Aneks KU u KD Kozala

kozala logo

U riječkoj komunalnoj tvrtci KD Kozala krajem prošlog tjedna ( petak, 31. svibanj) potpisan je Aneks kolektivnom ugovoru.
Poslodavac i gradonačelnik Rijeke, s kojim se prethodno razgovaralo, prihvatili su inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u kojoj se naglašavala potreba za pozitivnim pomacima prema povećanju prava radnika u smislu povećanja primanja. U tom je smjeru i išao prijedlog o povećanju koeficijenata, odnosno bodova za deficitarna i najslabije plaćena mjesta te mogućnosti povećanja plaća svim zaposlenicima kroz isplatu neoporezivog iznosa.
Prema dogovorenom svaki će radnik koji tijekom mjeseca ne odsustvuje s rada zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), dobiti novčanu nagradu, odnosno dodatak na plaću u iznosu od 416,00 kuna neto mjesečno. Ovaj dodatak počet će se isplaćivati s plaćom za lipanj. Za isplatu solidarne potpore od 2500 kuna za neprekinuto bolovanje postignut je kompromis: isplaćivat će se nakon 135 dana, a do sada je to bilo nakon 90 dana, ali je poslodavac predlagao da to bude nakon 6 mjeseci, uz argumente da radnici koji su na bolovanju 3 mjeseca i 1 dan za ta tri mjeseca ostvare veća primanja od radnika koji rade.
Kroz prijedlog izmjena Pravilnika o radu riješilo bi se povećanje plaća na najslabije plaćenim radnim mjestima, odnosno na radnom mjestu ČISTAČICA 2, na način da te radnice dobiju ugovor za radno mjesto ČISTAČICA 1, s povećanjem bodova ( pa i plaće) sa 380 na 430. Očekuje se da će ovaj prijedlog izmjena Pravilnika o radu u što kraćem roku proći savjetovanje s Radničkim vijećem te da će biti prihvaćen i na Nadzornom odboru.

Veća osnovica u Zračnoj luci Pula

Sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, temeljem službenih statističkih podataka o troškovima života u 2018. godini, zaposlenima u Zračnoj luci Pula osnovica za obračun plaće od 01.05.2019. godine povećava se za 3% i iznosi 3.275,00 kuna. Odluku o povećanju je, temeljem obveze iz Kolektivnog ugovora, 03.06.2019. donio direktor Društva. Nova osnovica bit će unesena u Kolektivni ugovor prilikom njegove obnove.

Od lipnja poslovni prostor u Poreču

SIKD će od lipnja, uz svoje postojeće urede, na raspolaganju ponovo imati i poslovni prostor u Poreču. Grad Poreč, naime, pozitivno se očitovao na njegov zahtjev za dodjelu poslovnog prostora. Temeljem nedavno donesene gradske Odluke Sindikatu će za potrebe djelovanja na području Poreča biti na rasplaganju prostor Mjesnog odbora Mate Balota ( Mate Balota 5, Poreč). Poslovni prostor (koji će koristiti s još nekim drugim udrugama) dan je na privremeno korištenje od godinu dana.

Novi povjerenici

Na jučerašnjoj Skupštini sindikalne podružnice „Usluga Poreč" za sindikalnog povjerenika, sa četverogodišnjim mandatom, izabran Daniel Stranić. Uz njega, sindikalno povjereništvo čine još Davor Terlević i Rino Fatorić. Na Skupštini je donijeta i odluka o pokretanju inicijative za provedbu izbora za članove Radničkog vijeća. Sindikalna podružnica u porečkoj Usluzi osnovana je u srpnju prošle godine kada je Danijel Stranić bio privremeno imenovan na funkciju povjerenika. Kako je broj članova znatno povećan odlučeno je da se provedu izbori za članove sindikalnog povjereništva.
Izbori su održani i u Domu za starije i nemoćne u Poreču zbog odlaska dosadašnje sindikalne povjerenice Kristine Andrijanić iz Doma. Za sindikalnu povjerenicu je izabrana Vesna Mališa, a za njezinu zamjenicu Neda Obradović.

Aktivirati europski mehanizam za pomoć radnicima nakon stečaja

Povodom proglašenja stečaja u Uljaniku Brodogradilište kojim će 1100 radnika ostati bez radnog mjesta Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije svojim se zahtjevom pridružio zahtjevu Grada Pule upućenom Ministarstvu rada i mirovinskog sustava za pokretanje mehanizma Europskog fonda za prilagodbu globalizacije. Zahtjevi su u Ministarstvo upućeni 13.svibnja ( Grad Pula), odnosno 14. svibnja (SIKD).  Pretpostavka za aktiviranje mehanizama koji bi pomogli radnicima da se iskoriste mogućnosti Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji je minimalno 500 otpuštenih radnika u refeferentnom razdoblju od četiri mjeseca u poduzeću države članice. Inicijativu za podnošenje zahtjeva mogu dati pogođena regija ili mjesto, uključeni socijalni partneri ili radnici, ali zahtjev mora podnijeti država članica i to u određenim rokovima.