Pregovori o izmjenama KU u Pulaprometu

Temeljem dogovora s predstavnikom Grada Pula tijekom posljednjih pregovora te izjašnjavanja članova sindikata i radnika na skupu, sindikati su inicirali pokretanje pregovora o izmjenama Kolektivnog ugovora Pulaprometa. Cilj im je pokušati dogovoriti daljnje povećanje plaće radnicima, otvoriti pitanje naknade prijevoza za određene kategorije radnika koji stanuju izvan prve zone prijevoza, te preciznije odrediti odmor između dva radna dana kraći od 12 sati koji je proteklog mjeseca izazivao dosta prijepora pa i prijavu poslodavca Državnom inspektoratu. Do sada je održan jedan krug pregovora.

Skupu radnika koji je prethodio (održan je 16.10. u prostorima DVD Pula) prisustvovalo je znatno više radnika nego inače, ali još uvijek nedovoljno s obzirom da se upravo na skupu mogu čuti važne informacije i postaviti pitanja poslodavcu i radničkom vijeću pa i sindikatima. Ovaj skup, nažalost, nije bio iskorišten za postavljanje pitanja, već za orkestriranu kritiku, uglavnom usmjerenu na Radničko vijeće. Ne može se reći  da nijedna kritika nema osnove jer se svaki rad može poboljšati. Posebno kad se to odnosi na informiranje radnika. Problem su, međutim, iznijete tvrdnje da su Radničkom vijeću upućeni određeni dopisi (čak sedam) koje ih nije željelo zaprimiti, a da pritom takve tvrdnje uopće nisu potkrijepljene argumentima. Riječ je naravno o podmetanjima i neistinama jer je, pokazalo se, protokol dostave dokumentacije u Društvu jasno određen. Više izjava pokazalo je i da radnici nisu upućeni u to koja je u stvari uloga Radničkog vijeća i što ono može i treba raditi, a što ne može ili ne smije te je potrebna kontinuirana edukacija i informiranje na tom planu. Posebno su čudne na skupu bile izjave da Radničko vijeće raspoređuje vozače po linijama i autobusima. Niti je to istina niti je to moguće pa se iz svega moglo tek zaključiti da se zapravo želi stvoriti nemir među radnicima koji, nažalost, može odgovarati samo poslodavcu. Najbrojnija prozivanja zbog nepoznavanja uloge radničkog vijeća, dolazila su, na čuđenje SIKD-a, od sindikalnog povjerenika Sindikata prometa i veza koji bi svakako trebao znati što je uloga predstavnika radnika i radničkog vijeća. 

Pregovori za DV Pahuljica Rab

logo dvpahuljicarab

Nakon pripremnih aktivnosti započetih još tijekom ljeta, uključujući i proceduru utvrđivanja reprezentativnosti sindikata koji djeluju u Dječjem vrtiću „ Pahuljica" s Raba, sutra će se u Rijeci po prvi put sastati predstavnici SIKD-a i SOMK-a, u nastojanju da usuglase tekst prijedloga Kolektivnog ugovora. Ispred SIKD-a sastanku će nazočiti sindikalna povjerenica Zdenka Pećarina, voditelj ureda SIKD-a u Rijeci Vedran Sabljak te predsjednik Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje pri SIKD-u Rajko Kutlača. Prema najavi, predsjednica SOMK-a ( Sindikat odgoja, medija i kulture) odredila je da će interese ovog Sindikata u razgovorima predstavljati pravnica njihove središnjice (SSSH) iz riječkog ureda. Iako pomalo iznenađeni takvom odlukom predsjednice SOMK-a i s nadom da to neće utjecati na tijek pregovora, u SIKD-u se nadaju da će se tekst kolektivnog ugovora usuglasiti kroz što manje sastanaka kako bi se sa zajedničkim prijedlogom što prije došlo pred poslodavca. Primarni cilj SIKD-a je da se ovim pregovorima uspostavi dijalog predstavnika radnika s poslodavcem i osnivačem te da se izradi zajednički akt kojim bi se prava radnika DV Pahuljica podignula na višu razinu s istovremenim osiguravanjem trenda povećanja prava kao u ostalim ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.
Zbog činjenice da se Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti nije sastajalo više mjeseci i da je za pregovaračku aktivnost izgubljeno previše vremena, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uputio je dopis Gradu Rabu i poslodavcu sa zahtjevom da se u proračunu Grada (izrada kojeg je poodmakla) osiguraju potrebna sredstva sukladno namjeri da se u pregovorima ugovore bolje materijalna prava radnicima DV Pahuljica. U tom kontekstu očekuje se iskazivanje dobre volje osnivača i poslodavca ( kojemu je SIKD bio najavio pregovaračku inicijativu na sastanku održanom u lipnju ove godine) da se otvoreno i u dobroj vjeri postave korektni odnosi među socijalnim partnerima.

Godišnje savjetovanje u Cerknu

Tradicionalne godišnje savjetovanje za aktiviste SIKD-a ove godine održano je od 18. do 20. listopada u Cerknu. Savjetovanju je nazočilo 120 sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća i aktivista u sindikalnim podružnicama. Teme su bile: "Osnažimo socijalni dijalog - osigurajmo budućnost" i "Mirovinska reforma", a prezentirali su ih pravnici Hrvatske udruge radničkih sindikata Jakov Babić i Miro Brzica. Predsjednica Marina Cvitić na okupljanju aktivista koji je prethodio radnom dijelu zahvalila je polaznicima na odazivu koji je i ove godine potvrdio odgovornost aktivista za potrebe edukacije i neposredne razmjene iskustava na ovakvim druženjima. Podsjetila je na ciljeve zadane na prošlogodišnjem sličnom druženju u vezi s obvezom većeg aktiviranja svih na učlanjivanju i sa zadovoljstvom istakla postignute rezultate. Sindikat je, naime, dobio oko 500 novih članova, među kojima i nove članove u dubrovačkom Valamaru koji su se nedavno organizirali u posebnu sindikalnu podružnicu te s predstavnicom podružnice u Hotelima Maestral iskoristili mogućnost da kroz Savjetovanje odmah angažiraju na sindikalnim zadaćama. Postignut uspjeh u učlanjivanju mora biti podstrijek pa je podržana inicijativa predsjednice da se u tom smislu podigne ciljna ljestvica. 

 

Cerkno  2 002    

Ispraviti nepravdu prema dijelu radnika LRH

Nastavno vođenim razgovorima na sastanku održanom 04. listopada ove godine s novom Upravom Liburnia Riviera Hotela predsjednica SIKD-a Marina Cvitić obratila se novom predsjedniku Uprave Heimu Waldemaru Hirnu pismom sa zahtjevom za isplatu dodatka na plaću na mjesečnoj bazi i radnicima s tkzv. individualnim ugovorima. Temeljem Sporazuma između poslodavca i sindikata, naime, isplata mjesečnog dodatka od 1000,00 kuna bila je zajamčena tijekom 4 najfrekventnijih ljetnih mjeseci radnicima koji imaju sklopljen Ugovor o radu temeljem Kolektivnog ugovora. Poslodavac, međutim, nije preuzeo obvezu isplate navedenog iznosa radnicima s tkzv. individualnim ugovorima, odnosno menegerskim ugovorima. Tim radnicima, a ima ih popriličan broj, isplaćen je iznos od 1.000 kuna samo za srpanj jer po mišljenju prethodne Uprave isplata dodatka za te radnike vezana je uz poslovne rezultate Društva na mjesečnoj razini koji se nisu ostvarili. Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije više je puta zahtijevao da se, kao i ostalim radnicima, i tim radnicima ( ne odonosi se na direktore hotela, PC-a, sektora...) koji zapravo predstavljaju operativne izvršitelje, a ne manegement, isplati dodatak na mjesečnoj bazi. Takozvane menegerske ugovore ima veliki broj radnika koje je poslodavac jednostrano, bez suglasnosti sindikata, „maknuo" iz Tarifnog priloga Kolektivnog ugovora. Radi se o šefovima sala, kuhinja, recepcije, domaćinstva ...., ali i samostalnim referentima i tkzv. Voditeljima na koje poslodavac, po sindikalnom mišljenju protivno zakonu, ne primjenjuje Kolektivni ugovor, za njih ne vodi pravilno evidenciju o radnom vremenu, odnosi se prema njima kao da su ovlašteni voditi poslove poslodavca, što nisu (čl.88.st.4. Zakona o radu). Iako Sindikat i o toj temi planira razgovarati s novom Upravom LRH-a, u ovom momentu prioritet mu je da se tim radnicima isplati preostali iznos od 3.000,00 kuna kao i ostalim radnicima. Stoga očekuje da nova Uprava razmotri mogućnost da se navedenim radnicima retroaktivno isplate mjesečni dodaci za lipanj, kolovoz i rujan. Oni su, ističe predsjednica SIKD-a, dio tima koji je ne samo vodio, već zajedno s operativnom radnom snagom, iznio (kao i svake dosadašnje godine) sezonu. Kao šefovi imali su i veću odgovornost, a u konačnici mnogi su imali dosta manja mjesečna primanja od onih kojima su bili nadređeni, čak i manje u odnosu na sezonske radnike. Upućen zahtjev SIKD-a istovremeno je i apel novoj upravi za ispravkom nepravde koja je učinjena tim radnicima.

Sastanak s novom Upravom

liburnia logo

Opatijski Liburnia Riviera Hoteli dobili su novu Upravu koja se, odmah po imenovanju, prošli tjedan sastala u Opatiji s predstavnicima sindikata, radničkog vijeća te predstavnikom radnika u NO. Brza reakcija nove Uprave izazvala je zadovoljstvo predstavnika sindikata i radnika koji su to ocijenili dobrim pokazateljem i temeljem dobre daljnje suradnje i socijalnog dijaloga.  Predsjednica SIKD-a Marina Cvitić pritom je navela da u posljednjih par godina nije bilo zadovoljavajućeg socijalnog dijaloga između sindikata i poslodavca. Odnos prema radnicima bio je jako loš, što je rezultiralo i brojnim medijskim istupima u kojima se upozoravalo na takvu situaciju. Promjenom vlasništva u sindikatu očekuju i promjene na tom planu.
Predsjednik Uprave gospodin Hirn načelno se složio s navedenim konstatacijama, ustvrdivši da je zatečeno raslojeno i neorganizirano stanje u konstrukciji Društva, ali što je uobičajeno s obzirom na prethodnu strategiju i cilj društva. U njihovom slučaju to nije tako jer investitor nije fond, već obitelj s dugom poslovnom povijesti i kada se radi o LRH njihovi planovi nisu kratkotrajni, već se donose na period od 20 godina pa i više.
U kontekstu toga naveo je da je novom vlasniku cilj od Društva LRH napraviti priču te ga vratiti, ali i cijelu Opatiju, na mjesto koje mu pripada na turističkoj karti svijeta.

Opširnije:Sastanak s novom Upravom