Potpisan novi Kolektivni ugovor u Dječjem vrtiću "Petar Pan" u Vodnjanu

Petar Pan Vodnjan

Danas su u Gradu Vodnjanu Gradonačelnik Edi Pastrovicchio ispred Grada te Gledis Karamatić i Rajko Kutlača ispred Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisali Kolektivni ugovor za radnike DV -SI Petar Pan Vodnjan-Dignano. Rezultat je to pregovora u kojima je Grad iskazao svoj pogled na predškolski odgoj i obrazovanje kao i značaj i vrednovanje istog, a Sindikat je istovremeno pokazao razumijevanje za trenutak i mogućnosti Grada. Kolektivni ugovor je pokazatelj suradnje i razvijanja partnerskih odnosa i kao takav najveće dostignuće socijalno partnerskih odnosa. Ovo je novi Kolektivni ugovor kojim su regulirana međusobna prava i obveze, radnicima osigurane isplate svih neoporezivih dodataka na plaću i naknada plaće koje su do sada u internim aktima bili tek mogućnost. Istovremeno su povećane plaće i korigirani odnosi u plaćama u Ustanovi na osnovu novog, dogovorenog pristupa, povećanjem koeficijenata u različitom iznosu pri čemu je odgojiteljicama, kao nositeljicama djelatnosti, koeficijent za izračun plaće povećan za nešto više od 16%. Prilikom potpisivanja Kolektivnog ugovora Gradonačelnik je istaknuo razumijevanje važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, izrazio priznanje i djelatnosti i radnicima Dječjeg vrtića te istakao da se radi o značajnom financijskom opterećenju za osnivača koji on smatra opravdanim. S druge strane predstavnici Sindikata su izrazili zadovoljstvo korektnim dijalogom i postizanjem dogovora te iskazali razumijevanje za mogućnosti Grada ističući da je korektan dogovor i potpisivanje Kolektivnog ugovora uvijek najbolji način zajedničkog rada i suradnje koje očekuju da će se razvijati i u budućnosti. Kolektivni ugovor je potpisan na razdoblje od tri godine.

6% veće plaće u porečkim trgovačkim društvima Usluga d.o.o. i Odvodnja d.o.o.

Usluga Poreč
Između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i Uprava trgovačkih Društava potpisani su Dodaci 2. Kolektivnih ugovora za „Usluga Poreč“ d.o.o. i “Odvodnja Poreč“ d.o.o. kojima se povećava osnovica za obračun osnovne plaće za 6%, odnosno sa =3.900,00 na =4.134,00 kuna.
Dodatkom Kolektivnog ugovora Odvodnje d.o.o., dodatno je utvrđeno pravo radnika na dodatak za pasivno dežurstvo. Naime, zbog prirode posla u „Odvodnji“ su radnici u pasivnom dežurstvu kod kuće po tjedan dana. Za to se nije dobivala nikakva naknada niti je ikako bilo valorizirano, a radnik koji je bio u pasivnom dežurstvu bio je ograničen sa svojim slobodnim vremenom i odnosno u svakom trenutku morao je biti stalno dostupan u slučaju intervencije. Iz tih je razloga za njih dogovorena naknada od =200,00 kuna za svako tjedno dežurstvo.

Veće plaće u „P.P.C. Buzet“ d.o.o.

ppc buzet
Potpisanim Aneksom br. 5 Kolektivnog ugovora za „P.P.C. Buzet“ d.o.o. (Cimos) između Sindikata i poslodavca, od 01. siječnja 2022. godine osnovna plaća radnika povećava se za 3,33%. Kolektivnim ugovorom utvrđeno je da se osnovna plaća povećava ukoliko rast cijena na malo (inflacija) bude preko 2% i to u visini od 85% objavljenog povećanja. Prema podacima DZS cijene u listopadu ove godine za 3,8% su veće od istog mjeseca prošle godine, pa je sukladno Kolektivnom ugovoru utvrđena i nova osnovica.
Za naglasiti je da koncem ove godine prestaje važiti Aneks kojim su se za listopad, studeni i prosinac ove godine, zbog smanjenja obujma poslova ali i prihoda, osnovne plaće umanjile većini radnika u proizvodnji za 5%. Iako su plaće radnika i dalje na niskoj razini, ipak će uz prestanak umanjenja, te dodatnog povećanja plaća od 1. siječnja, plaće radnika u P.P.C.-u doći na nešto prihvatljiviju razinu.

U Liburnia Riviera Hotelima isplata božićnice od 3.000,00 kuna

LRH

Na sastanku održanom između predstavnika radnika i nove uprave LRH, predstavili su se novi predsjednik Uprave gosp. Karl Eckerstorfer te član Uprave gosp. Dušan Mandič. Prezentirali su ciljeve i viziju nove Uprave za budućnost LRH. Tu se prvenstveno podrazumijeva da se Liburnia Riviera Hoteli u narednim godinama ponovno pozicioniraju kao nositelj cjelogodišnjeg turizma na Kvarneru, a kao glavne ciljeve Uprave naveli su osiguranje stabilnosti, produktivnosti i kontinuiteta. Za ostvarenje će trebati vremena no očekuje se da će se zajedničkim zalaganjem Uprave i svih radnika to i ostvariti.
Ono što je značajno u promjenama, a vezano je uz prava radnika, te se planira implementirati od sljedeće godine jest:
- povećanje plaće svim radnicima koje ne bi trebalo biti ispod 6%, uz dodatnu korekciju koeficijenata određenih radnika sukladno njihovim kompetencijama, znanju i vještinama na način da se za svako radno mjesto utvrdi minimalno tri razreda koeficijenata za to radno mjesto.
- isplata maksimalno neoporezivog iznosa od 5.000,00 kuna (prijedlog SIKD je da se svim radnicima na koje se odnosi KU isplati nagrada), a raspored isplata dogovorit će se sa sindikatom.
- priprema organizacije za daljnji rast plaća s fokusom na rastu varijabilnog
dijela.
- fokus na zapošljavanju što više radnika sa lokalnog područja.
- osiguranje stabilnosti radnih mjesta kroz povećanje broja ugovora na neodređeno i broja ugovora za stalne sezonce.
Liburnia Riviera hoteli će ove godine svojim radnicima isplatiti božićnicu u iznosu od 3.000,00 kuna.
Sve navedeno Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije je pozdravio uz zelje da se kroz najavljena povećanja prava radnika te njihov daljnji rast u sljedećim sezonama LRH uistinu povrati status vodeće turističke kompanije na Kvarneru

Potpisan novi Kolektivni ugovor za Komunalni servis d.o.o. Rovinj

komservis logo

Dana 16. prosinca potpisan je novi Kolektivni ugovor za zaposlene u „Komunalni servis“ d.o.o. Rovinj kojeg je ispred poslodavca potpisao direktor Želimir Laginja, a u ime sindikata sindikalni povjerenici Petar Ponjavić (SIKD) i Silvano Peruško (SSKH).
Najbitnija promjena za radnike je što se nakon više godina mirovanja, vrijednost boda tj. plaća povećava za 10% od 1. siječnja 2022.
Uz zadržavanje svih dosadašnjih prava, Kolektivnim ugovorom je dogovorena i naknada za pasivno dežurstvo (pripravnost za rad kod kuće) na način da radnik ostvaruje pravo na 10% tijekom tjedna, 15% za nedjelju i 20% za praznike, blagdane i neradne dane utvrđene zakonom satnice svog radnog mjesta. Time se valorizira vrijeme kada radnik nije u potpunosti slobodan, ograničen je u kretanju i dostupan u slučaju poziva na rad.
Kod otpremnine prilikom odlaska u mirovinu uvedena je kategorija za radnike koji su preko 30 godina u Društvu kada se ostvaruje pravo na otpremninu u iznosu od osam plaća.
Kolektivni ugovor se počinje primjenjivati od 01. siječnja 2022. godine (plaća u veljači za siječanj). Trajanje Kolektivnog ugovora utvrđeno je na 5 godina uz odredbu da će poslodavac i sindikati svake godine razmotriti stanje u Društvu te njegovom utjecaju na položaj radnika.