Novi Kolektivni ugovor za labinski "1.maj"

1maj labinlogo

Potpisan je i registriran novi Kolektivni ugovor TD „1. maj" d.o.o. Labin koji se primjenjuje od 01. siječnja ove godine. U odnosu na dosadašnje odredbe Kolektivnog ugovora, treba istaknuti povećanje osnovice za obračun plaće za 3% koja sada iznosi 3.337,00 kuna. Isplata prigodne godišnje nagrade u vidu regresa i božićnice, u iznosima od po 1.250,00 kuna, dara u naravi, odnosno bona (400,00 kuna u prosincu, a 200,00 kuna za Uskrs) postaje obveza poslodavca. Trajanje godišnjeg odmora radnika ograničeno je na 26 radnih dana, u koje se ne uračunavaju blagdani i neradni dani, razdoblje privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), dani plaćenog dopusta te subote za sve radnike Društva na isti način. Utvrđeni su iznosi dodatka na plaću za obavljanje ekshumacije prema starosti posmrtnih ostataka (od 83,00 do 167,00 kuna po ekshumaciji); dodatak za odaziv na hitnu intervenciju kada radnik nije u pripravnosti (u iznosu od 200,00 kuna), kada radniku dodatno pripada i dodatak za prekovremeni rad za odrađene sate rada; dodatak za pripravnosti u iznosu od 30,00 kuna po danu, a kada se radnika pozove na intervenciju pripada mu i naknada za prekovremeni rad), kao i za pozivanje na hitnu intervenciju kada radnik nije u pripravnosti. I nadalje u primjeni ostaju odredbe o povećanju osnovne plaće radnika temeljem platnog razreda (365,00 kuna po razredu) u koji su pojedinačno razvrstani. Naknada za topli obrok iznosi 37,50, a dodatak za pripravnost kod kuće 30,00 kuna dnevno. Nisu se mijenjali dodaci za prekovremeni rad, rad nedjeljom, blagdanima i neradnim danima (50%), kao i dodaci za rad noću i neodgodiv rad po kiši (30%). Pored navedenog može se nabrojiti još cijeli niz materijalnih i nematerijalnih prava radnika koje bi, bez kolektivnog ugovora, bilo veoma teško ostvariti. Plaćeni dopust radnika, naknade plaće, otpremnine (za otkaz ili odlazak u mirovinu), solidarne potpore, jubilarne nagrade, poklon djetetu do 15 godina starosti, godišnji preventivni sistematski pregled, liječenje radnika u toplicama - samo su neka od prava radnika koja se ostvaruju iz Kolektivnog ugovora. S poslodavcem predstoji i nastavak razgovora o isplati nagrade. Sindikalni cilj, naime, je iskoristiti novih neoporezivih 5.000,00 kuna koji se radnicima mogu isplaćivati u obliku nagrada za postignute radne rezultate. O tome se već razgovaralo s poslodavcem kojem su prihvatljive određene nagrade radnicima vezane uz efektivan rad. Prema dogovoru, kriteriji za isplatu regulirali bi se posebnim Sporazumom, a  nagrada bi se isplaćivala tromjesečno.

 

Veće plaće za radnike DV Sunce i fažanske općinske uprave

big 5924416375bd2

Potpisom Sporazuma, odnosno Anexa Kolektivnog ugovora Voditelj pulskog ureda SIKD-a Rajko Kutlača i sindikalna ovjerenica Dječjeg vrtića Sunce Iva Dobrović Pauro dogovorili su jučer s fažanskim načelnikom Radomirom Koračom povećanje osnovice plaće od 5% za radnike jedinstvenog Upravnog odjela Općine i Dječjeg vrtića Sunce. Uz novu osnovicu od 3.937,5 kuna radnici će dobiti i za 100,00 kuna veći mjesečni dodatak koji od početka ove godine iznosi 400,00 kuna. Sindikalna strana zadovoljna je postignutim i željela bi da dobar odnos kakav je postignut s Općinom Fažana u pregovorima bude obrazac i za druge jedinice lokalne samouprave. U Općini Fažana već drugu godinu zaredom povećava se plaća radnicima Općine, a treću godinu radnicima Dječjeg vrtića.  

Požurnica Pulaprometu za pregovore

pulapromet logo

U izostanku odgovora iz Pulaprometa na zahtjev Sindikata za nastavkom kolektivnih pregovora koji je poslodavcu pulskog gradskog prijevoznka bio upućen 20.prosinca prošle godine, jučer je na istu adresu upućena požurnica zahtjeva. Iz SIKD-a se traži da se pregovori koji su zapravo u fazi mirovanja čak od srpnja 2017. godine nastave u siječnju. Radnicima Pulaprometa plaće se nisu mijenjale još od 2009. godine, što, po mišljenju Sindikata, prelazi sve granice prihvatljivosti i obvezuje odgovorne socijalne partnere na promjenu stanja.

Sa sastanka s privremenim stečajnim upraviteljem 3.MAJ-a

3maj rijeka

Na sastanku članova sindikalnog odbora, predstavnika sindikata i dijela rukovodstva s privremenim stečajnim upraviteljem za 3.MAJ Brodogradilište Zdravkom Čupkovićem, održanom krajem prošlog tjedna (11. siječnja), razgovaralo se o daljnjim procesima u brodogradilištu nakon pokretanja stečajnog postupka. Kako je već objavljeno, poznati su neki od datuma koji su presudni za budućnost brodogradilišta. Do 18. siječnja otvoren je data room, gdje su potencijalnim investitorima dostupni podaci potrebni za sastavljanje ponude; nakon toga, očekuje se da do 25. siječnja ti investitori dostave svoje obvezujuće ponude za brodogradilište s planovima daljnjih aktivnosti, a 6. veljače, sukladno situaciji i ako ne dođe do neke promjene, pokrenuo bi se stečajni postupak nad brodogradilištem koje bi svakako željeli izbjeći.
Privremeni stečajni upravitelj izvijestio je o njegovoj obavezi da do 6.veljače 2019. godine napravi izvještaj prema Trgovačkom sudu, u kojem će stajati njegova procjena da li su za brodogradilište 3.MAJ stečeni uvjeti za stečaj ili nisu.
S obzirom na obujam materijala koje mora pregledati, po tom pitanju nije mogao dati konkretnije podatke, ali javno dostupne informacije koje govore o blokadi računa od 78 milijuna kuna i dugovanjima koja premašuju 100 milijuna kuna, po njegovom mišljenju, dovoljan su razlog da se stečaj i proglasi. Ali apsurdno u cijeloj situaciji je to da su ukupna potraživanja koja brodogradilište ima znatno veća nego dugovanja i povrat istih bi značio normalan nastavak poslovanja brodogradilišta. Prema njegovim riječima, postoje dvije konkretne mogućnosti da do stečaja ne dođe, a to su da se na neki način uspije odblokirati račun brodogradilišta barem na jedan dan, ili da se prije isteka krajnjeg roka na Trgovački sud dostavi potvrda o obvezujućoj ponudi potencijalnog investitora koja garantira povrat dugovanja, što bi vjerojatno bio dovoljan razlog za prekid prethodnog stečajnog postupka i nastavak daljnjeg poslovanja. Ako se ta dva uvjeta ne ispune, proglasit će se stečaj, što će situaciju dodatno zakomplicirati, ali još uvijek ostavlja mogućnost da se i kroz stečaj brodogradilište spasi od zatvaranja.

Opširnije:Sa sastanka s privremenim stečajnim upraviteljem 3.MAJ-a

Nastavljaju se kolektivni pregovori

GRAD BUZET

Nakon što je krajem studenog prošle godine okončan postupak mirenja zbog najave štrajka u ustanovama čiji je osnivač Grad Buzet, kao i radnika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Buzeta, očekuje se nastavak kolektivnih pregovora.
Da podsjetimo: Zbog nemogućnosti da se kroz kolektivne pregovore povećaju plaće zaposlenih u gradskim ustanovama (Dječji vrtić „Grdelin", Dom za starije osobe i Javna vatrogasna postrojba) te radnicima gradske uprave, najavljen je štrajk kao legitimno pravo radnika da se izbore za svoja prava. Kroz mirenje je dogovoreno povećanje koeficijenata i dodataka na plaću za deficitarna radna mjesta te radna mjesta s najnižim plaćama. Ostala materijalna prava utvrđivati će se kroz nastavak kolektivnih pregovora. Sindikalna strana u pregovorima je optimistična jer je većina prava radnika već ranije dogovorena i usuglašena pa se vjeruje u brzi završetak pregovora i potpisivanje kolektivnih ugovora (Vrtić i Dom), odnosno njegovih izmjena i dopuna (Vatrogasci i gradska uprava).