Inicirani pregovori za Kolektivni ugovor u Monte Giru

monte giro

Jučer (14. svibnja) je iz SIKD-a prema gradskom pogrebnom poduzeću Monte Giru i njegovom osnivaču (Gradu Puli)  upućena inicijativa za početak pregovora sa ciljem sklapanja Kolektivnog ugovora. U ovom pulskom komunalnom društvu SIKD djeluje samostalno. Sindikat je za početak pregovora predložio prvi tjedan u lipnju, ali prepušta da točan termin odredi druga strana. 

Obavijest članovima u Uljaniku

O B A V I J E S T

Poštovani radnici Uljanika - članovi Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije,

Otvaranjem stečaja u Uljaniku, odnosno u društvima u njegovom sustavu, nakon više od dvadeset godina organiziranog djelovanja, prestaju s radom i sindikalne podružnice Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, kao i Koordinacija koja je koordinirala njihov rad.

Želimo istaknuti da SIKD, međutim, svojim članovima ostaje na raspolaganju za mnoga pitanja s kojima će se u složenom stečajnom postupku suočiti u narednim danima.

Temeljem dosadašnjih informacija u svezi s izračunom naknada na zavodu za zapošljavanje koje će, u prvoj fazi nakon otkaza, zasigurno biti najčešće postavljano pitanje, očekujemo sporne situacije. Sporne situacije mogle bi biti i oko izračuna otpremnine. Sve bi to moglo nametati i potrebu pravne zaštite koju će SIKD svojim uljanikovcima, nastojati i dalje pružati usprkos prestanku njihovog radnog odnosa u Uljaniku.

Dugogodišnja aktivnost članova i aktivista iz Uljanika nesporno su bili značajni temelj SIKD-a, pa je naša obveza, na bilo koji način, pokušati pomoći i to ćemo učiniti.

Stoga vas pozivamo da nam se radi bilo kakvih pitanja, kao i reguliranja članskog statusa obratite u uredu SIKD-a u Puli, Danteov trg 5, na tel. 052 214 853 ili na mobitel 0992788056 i u uredu u Rijeci, Krešimirova 4, na tel.051 330 718 ili na mob. 0992106146

Predsjednica:

Marina Cvitić, v.r.

Poništeno otkazivanje KU u Zračnoj luci Rijeka

Županijski sud u Rijeci 03.05.2018. godine poništio je Odluku poslodavca u Zračnoj luci Rijeka od 29.01.2018. godine o otkazu Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i poslodavca. Tužbu za poništenje nezakonitog otkaza Kolektivnog ugovora 18.05.2018. godine podnio je Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije. Opunomoćenik poslodavca najavio je žalbu na ovu nepravomoćnu presudu. 

U pregovore za KU Pulaprometa uključuje se i zamjenik gradonačelnika

pulapromet logo

Na zahtjev sindikata, zbog određenih prijepora u započetim pregovorima za Kolektivni ugovor, jučer ( ponedjeljak, 06. svibnja) je u Pulaprometu održan sastanak predstavnika sindikata i Uprave s predstavnikom Grada Pule kao osnivačem Društva. Umjesto s gradonačelnikom, kako je bilo zatraženo, sastanku je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Robert Cvek koji će se uključiti i u kolektivne pregovare. Do sljedećeg ponedjeljka kada se pregovori nastavljaju, direktor Pulaprometa Igor Škatar pripremit će nekoliko varijanti izračuna kao podloge za pregovore u dijelu koji se odnosi na plaće, dok će zamjenik gradonačelnika ispitati proračunske mogućnosti za poboljšanje prava radnika Pulaprometa. 

Poziv građanima da potpisom podrže sindikalnu inicijativu "67 je previše"

Predsjednica SIKD-a Marina Cvitić, na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Labinu, uputila je javni poziv građanima da podrže sindikalnu inicijativu "67 je previše":

Iako Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije ne pripada sindikalnim središnjicama koje su pokrenule referendumsku inicijativu „67 je previše", on ne samo da podržava, već se sindikalni aktivisti SIKD-a uključuju gdje god je to moguće i gdje god to bude trebalo u prikupljanje potpisa.
Naime, produljenje radnog vijeka do 67 godine života, veća penalizacija prijevremenih mirovina novi je dodatni udar na najslabije i najsiromašnije slojeve društva. Vlada ide s takvim prijedlozima zbog nedostatka sredstava za isplatu mirovina jer na 1 umirovljenika dolazi tek 1,2 radnika. Pravdaju se  i ova Vlada, a i bivša SDP-ova Vlada, da su to bili zahtjevi EU.
Ako jest to bio zahtjev EU, onda samo možemo konstatirati da su sve Vlade do sada samo "potrčkala" Europske Unije. Prije nego EU postavi određeni zahtjev, Vlada RH trči da taj zahtjev ispuni ne vodeći brigu o svojem narodu. Činjenica je da je među tranzicijskim zemljama EU jedino Hrvatska digla granicu na 67 godina (SDP-ova Vlada od 2038.), a sadašnja Vlada je tu granicu pomakla na 2033. godinu, znači 5 godina ranije. Nakon 2020. godine mnoge tranzicijske zemlje u EU tek će produljiti radni vijek na 65 godina (Cipar, Malta, Slovenija, Poljska, Češka, Litva, Latvija, Estonija, Rumunjska, Bugarska, Mađarska). Čak i Austrijanci će produžiti radni vijek do 65 godine tek od 2033, a mi srljamo među prvima i među najrazvijenijim zemljama EU gdje je životni vijek duži, a uvjeti rada lakši već i to već od 2033.

Opširnije:Poziv građanima da potpisom podrže sindikalnu inicijativu "67 je previše"