Pregovarački intenzivna veljača

U petak, 8. veljače sastali su se pregovarački predstavnici sindikata i Uprave Pulaprometa  u svezi sa sindikalnom inicijativom za kolektivne pregovore. U ovom pulskom prijevozniku plaće radnika nisu se mijenjale od 2009. godine, a pregovaračke aktivnosti bez rezultata zamrznute su od 2017. godine. Prema dogovoru, pregovareači dviju strana trebali bi se ponovo sastati nakon 25. veljače, do kada će sindikalna strana pripremiti usuglašeni prijedlog temeljen na dosadašnjim sindikalnim zahtjevima i najnovijim saznanjima o poslovnim mogućnostima, s kojima ih je u petak upoznao poslodavac.

Veljaču, inače, obilježava vrlo intenzivna pregovaračka aktivnost. Danas (11. veljače) je održan pregovarački krug za KU Javne vatrogasne postrojbe Pula; u tijeku su kolektivni pregovori u pulskoj Herculanei i Dnevnom centru za oboljele od CP, pazinskom Kamenu, dječjim vrtićima Umaga i Brtonigle, porečkom Valamaru, umaškom 6.maju. Zatraženi su i pregovori za pulske dječje vrtiće Rin Tin Tin i DV Mali svijet, dok je za DV Pula pokrenut postupak utvrđivanja reprezentativnosti. Za 18. veljače zakazani su pregovori u riječkom komunalcu KD Kozala. Na nacionalnoj razini, 14. veljače nastavljaju se pregovori za Kolektivni ugovor ugostiteljstva.   

Prvi sastanak s poslodavcem

energo rijeka

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije koji je u riječkom Energu nedavno osnovao sindikalnu podružnicu predstavio se prošli tjedan poslodavcu. Osim predstavljanja, od poslodavca su zatražene i informacije o stanju u Društvu u kojem je poslovanje, prema riječima direktora, za sada zadovoljavajuće. Međutim, kako bi se osiguralo da tako bude i u budućnosti, Energo očekuju kadrovske i organizacijske promjene. S obzirom na opći problem nedostatka radne snage te na povećanje proizvodnih kapaciteta, radi osiguranja neometanog procesa, planira se krenuti s projektom dokvalifikacije radnika. Sukladno predviđenim planovima da se, uz toplinarstvo i plinarstvo, uđe i u nišu opskrbe pogonskim gorivima za vozila, pokreće se i projekt izgradnje benzinske postaje. Proširenjem komercijalne djelatnosti kojima se Društvo bavi osigurao bi se dodatni priljev sredstava za njegovo funkcioniranje. Još se radi na modalitetu financiranja izgradnje postaje, no najvjerojatnije će to biti u suradnji s nekim strateškim partnerom. Namjera je, uz planiranu, u budućnosti izgraditi još nekoliko benzinskih postaja, što bi osiguralo kontinuitet poslovanja i financijsku stabilnost. Što se tiče postojećih djelatnosti, investicije koje su započete privest će se kraju, što će u konačnici značiti obnovljenu infrastrukturu i poboljšanje uvjeta u distribuciji plina i topline.

Sa sindikalne strane postavljena su pitanja vezana uz prava radnika i mogućnost njihovih povećanja. Tako je, između ostalog, postavljeno pitanje vezano za mogućnost da se radnicima, sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, omogući isplata dodatnih 5000, 00 kuna neoporezivih sredstava u ovoj godini. Poslodavac nije još razmišljao o takvoj mogućnosti. S obzirom da je Energo u sustavu komunalnih i trgovačkih društava, takva mogućnost će se razmotriti sukladno odlukama koje se donesu u ostalim društvima. Razgovaralo se i o sustavu ocjenjivanja radnika. Poslodavac je naglasio da je otvoren za suradnju i dogovor te da mu je cilj zadovoljstvo radnika i da se sve aktualne teme mogu raspraviti na skupu radnika koji će se po potrebi organizirati. Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije u narednom razdoblju probat će s ostalim sindikatima koji djeluju u Društvu radi osiguranja kvalitetnije participacije radnika dogovoriti Sporazum o osnivanju radničkog vijeća.
Predstoje i pregovori za Kolektivni ugovor koji je istekao 31.12.2018, ali ima produženu primjenu još godinu dana.

Veće plaće za rovinjske i porečke vatrogasce

pozari istra

Nakon odrađenih kolektivnih pregovora u Javnoj vatrogasnoj postrojbi – Centar za zaštitu od požara Poreč danas je potpisan novi Kolektivni ugovor za ovu ustanovu. Njime je utvrđena nova osnovica za obračun plaće u iznosu od 1.878,03 kuna što je povećanje od 5%. Pored toga, visina jubilarnih nagrada izjednačena je s pravom zaposlenih u gradskoj upravi Poreča kojima se jubilarna nagrada dosad isplaćivala u neoporezivim iznosima.
Kolektivni ugovor potpisali su predsjednik Upravnog vijeća Lino Dobrila i sindikalni povjerenik JVP -a Franko Fatorić, na rok od dvije godine.

Osnovica za obračun plaće povećala se za 5% i rovinjskim vatrogascima ( JVP Rovinj) što je utvrđeno Aneksom br 8 Kolektivnog ugovora koji su potpisali predsjednik Upravnog vijeća Donald Schiozi i sindikalni povjerenik Marin Pauletić.

Rovinjska i porečka vatrogasna postrojba priključile su se tako JVP-u Pula u kojem se primjenjuje ovako uvećana osnovica za obračun plaće.

Neoporezivih četiri tisuće za radnike LRH u 2019.

kvarner 16354.jpg

U Društvu Liburnia Riviera Hoteli iz Opatije potpisan je prošli tjedan Sporazum između sindikata i poslodavca o isplati neoporezivih 4000,00 kuna za 2019. godinu, a sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak koji je omogućio poslodavcima isplatu dodatnih neoporezivih 5000,00 kuna u vidu raznih oblika nagrada. Isplata se odnosi na radnike koji u Društvu imaju potpisane ugovore o radu prema Kolektivnom ugovoru. Dogovor je usklađen s ovogodišnjim budžetom. Ako se ostvare dobri poslovni rezultati, poslodavac može svojom Odlukom isplatiti i 1000 kuna do punog neoporezivog iznosa. Radnicima s ugovorima na neodređeno vrijeme bit će isplaćeno po 1000 kuna neoporezivo mjesečno, za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2019. godine, a sezonskim radnicima koji imaju sklopljen ugovor o radu za sezonu 2019, za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan bit će isplaćeno 4000 kuna neoporezivo s plaćom za rujan, pod uvjetom da isti radnici ne raskinu ugovor o radu svojom voljom prije proteka vremena na koji su sklopili ugovor o radu u razdoblju od lipnja do rujna 2019.g. U slučaju svojevoljnog raskida ugovora, bez obzira kada je raskinut, sezonski radnici nemaju pravo na isplatu za vrijeme rada tijekom tog istog perioda. U slučaju da poslodavac jednostrano raskine ugovor, a razlog nije skrivljeno ponašanje radnika, tada sezonski radnik ima pravo na isplatu neoporezivog iznosa od 1.000,00 kuna po mjesecu, za onoliko mjeseci koliko je odradio u razdoblju od lipnja do rujna 2019.g. U slučaju da poslodavac ne zaposli sezonskog radnika na početku navedenog razdoblja već, zbog objektivnih razloga, nešto kasnije, sezonski radnik ima pravo na isplatu proporcionalnog dijela neoporezivog iznosa od 1.000,00 kuna za svaki mjesec koji je radio u razdoblju lipanj-rujan 2019.g; isplata za odrađeno razdoblje je sa zadnjom plaćom u razdoblju lipanj-rujan 2019.g.

Opširnije:Neoporezivih četiri tisuće za radnike LRH u 2019.

Priopćenje: Plaće radnika CR Abitare rastu za 9%

 

Unatoč javnoj izraženoj zabrinutosti Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u listopadu 2018. godine zbog mogućeg zatvaranja tvornice mobilnih kućica u Labinu CR Abitare d.o. , kompanija je nastavila s radom, a dvadesetorici stalno zaposlenih radnika cijelo vrijeme se redovito isplaćivala plaća.
Tijekom studenog prošle godine  ugovorene su nove narudžbe za proizvodnju mobilnih kućica koje su sada u procesu proizvodnje, odnosno, ovih dana se očekuje i njihova isporuka. Također se, prema najavama poslodavca, očekuju daljnje narudžbe pa je cilj svih dionika maksimalno se posvetiti pravodobnoj isporuci i kvaliteti isporučenih proizvoda. Iako trenutno nisu zapošljavani radnici na određeno vrijeme, za očekivati je da će se povećanjem plana proizvodnje stvoriti uvjeti i za novo zapošljavanje, tim više što je završeno razdoblje prilagodbe zbog korporativne i proizvodne reorganizacije Društva.

Sa sindikalnog aspekta zadovoljni smo što se tijekom cijelog vremena poštovao Kolektivni ugovor Društva, da se unatoč problemima s kojim se tvrtka suočavala, pravovremeno isplaćivala plaća, a isplatila se i božićna nagrada u visini od 500,00 kuna, te da je započela bolja komunikacija s poslodavcem. Bolja komunikacija uspostavljena je između poslodavca i sindikata, ali i između poslodavca i radnika, sa ciljem bržeg rješavanja tekućih problema u proizvodnji. Kolektivni ugovor čija je produžena primjena istekla 31.12.2018. godine produžen je dogovorom socijalnih partnera za naredna tri mjeseca, nakon čega će, ovisno o rezultatima proizvodnje i poslovanja, socijalni partneri pregovarati o produljenju ili izmjeni Kolektivnog ugovora. Za napomenuti je da će se sukladno ugovorenom u Kolektivnom ugovoru plaće radnika od siječnja 2019. godine povećati za 9%, a da će se radnicima u proizvodnji o kojima ovisi kvaliteta i rok isporuke mobilnih kućica isplaćivati i dodatna nagrada- stimulacija od 350,00 do 500,00 kuna neto .
Nadamo se da će kvaliteta proizvoda i pravovremena isporuka biti temelj dodatnih narudžba što će biti preduvjet da nakon isteka Kolektivnog ugovora razgovaramo ne samo o poboljšanju prava radnika, već i o dodatnom zapošljavanju, te da će neizvjesnost i zabrinutost radnika postat stvar prošlosti.