzetu, u Pučkom otvorenom učilištu Augustin Vivoda. Skupština se, inače, trebala održati još 6. ožujka, ali je, sukladno mjerama Stožera za suzbijanje epidemije, bila odgođena.