Zatražen sastanak s Upravom Cluba Adriatic

Zbog nedostatka neposrednih informacija o stanju u Društvu Club Adriatic d.o.o koje je već duže vrijeme u poteškoćama pa je u lipnju prošle godine predložena i predstečajna nagodba, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije je, dopisom od 4. veljače, zatražio sastanak s Upravom Društva, s prijedlogom da to bude sredinom veljače. Sve informacije koje Sindikat ima, naime, zapravo su one iz medija ili su iščitane na stranicama FINE, što svakako nije dobra podloga za sindikalnu aktivnost u zaštiti interesa članova zaposlenih u Kampu uvala Slana te na Orebiću.

Opširnije:Zatražen sastanak s Upravom Cluba Adriatic

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA BRIJUNI RIVIJERA d.o.o. Pula

Dana 30. siječnja 2015. godine sindikalni povjerenik SIKD-a u Brijuni Rivijera d.o.o. Aldo Buić i direktorica Brijuni Rivijera d.o.o. Pula Sanja Švarc potpisali su prvi Kolektivni ugovor za ovo Društvo koji će se primjenjivati za 13 radnika na neodređeno vrijeme i oko 20-tak radnika koji posao obavljaju tijekom sezone. Kolektivni ugovor sklopljen je na određeno vrijeme od 5 godina, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015. godine. Plaće radnika će se, tako, od 1. siječnja povećati za 2,97%, a najniža osnovna plaća koja se množi pripadajućim koeficijentom radnog mjesta utvrđena je u visini od 50% prosječne plaće RH u prethodnoj godini i iznosi 3.969,50 kuna, a od 1. svibnja 2015. godine korigirat će se u skladu s porastom prosječne plaće u RH.
Kolektivnim ugovorom zaštićena su prava radnika čiji su ugovori o radu preneseni sukladno pozitivnim propisima sa Cluba Adriatic d.o.o, odnosno MORH-a, koji će pravo na jubilarnu nagradu i otpremnine ostvarivati za neprekidni rad i u tim društvima.
Radnici će temeljem Kolektivnog ugovora ostvarivati pravo i na dodatak za topli obrok u visini od 10,00 kuna neto, dodatke za otežane uvjete rada (rad blagdanom i neradnim danom 50%, rad nedjeljom 30%, rad noću 30%, rad u drugoj smjeni 10%, te dvokratna rad 10%), solidarne potpore i dar djetetu u visini maksimalno neoporezivih, a ovisno o financijskim prilikama poslodavca i prigodne nagrade (božićnice) u neoporezivim iznosima,lap i potpore za novorođenče. Značaj ovog Kolektivnog ugovora je tim veća, što su unaprijed regulirana prava i za neka buduća (skora) vremena kada se bude realizirao dugo najavljivani projekt Brijuni rivijere.potpisivanje Brijuni Rivijera

Direktorica Brijuni Rivijere d.o.o. Pula Sanja Švarc i sindikalni povjerenik SIKD-a Aldo Buić

Aktualne pregovaračke aktivnosti

Pregovarače SIKD-a u sljedeća dva tjedna očekuje dosta pregovaračkog posla. Danas su u Poreču počeli pregovori za Kolektivni ugovor porečke Javne vatrogasne postrojbe. U utorak 03. veljače zakazani su pregovori u  Rockwoolu iz Pićna, a 5. veljače u rovinjskoj Maistri.

Proširena primjena nedavno, na godinu dana, potpisanog Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo, kao i dogovor oko protokola za pregovore za novi Kolektivni ugovor - bit će teme na sjednici Socijalnog vijeća za turizam 6. veljače, na koju su pozvani i predstavnici Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore. 

Sporazum za pulske vatrogasce

Pregovarači Grada Pule i Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije  postigli su 20. siječnja dogovor da se osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula, Sporazumom dviju strana, uskladi s promijenjenim gospodarskim okolnostima zbog kojih se očekuju smanjeni porezni prihodi Grada iz kojih se financiraju plaće i ostala materijalna prava radnika. U Sporazumu čije potpisivanje predstoji utvrđena je osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće radnika u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula u iznosu od 1.840,44 kuna koja će se primjenjivati za vrijeme od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Potpisnici Sporazuma sastat će se nakon tri mjeseca primjene radi sagledavanja efekata porezne reforme i ostvarenja prihoda Proračuna Grada Pule za 2015. godinu. Prema sindikalnom izračunu usklađenje osnovice plaće, zbog učinaka porezne reforme, pulski vatrogasci ne bi smjeli značajnije osjetiti na svojim plaćama.

Kolektivni pregovori u Kozali i sastanak s Gradonačelnikom Rijeke

U pregovorima za novi Kolektivni ugovor riječkog komunalnog društva Kozala, započetim koncem prošle godine, predstavnici poslodavca založili su se za popisivanje Kolektivnog ugovora u neizmijenjenom obliku. Istaknuta je pritom nada da će se postojeća prava moći zadržati budući se, prema najavama Gradonačelnika Grada Rijeke, planira smanjenje mase plaća za sva društva u vlasništvu grada Rijeke. Upravo iz tog razloga sindikati su zatražili održavanje sastanka kod Gradonačelnika Rijeke koji će se održati 21. siječnja 2015. Obzirom da će se sastanak održati na temu svih komunalnih društava, odnosno društava u vlasništvu Grada Rijeke, posebna će se pažnja pridati upravo radnicima KD Kozale čija su prava manja u odnosu na druga društva. Čak su i plaće, u odnosu na istu kvalifikaciju i složenost poslova, u drugim poduzećima veća. Stoga ne bi smjelo doći u obzir bilo kakvo smanjenje ionako niskih plaća u KD Kozali. Postojeći Kolektivni ugovor, međutim, omogućava da poslodavac svojom odlukom utvrdi vrijednost boda, pa time i svim radnicima smanji plaću. Zato je SIKD, kao načelnu primjedbu na Kolektivni ugovor, istaknuo upravo to da bi koeficijenti (odnosno bodovi) po radnim mjestima, kao i vrijednost boda, trebali biti sastavni dio Kolektivnog ugovora. Nastavak pregovora uslijediti će koncem siječnja.

Opširnije:Kolektivni pregovori u Kozali i sastanak s Gradonačelnikom Rijeke