U buzetskoj vijećnici o mirovinskoj reformi

okrugli stolbuzet1704

U sklopu projekta "InCITY+" - nastavak izgradnje socijalnog dijaloga na području Grada Buzeta ( Jačanje socijalnog dijaloga, faza III) koji se financira iz Europskog fonda, a u kojemu je gradu Buzetu ( kao nositelju) socijalni partner Sindikat, Istre, Kvarnera i Dalmacije, u gradskoj vijećnici Buzeta u srijedu 17. travnja ove godine, u 10.30 sati, održat će se Okrugli stol na temu MIROVINSKA REFORMA. Predavači su pravnici sindikalne središnjice HURS-a Miro Brzica i Jakov Babić, a sudionici 25 sindikalnih aktivista SIKD-a s područja Buzeta i središnje Istre.

Obveza SIKD-a u realizaciji ovog Projekta je da do rujna organizira tri okrugla stola s aktualnim sindikalnim temama i 15 sastanaka sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća i radnika s temama socijalnog dijaloga. Sudjelovanje u Projektu, osim pokrivanja organizacijskih troškova za okrugle stolove i spomenute sastanke s aktivistima ( u vrijednosti deset tisuća kuna), radnicima Stručne službe Sindikata omogućava i edukaciju na seminarima Radnog prava, također u vrijednosti od deset tisuća kuna.

Početak pregovora za pulske javne vrtiće 18. travnja

Sljedeći tjedan konačno počinju kolektivni pregovori za tri pulska javna dječja vrtića. Grad Pula u današnjem očitovanju prihvatio je jučerašnju inicijativu SIKD-a za kolektivne pregovore. Pregovori će početi 18. travnja 2019. godine, a prvi pregovarački sastanak održat će se u prostorijama Grada u 9.00 sati. Kolektivni ugovor potpisao bi se za sve tri ustanove, što nameće potrebu pažljivog pristupa zbog određenih specifičnosti po ustanovama. Pregovarački tim Sindikata činit će predstavnici svih ustanova predvođeni voditeljem pulskog ureda SIKD-a Rajkom Kutlačom.    

Prijepore oko statusa VSS odgojitelja riješiti izmjenom Zakona

S obzirom na činjenicu da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo Radnu skupinu za izradu Nacrta izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije procijenjeno je da je sada pravi trenutak da se kroz zakonske promjene konačno institucionalno riješe aktualni prijepori oko sada neriješenog statusa odgojitelja(ica) s visokom stručnom spremom ( magistara). Svakim danom broj odgojitelja s visokostručnom spremom raste, ali sustav koji je reguliran Zakonom o predškolskom odgoju, nažalost, nije predvidio razlikovno vrednovanje njihova rada sukladno stručnim znanjima i kompetencijama. Stav je SIKD-a uvijek bio da se to pitanje može riješiti samo kroz izmjene Zakona. Različitu plaću odgojitelja ( VŠS i VSS) za iste poslove i iste opise poslova koje su neki zagovarali, nije mogao smatrati ispravnim putem iako ni po tom pitanju članstvu nije ništa nametao. U želji da se to pitanje konačno riješi ministrici Divjak i svim članovima Radne skupine iz SIKD-a je danas upućen dopis sa zahtjevom da se kroz izmjene Zakona u predškolski sustav jasno pozicionira zanimanje magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da mu se odrede poslovi i kompetencije te time otvori mogućnost za ugovaranje većih plaća. Dopis s pozivom da se uključe u ovu inicijativu upućen je i svim ravnateljicama vrtića u kojima djeluje SIKD.

SIKD jedini reprezentativan u DV Pula

Rješenjem o reprezentativnosti Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije kao jedinog sindikalnog pregovaračkog subjekta u Dječjem vrtiću Pula konačno je okončan višemjesečni postupak kojim su osigurane pretpostavke za dugoočekivane kolektivne pregovore za pulske javne dječje vrtiće. Grad Pula, naime, tražio je da se istovremeno pregovara za sva tri javna vrtića ( DV Pula, DV Rin Tin Tin i DV Mali svijet), ali je, zbog izmjenjenih okolnosti nastalih u redovima sindikata od početka pregovaračkih priprema, bilo potrebno ponovo provesti utvrđivanje reprezentativnosti za jedan vrtić, odnosno Dječji vrtić Pula. Nažalost, cijeli postupak se zbog toga dosta odužio izazvavši, opravdano, nestrpljenje kako Sindikata tako i njegovih članova te radnika u cjelini. Odmah po primitku Rješenja iz Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti Gradu Puli i ravnateljicama iz SIKD-a je danas upućena inicijativa za pregovore. U inicijativi se kao termin početka pregovora predlaže 16. tjedan, između 15. i 19. travnja.