S predstavnicima poslodavca o problemima

logo novivinodolski

Predstavnici sindikata koji djeluju u Društvu Opco Novi d.o.o ( SIKD i STUH) koje je preuzelo Hotele Novi iz Novog Vinodolskog sastali su se u srijedu, 12. lipnja, s predstavnicima poslodavca. Sastanak je održan na inicijativu Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, a kao najvažnija tema bio je već duže vremena aktualan problem neplaćenih poreza i doprinosa na dohodak. Anonimnim dojavama SIKD-u, naime, radnici su više puta upozoravali da im od veljače 2018. godine nisu uredno uplaćivani porezi na dohodak te da iznosi izdvojeni za II. mirovinski stup navedeni u isplatnim listama ne odgovaraju stvarnom stanju mjesečnih izvještaja mirovinskih fondova.
Svjesni problema predstavnici poslodavca naveli su da im je po pitanju dugovanja nastalih u Društvu Hoteli Novi prije no što je upravljanje preuzeo OPCO NOVI d.o.o, svakako cilj podmiriti obveze, ali čekaju razrješenje predstečajnog postupka. Što se tiče uplata u II. mirovinski stup, očekuju rješenje kroz dva do tri tjedna. Na zahtjev sindikata da se razjasni nepoznanica vezana uz sam čin preuzimanja Hotela Novi od strane OPCO NOVI d.o.o. te uloge Windhama u cijelom postupku prezentirano je da su Hoteli Novi vlasnici svih objekata u Društvu, a OPCO NOVI d.o.o. ima ulogu zakupnika i operativnog voditelja cjelokupnog poslovanja Društva. S Windhamom, kao najvećim hotelskim lancem na svijetu, potpisan je ugovor o franšizi, gdje je uloga Windhama da svojim imenom osigura brend koji će povećati konkurentnost Društva na tržištu. Također, Windham osigurava managera koji je zadužen za postavljanje i kontrolu sustava sukladno standardima njihovog poslovanja. Drigim riječima, OPCO NOVI d.o.o. je nositelj poslovanja Društva što će biti i nadalje, a uloga Windhama je podrška i osiguranje standarda kvalitete.
Razgovaralo se i o problemu nedostatka radne snage koji muči jako puno turističkih kompanija u Hrvatskoj. Problem osiguranja radnika se pokušava riješiti na razne načine i s velikim teškoćama s obzirom na povećan odlazak radnika van granica države. Iako se preferira lokalna radna snaga poseže se i za kompenzacijom kroz uvoz radnika, a kako bi se radnici privukli radi se i na projektu izgradnje za njih novih smještajnih kapaciteta.
Sugestija sindikata u razgovoru je bila da se najbolja konkurentnost postiže s poboljšanjem plaće i prava radnika što je i najbolja motivacija interesa radnika da se zaposli. U tom smislu poslodavcu je najavljeno da će sindikati izraditi svoj prijedlog kroz inicijativu za pokretanje pregovora za kolektivni ugovor.
Sporazumom između sindikata i poslodavca koji je na snazi do 30.09.2019. godine, potpisano je povećanje koeficijenata, a sukladno tome i povećanje plaća. Međutim, stav je sindikata da bi, poslodavac svakako trebao poraditi na povećanju prava radnika kroz cijelu godinu, a ne samo kroz razdoblje najintenzivnijeg poslovanja. Kao pitanje nametnula se i informacija o uvrštenju subote u preraspodjelu radnog vremena, što do sada nije bio slučaj. Poslodavac se obvezao pismenim putem dati informaciju sindikatu o navedenom.
Zaključak sastanka je da problemi postoje, da se treba intenzivno raditi na njihovom rješavanju i u tom smislu inicijativa će biti da se ovakvi sastanci održavaju redovito.

Potpisan novi KU za „KAMEN" Pazin

kamen pazin

Nakon podužih kolektivnih pregovora, u kojem vremenu je istekla i produžena primjena pravnih pravila sadržanih u dosadašnjem ugovoru, potpisan je novi Kolektivni ugovor za radnike „Kamena" d.d. za proizvodnju i obradu kamena Pazin. Potpisan je na određeno vrijeme, s primjenom od 01. lipnja do 31. prosinca ove godine.
Najviše se rasprave vodilo oko prijedloga poslodavca da se dodatak za radni staž umanji sa 0,5% na 0,4% po godini staža, što je za sindikalnu stranu na početku bilo neprihvatljivo. U pregovore se ušlo sa ciljem povećanja plaća pa se Sindikat protivio takvom zahtjevu poslodavca. Kroz pregovore se ipak došlo do zajedničkog stava. Poslodavac je pristao na povećanje prvotne ponude osnovice za obračun plaće, a Sindikat je prihvatio predloženo umanjenje dodatka na radni staž. Tako je osnovica za obračun plaće povećana za 7,4% odnosno sa =2.700,00 na =2.900,00 kuna, a time se osiguralo povećanje i za radnike s dužim radnim stažem.
Poslodavac trenutno sprema novu organizacijsku shemu, što će rezultirati novom sistematizacijom radnih mjesta. U tom postupku sudjelovat će i predstavnici Sindikata. Zbog toga je Kolektivni ugovor i potpisan samo do kraja godine jer se očekuje da se s novom sistematizacijom otvore novi pregovori oko koeficijenata složenosti poslova pojedinog radnog mjesta te raspodjele stimulacije.

Provedeni izbori u Odvodnji Poreč

odvodnja logo

U porečkoj Odvodnji održani su izbori za članove radničkog vijeća i povjerenike zaštite na radu. Kako ovo Društvo ima manje od 75 radnika u jednom i drugom slučaju birao se po jedan član i njegov zamjenik. Za člana Radničkog vijeća izabran je Ivan Gašparini, a za njegovog zamjenika Ivan Banić. Povjerenik radnika za zaštitu na radu je Atila Kanalaš, a njegov zamjenik Leonardo Picco. Svi su s liste Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Od ukupno 43 radnika s pravom glasa glasovalo je njih 37 ili 86%, što je veoma dobar odaziv na ovim izborima.

 

Novi Kolektivni ugovor u Pulaprometu

pulapromet autobus arena

Konačno, nakon dugih pregovora, odgađanih i prekidanih nekoliko puta, danas je potpisan novi Kolektivni ugovor kojim se reguliraju prava i obaveze radnika i poslodavca u Pulaprometu.
Ugovorom koji je potpisan na neodređeno vrijeme osnovica plaće povećava se za 4% ( sa 2.573,00 kune na 2.675,92 kune), a stalni mjesečni dodatak od 500 kuna na 700 kuna. U iznosu od 100 kuna neto mjesečno, pod uvjetom da radnik nije bio na bolovanju, uvedena je i nagrada za prisutnost. Za prethodna 4 mjeseca jednokratno će se radnicima isplaćivati 400 kuna. Uz regres od 2000 kuna, radnicima će se u ukupnom iznosu božićnice i regresa isplaćivati iznos koji isplaćuje Grad Pula. Povećani su i iznosi predviđeni za jubilarne nagrade koje će biti u rasponu od 2000 do 9.000 kuna. Iznos otpremnine za umirovljenje od dosadašnjih 8000 kuna povećan je na tri prosječne plaće poslodavca odnosno radnika (što je povoljnije). Minimalni broj od 20 dana godišnjeg odmora usklađen je sa ZOR-om, a maksimalni broj dana imitiran na 30 odnosno 35 radnicima s beneficiranim stažem, s time da radnici koji imaju sada više od 35 dana to pravo zadržavaju. Pravo na naknadu za prijevoz imat će sada i radnici s mjestom boravka u 1.zoni i to u visini mjesečne karte za tu zonu; ostali radnici dobivat će naknadu za prijevoz u visini zone u kojoj stanuju, najviše do 4. zone.
Ispregovarana materijalna prava su povećanje od 8,5% u odnosu na dosadašnja. Nakon niza godina konačno je došlo do pomaka po tom pitanju i u Pulaprometu. Osim ovih, potpisanih prava, postignut je dogovor, koji je potvrdio i zamjenik gradonačelnika, Robert Cvek, da će se svake godine, prije donošenja proračuna, razgovarati o mogućnostima povećanja materijalnih prava radnika.
Nakon što su im neposredno bile prezentirane izmjene u odnosu na dosadašnji Kolektivni ugovor, članovi SIKD-a izjasnili su se za potpisivanje novog akta, uz određene primjedbe na odredbe vezane za plaćanje prijevoza pa je Sindikat preuzeo obvezu to otvoriti na sljedećim pregovorima.